Innbringende flytte- og renholdsbyrå

Veldrevet aktør i hovedstadsregionen selges. Stabil og solid omsetning, med godt ekspansjonspotensial.

Kr. 1.700.000 Beliggenhet: Viken/Stor-Oslo
Omsetning: Kr 6.525.000,-
Resultat: Kr 640.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Nittedal Renhold og Flyttebyrå AS
Etablert: 2013
Antall ansatte: 2
Nett: Nittedalrenhold.no
Adresse: Laboratorieveien 44, 1482 Nittedal

Dokumenter

Drift

Drift:
Konsept: Renhold og flytting
Åpningstider: Normale kontor- og arbeidstider

Finansiell informasjon

Omsetning 2022: 6.123.094 kr
Lønnsprosent: 40.6%
Varekostnad: 30.5%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, leieavtale, m.m.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Nittedal Renhold og Flyttebyrå ble etablert i 2013, av en erfaren eier som har drevet i bransjen i 25 år. Bedriften kan vise til gode resultater, med et resultat de to foregående år på henholdsvis 847.000 og 664.000 kr.

Tjenestekonsept
Nittedal Renhold og Flyttebyrå (NRF) påtar seg praktiske tjenester relatert til hele flytteprosessen. Dette omfatter vask før visning og overtakelse, ut- og innbæring, transport til nytt sted og eventuell mellomlagring. I tillegg utfører de hovedrengjøring, med alt av overflate- og vindusvask, samt rengjøring av interiør, teknisk utstyr og infrastruktur, osv.

Firmaet har kunder både i privat- og bedriftsmarkedet, og profilerer seg som en effektiv operatør med konkurransedyktige priser. De er opptatt av å pleie sitt gode renommé, og leverer derfor kvalitet i alle ledd.

Flere stylingbyråer og meglerselskaper bruker NRF fast på sine oppdrag, fordi de vet at de kan stole på at det gjøres en god jobb. Dette skaper en jevn strøm av oppdrag som ikke krever noen form for markedsføring eller innsalg. Bedriftens øvrige kapasitet fylles også stort sett opp av innkommende henvendelser, men da direkte fra sluttkunder som velger dem basert på fast bruk, tidligere erfaring eller anbefaling fra andre.

Drift og overtakelse
Virksomheten drives i dag av to ansatte på fulltid. Dette inkluderer daglig leder og eier som selv er operativ i driften. I tillegg benyttes timeansatte for å utføre jobbene. Til vasking leies det inn fast personell.

Oppdragene fordeler seg med ca. 55% flyttetjenester og 45% renhold. På renholdssiden er det mest flyttevask og storrengjøring. Flytteoppdragene består i all hovedsak av tradisjonelle flyttetjenester, med tillegg av mellomlagring for de som trenger det.

NRF har sin base i Nittedal, sentralt i Viken, og hovedvekten av oppdrag kommer fra kunder i Stor-Oslo og omegn. Selskapet har vel og merke ikke noe behov for besøkskontor til sin drift, og er derfor både rimelig å administrere og enkel å overføre til en ny eier.

Alt nødvendig utstyr medfølger i salget, inkludert to varebiler og en lastebil med restverdi.

Fordeler og muligheter
Ny eier får her mulighet til å overta en veldrevet virksomhet med gode resultater og etablerte kundeforhold.

Nedslagsfeltet kan utvides, men siden de allerede opererer i et stort og kundetett område, er det trolig mer å hente på salgs- og markedsrettet innsats. NRF gjør lite av dette nå, siden dagens kapasitet benyttes tilnærmet fullt ut, og oppdragene kommer inn av seg selv enten via samarbeidspartnere eller kundene selv. Ønsker man å vokse, bør det derfor være mulig å øke omsetning med relativt enkle grep.

Tjenestene bedriften utfører er oppgaver som mange er glade for å slippe. Spesielt gjelder dette under flytting, som for mange er en krevende fase. Bedriften erfarer derfor at det er gode muligheter for mersalg, utover de tjenestene som kunden innledende kontaktet dem for.

Det finnes også flere muligheter til å utvide kundegrunnlag, f.eks. gjennom aktivt innsalg hos eiendomsmeglere, stylingbyrå og møbelforretninger i regionen.

Pris og verdivurdering
NRF hadde i 2021 en samlet omsetning på 6.525.000 kr, med et positivt driftsresultat på 847.000 kr. Eiers lønn på 720.000 kr kommer da oppå denne inntekten.

Bedriftsbørsen AS vurderer prisen for NRF til 1.700.000 kr.

Alt av inventar, biler og utstyr er inkludert i vurderingen, men varelager kommer i tillegg. Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på kontant- og gjeldfri basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.