IT-selskap i vekst

Konsulentselskap i svært god utvikling, med solid fagkompetanse og omfattende kundeportefølje.

Kr. 7.000.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning: Kr. 7.000.000,–
Omsetning: Kr. 13.000.000,–
Resultat: Kr. 1.500.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Kontakt megler
Etablert: 2013

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 11.790 kr / mnd
Adresse: Sentralt i Oslo

Drift

Konsept: IT, drift og konsulenttjenester
Åpningstider: Normal kontortid

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 13.000.000 kr
Lønnsprosent: 53.5% (2020)

Diverse informasjon

Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Leieavtale og regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Selskapet har siden 2013 levert IT-tjenester som forbedrer og sikrer kundenes hverdag. De leverer sterke resultater og befinner seg i en positiv utvikling. For å realisere bedriftens fulle potensial ønskes en ny og aktiv aktør inn på eiersiden.

Forretningskonsept
Selskapet bistår virksomheter med valg av skytjenester og parallell ivaretagelse av lokale løsninger. De leverer dedikerte tjenester basert på kundenes faktiske behov, og bidrar slik til en sikker og mer kostnadseffektiv drift. I tråd med markedsutviklingen går mer og mer av løsningene i retning skytjenester.

Konsulentselskapet kan skilte med topp kvalifiserte ressurser som med faglig integritet og lidenskap leverer noen av markeds beste løsninger. Selskapets tjenester fordeler seg på en blanding av totaldrift, prosjektoppdrag og avtalebasert timearbeid. De sentrale virksomhetsområdene er IT-drift, skytjenester, avansert sikkerhet og kundespesifikk utvikling.

Bedriften holder til sentralt i Oslo.

Marked og salg
Selskapet har en fast base med aktive kunder. Blant disse er en rekke velkjente aktører. De har per i dag flere rammeavtaler med offentlige virksomheter hvor selskapet leverer tjenester i form av arkitekter, rådgivere og utførende konsulenter. Videre omfatter noen av avtalene forvaltning og salg av maskinvare og lisenser.

Dagens rammeavtaler omfatter Folketrygdfondet, Veterinærinstituttet, Trygderetten (full drift og hosting) og Stor-Follo IKT (Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Nesodden og Ås kommune). De har videre en direkteavtale med Kulturtanken (tidligere Rikskonserten), som de bistår med virtuell infrastruktur.

I tillegg kommer en god og bred kundeportefølje av private kunder, hvor de i særlig grad tilbyr tjenester innen engineering, med konsulentbistand i form av arkitekter, rådgivere og utførende konsulenter. Porteføljen omfatter kunder som Electromagetic Geo Service ASA (EMGS), Carbon Transition ASA, Inocean AS, 7Waves AS, Voler AS, samt Østerås Bygg AS. Selskapet bistår disse med forvaltning og innkjøp av lisenser og hardware, og har for noen også ansvaret for daglig drift og support. De fleste kundene har vært med i mange år, og genererer en jevn strøm av nye oppdrag.

Utover engineering har selskapet kunder innen flere andre sektorer. Noen av disse er Bohus AS, Jernia AS, Verdipapirenesforetakenes Forbund m.fl.

De ansatte i selskapet har sterk grunnkompetanse innen IT-infrastruktur i tillegg til dypdekunnskap innen flere spesialområder. De er derfor attraktive, og blir ofte forespurt om å delta i både korte og lengre prosjekter. Bare de siste to årene har de bistått virksomheter som Norges Bank, Departementenes Sikkerhet og Serviceorganisasjon (DSS), Norsk Helsenett, Sykehuspartner HF, Veterinærinstituttet og Cappelen Damm.

Bedriften har jobbet med innsalg mot nye og eksisterende kunder. Til tider har oppdrag og interne prosjekter ført til at kapasiteten og organiseringen har blitt noe nedprioritert. De opplever likevel at det jevnt og trutt kommer til nye kunder og oppdrag. Ordreinngangen genereres dels via selskapets egne ansatte og dels gjennom salg mot egne kunder og inn mot nye prosjekter.

De deltar i anbudsprosesser, både som hovedleverandør og i samarbeid med andre IT-aktører. Andelen leveranser hvor de deltar som underentreprenør har de siste årene vært stigende, men de er i ferd med å endre denne strategien, og vil fremover satse mer på direkterelasjon mot sluttkunde.

Selskapet har hatt fin veksttakt siden oppstart, med en økning i omsetning for hvert år – slik diagrammet under viser (her er 2021 estimert ved utgangen oktober og er således ikke endelig).

Tjenester
Selskapet tilbyr en blanding av totaldrift og mer kundetilpasset utvikling og tjenesteyting. De er partner med Microsoft, VMware, Citrix, Veeam, Fortinet, Lenovo og Hewlett Packard. Basert på lisenser og maskinvare fra disse setter de sammen skreddersydde pakker tilpasset kundens brukerflate og infrastruktur. Via egen serverpark tilbyr de også profesjonelle dataromstjenester og backup-løsninger i datahall.

IT- rådgivning, arkitektur- og konsulenttjenester
• Rådgivning
• Arkitektur
• Prosjektledelse
• Konsulenttjenester
• Support
• TAM

IT-sikkerhet
• Herding og sikring av MS 365 og Azure
• Avansert AV og monitorering
• AI-basert nettverkssikkerhet
• Sikkerhetsrådgivning
• BackUp / Sikkerhetskopiering

Skytjenester
• Azure/MS 365
• Amazon
• Google
• FortiCloud
• VeeamCloud

Hostingtjenester / eget datasenter
• Hosting av kundens servere
• Remote Backup av kundens data (CloudConnect)
• Backup av MS 365 /Azure
• Backup av Amazon (AWS)
• Backup av Google

Digitale arbeidsplasser
• Hjemmekontorløsning
• Aut. utrulling og drift av endepunkt
• Herding og sikring av PC-er
• Monitorering av servere og PC-er
• Antivirus og anti-malware

Fordeler og muligheter
Ny eier gis her mulighet til å overta et selskap med stabilt god drift og svært kompetente konsulenter. Selskapet leverer tjenester i en bredde og med en kvalitet som gjør at selskapet bør kunne eskalere kundeomfanget vesentlig – dersom ny eier ønsker dette.

Selskapet driver i dag ingen form for markedsføring av verken selskap eller tjenester.

Virksomheten har i liten grad ledig kapasitet, men vil likevel kunne dra nytte av å bli del av noe større, eller selv å vokse. De har god nok faglig tyngde og kompetanse, men for å utløse vekst må det tilrettelegges bedre organisatorisk. En av dagens eiere er både daglig leder og utførende konsulent, og har derfor begrenset mulighet til å ta tak i dette.

Pris og verdivurdering
Selskapet har hatt god veksttakt siden oppstart i november 2013. Hele veien fra 2015 t.o.m. 2019 har resultatet i selskapet ligget på mellom -169.000 til +1.059.000 kr.
For 2020 endte omsetningen på 10.748.000 kr, med et positivt driftsresultat på ca. 300.000 kr.

Som følge av økte aktiviteter i selskapet er det for 2021 forventet en omsetning på rundt 13 mill. og et resultat i 2021 på 1.5–2 MNOK.

Selskapet anses å ha stort potensial for en ny eier som vil satse videre på selskapet. Dagens eiere er også åpne for ulike transaksjoner, både med og uten en videreføring av deres engasjement.

Bedriftsbørsen AS vurderer virksomheten til en verdi av 7.000.000 kr
Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på «kontant og gjeldfri»-basis, dvs. en avregning på summen av omløpsmidler, med fratrekk for all gjeld på transaksjonstidspunktet.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.