Konsulentbyrå for olje- og gassindustrien

Velrenommert aktør innen et av landets mest lukrative bemanningssegmenter. Markedet er i vekst.

Kr. 1.950.000 Beliggenhet: Norge
Prisantydning: Kr. 1.950.000,–
Est omsetning 2019: Kr. 6.000.000,–
Est driftsresultat 2019: Kr. 850.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: 2010
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 1
Årsverk: 3
Web: Ja

Dokumenter

Drift

Konsept: Bemanning, konsulentvirksomhet
Åpningstid: Normal kontortid

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: 3.771.767
Lønnsprosent: 54%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Mulig
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Virksomheten ble etablert i 2010 som et konsulent- og bemanningsbyrå primært rettet mot aktører innen olje- og gassbransjen. Dette ble raskt en suksess, og til tross for begrenset arbeidsinnsats, steg omsetningen til 15 MNOK allerede etter tre år.


Om salgsobjektet

Selskapet leverer teknisk og administrativt personell til olje- og gassindustrien. Selskapet har etablert seg som en attraktiv partner for både konsulenter og klienter.

Salgsprospektet er basert på salg av virksomhet uten aksjeselskapet. Selger kan med den rette kjøper være interessert i å bli med videre som deleier med en post på rundt 20%.


Tjenestespekter

Bedriften bemanner en mengde ulike stillinger, hvorav hoveddelen er ingeniører og ressurser til prosjekt og administrasjon. Blant arbeidsfeltene som besettes er:

Kontrakt og anskaffelser
Kostnad og planlegging
Dokumentasjon / LCI
Mekanisk
Rørledinger
Struktur
Overflatebehandling
Elektrisk, instrumentering og automatisering
Undervanns rørteknologi
Boring og brønnarbeid
Over- og undersjøiske ventiler
Telekom
HVAC
Prosess
Administrasjon
Prosjektledelse
Sikkerhet
QA / QC / QS
HMS

 

Forretningsfilosofi
Bemanningsbyrået vinner mange av oppdragene takket være sitt gode renommé. Byrået er kjent i for å levere god kvalitet til rett tid, i en bransje hvor pålitelighet er svært viktig. Firmaet er kjent i for å levere god kvalitet til rett tid, i en bransje hvor pålitelighet er svært viktig. De har lagt bevisst innsats i å tiltrekke seg og holde på dyktige konsulenter. Dette har de blant annet gjort gjennom konkurransedyktige lønninger og gode forsikringsordninger. De er også attraktive som bemanningspartner, fordi de kan tilby varierte og utfordrende oppdrag.


Drift og arbeidsmetodikk
Konsulentene ansettes formelt i byrået, som dermed har fullt arbeidsgiveransvar, inkludert lønn, forsikringer, OTP, og så videre. Byrået leier så ut konsulentene til sine kunder på prosjektbasis

Oppdragene i olje- og gassbransjen har ofte lengre varighet enn de fleste andre bransjer. Et kort oppdrag er typisk på tre til seks måneder, mens de fleste kontraktene selskapet jobber med er fra seks måneder til halvannet år. Dette gir en forutsigbarhet og langvarig inntektsstrøm som andre i rekrutteringsbransjen misunner dem.

Selskapet finner sitt personell gjennom egne databaser og nettverk, samt gjennom utlysning og research. De har bygget seg opp en stor database med kandidater fra hele verden, og er i tillegg sterkt til stede i sosiale medier, med profiler på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram. Selskapet har en flott tilrettelagt nettside, med god funksjonalitet for utlysning og direkte kandidatregistrering.


Markedssituasjon
Prosjektbemanning til olje- og gassindustrien er i vekst igjen etter oljekrisen i 2015. Bransjen har regulert sine kostnader og i langt større grad tilpasset seg konjunkturvariasjonen som styrer aktiviteten i bransjen. Det satses store beløp på søk etter nye oljefelt, og utvinning skjer i fullt tempo.

Behovet for teknisk og administrativt personell øker kraftig. Mer enn 170.000 mennesker arbeider i petroleumsbransjen eller tilknyttede bransjer, og sysselsettingen er i sterk vekst. Det skal i 2020 investeres nye 170 milliarder kroner i bransjen og det er forventet et behov for 24-28.000 nyansettelser i perioden 2018–2022. Dette tyder på store vekstmuligheter for bemanningsaktører som opererer i dette segmentet.

Mer informasjon om dette finnes på:
Nettavisen: Ringvirkninger av oljen gir 165.000 jobber
Norsk olje og gass: Anslår 28.000 nyansettelser i oljenæringen


Fordeler og muligheter
Virksomheten er veletablert, med et stort nettverk av både oppdragsgivere og arbeidskraft. Det er sterk oppgang i markedet, og vekstpotensialet ansees derfor som betydelig. Virksomheten har de beste forutsetninger for å vokse både i takt med markedet og ta nye andeler fra konkurrerende aktører.

Selskapet kan håndteres med en liten administrasjon, og har siden 2010 bare hatt en deltidsansatt en kort periode mellom 2012 og 2013. Det ligger derfor sterke vekstmuligheter bare i å tilføre selskapet nok ressurser til at det kan drives på heltid med fullt fokus. Dette kan gjøres enten av en aktiv eier, eller ved å ansette en annen daglig leder. Et realistisk estimat tilsier at man kan øke omsetningen til 20–30 MNOK bare ved et slikt grep – noe som da vil gi en meget god inntjening. Videre vekst vil kreve flere i administrasjonen, men kan også være tilsvarende lønnsomt på sikt.

Selskapet jobber per i dag kun mot olje- og gassegmentet. Markedet er imidlertid like stort for alle tilknyttede bransjer, og disse baserer seg i stor grad på de samme kompetansebehovene.

Virksomheten vil også være et svært godt oppkjøpsobjekt for eksisterende bemanningsbyråer som vil inn i olje- og gassektoren. Det passer også godt for personer som selv har arbeids- eller konsulenterfaring fra bransjen.

Selskapet kan drives fra hele landet.


Pris og verdivurdering
Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt omsetter vi 60-70 virksomheter hvert år. Våre verdivurderinger tar hensyn til en rekke faktorer, hvor historie, bransje og økonomi kombineres med vår erfaring fra markedet. Totalt har Bedriftsbørsen stått for over 1.000 transaksjoner siden oppstart.

Virksomheten er en etablert aktør innen en attraktiv bransje med et meget godt utviklingspotensial. Avkastningen på utleid arbeidskraft ligger på 15-18%, og med minimale administrasjonskostnader og kontorbehov gir dette gode driftsresultater.

Omsetningen for 2019 vil lande på ca. 6 MNOK, med et driftsresultat på rundt. 850.000 kr. Som tidligere nevnt kan selskapet med bare én person i 100% stilling generere en omsetning på 20-30 MNOK. Dette vil gi en dekning (omsetning – fratrukket konsulentkost) på hele 4.5– 5.4 MNOK.

Bedriftsbørsen verdivurderer selskapet til 1.950.000 kr

For å drive virksomheten må kjøper eller kjøpers selskap registreres i Arbeidstilsynets register for Bemanningsforetak, samt kunne stille Fritak for Solidaransvar til selskapets kunder.