Kontorfritt regnskapsbyrå med høy fortjeneste

Spennende bedrift med fleksibel driftsmodell, der verken kunder eller ansatte er låst til lokasjon. God kundevekst!

Kr. 8.000.000 Beliggenhet: Oslo/Valgfritt
Omsetning 2023: Kr. 7.600.000,-
Budsjett 2024: Kr. 10.000.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Generell informasjon:
Selskapets navn: Kontakt megler
Etablert: 2020
Antall ansatte: 8
Web: Informativ og profesjonell nettside

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Innehaver disponerer et eksternt kontor, men dette er under avvikling, da det ikke er nødvendig for driften.

Drift

Konsept: Regnskapstjenester
Åpningstider: Normal kontortid

Finansiell informasjon

Omsetning 2023: 7.603.872 kr
Lønnsprosent: 73.7%
Varekostnad: 414.252 kr
Andre driftskostnader: 1.217.752 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Vi har nå for salg en bedrift som kan ledes fra valgfri lokasjon, og hvor man kan rekruttere kunder og ansatte uavhengig av lokale svingninger i arbeidsmarked og konjunktur. Med en stab som jobber hjemmefra er det også store besparelser å hente i den daglige driften. Virksomheten har høy ansattrivsel og produktivitet, med solid fortjeneste for innehaver.

Forretningskonsept
Byrået tilbyr bokførings- og regnskapstjenester over hele Norge, samt for et strategisk slavisk marked. De startet opp med regnskapstjenester i 2020/21, og har siden vokst hurtig. Målet har vært å skape en fleksibel arbeidsplass, der dyktige ansatte kan jobbe med de oppgavene de kan best. Dette har de lyktes godt med: Porteføljen teller allerede 200 klienter, og antall medarbeidere har økt til åtte på bare fire år.

Parallelt har de høstet svært gode økonomiske resultater. I 2021 som var byråets første hele driftsår omsatte de for 2.3 MNOK. I 2023 var omsetningen oppe i 7.6 MNOK, mens estimatet for i år ligger på rundt 10 MNOK. Dette har gjort det mulig for innehaver å hente ut en sluttinntekt på 2.4 MNOK –basert på et snitt for de siste tre år.

Den distribuerte kontormodellen sparer driften for store kostnader. I tillegg tiltrekker den høyt kvalifiserte kandidater som verdsetter balansen mellom arbeid og fritid, og som ønsker å bidra til et selskap med fremtidsrettet arbeidsmiljø.
Med en kontinuerlig vekst på 20% årlig, er selskapet godt posisjonert for å nå en omsetning på 15 MNOK innen 2025.

Kunder og marked
Dagens eier er svært bevisst på hvem de påtar seg nye oppdrag fra, og som en følge preges kundemassen av jevn vekst og lavt frafall. Selskapet er aktive på markedsføring gjennom egen nettside og andre media. Slik når de effektivt ut i markedet, og de opplever bra med forespørsler på nye oppdrag. Bare for 2024 ligger veksten på ca. 20%.

Dagens portefølje teller rundt 200 kunder. Disse består i all hovedsak av aksjeselskaper av ulik størrelse, samt noen få enkeltmannsforetak. Selskapene representerer et stort mangfold av bransjer, med strategisk vekt på bygg og anlegg, tannleger og transport. Spesialiseringen på disse områdene gir bedriften en robust og diversifisert portefølje, med langvarige kundeforhold som sikrer stabilitet og muligheter for vekst.

Selv om den dynamiske driftsmodellen åpner for full geografisk fleksibilitet, har byrået gjort noen strategiske valg også på dette området. De markedsfører seg særlig mot den store mengden av polske og litauiske foretak som opererer i Norge innen håndverk, bygg og anlegg. Eier anser denne nisjen som spesielt attraktiv, da den rommer mange klienter med behov for både regnskapstjenester og rådgivning. Som følge av dette har rundt halvparten av kundene tilknytning til Polen og Litauen.

Anonymisert kundeoversikt er tilgjengelig på forespørsel.

Tjenester
Byrået leverer tjenester innen ordinær regnskapsføring, årsoppgjør, selskapsetablering og annen administrasjon/rådgivning der kundene har behov for det. De tilbyr også «hylleselskaper» med bank. Anvendt regnskapsprogram er for det aller meste Tripletex, som de er sertifisert partner for.

I tillegg tilbys strategisk rådgivning som hjelper kundene å redusere kostnader og maksimere inntjeningen. Med denne helhetlige tilnærmingen skapes langvarige kundeforhold som er fruktbare for begge parter.

Bedriften vektlegger profesjonalitet og faglig eksellense, samt transparens og pålitelighet.

Organisering og drift
Selskapet har i dag en daglig leder/eier som holder til på Lambertseter i Oslo. De øvrige medarbeiderne jobber fra hjemmekontor i Norge eller Polen. Alle er juridisk ansatt i Norge.

Teamet består av høyt kvalifiserte fagpersoner, inkludert autoriserte regnskapsførere med spesialkompetanse innen skatt og finans. Samtlige har god kjennskap til det norske markedet.

Personalet jobber i ulike stillingsprosenter, og dette kan justeres i takt med oppdragsmengden.

Økonomi og verdivurdering
Ny eier har her muligheten til å overta et selskap som drives særdeles godt med lave kostnader og solid fortjeneste. Den dynamiske driftsmodellen gir stor frihet både for eier og ansatte, og kan lett skaleres.

Spesialiseringen innen bygg og anlegg gir bedriften en unik posisjon i markedet. Den har også vist seg å gi stabile og langsiktige klientforhold, som igjen sikrer kontinuerlig vekst og muligheter for en gradvis utvidelse av tjenestespekteret.

Den økonomiske utviklingen viser at selskapet er i jevn og sterk vekst:
Omsetning 2021 = 2.3 MNOK
Omsetning 2022 = 5.1 MNOK
Omsetning 2023 = 7.6 MNOK
Omsetning 2024 = 10 MNOK (budsjett)
Omsetning 2025 = 15 MNOK (ambisjon)

Selskapet har et snittresultat over de siste tre årene på 417.000 kr. Dagens eier belaster selskapet med 2 MNOK i lønn, og har således god sluttfortjeneste.

Bedriftsbørsen AS vurderer verdien av selskapet til 8.000.000 kr.

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på «Kontant og gjeldfri» basis.

Dagens innehaver vil bidra i en overgangsfase for å sikre videre drift og kontinuitet for ny eier.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.