Ledende byggtekninsk firma

Inva Engineering er blant landets ledende innen vannbårne energisystemer. Lukrativt marked med med stabil ordreinngang.

Kr. 7.500.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning: Kr. 7.500.000,–
Omsetning 2019: Ca. Kr. 12.000.000,–
Normalisert driftsresultat 2019: Ca. Kr. 3.000.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Inva Engeenering AS
Etablert: 1986
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 6
Årsverk: 6
Nett: www.inva.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 357.000
Areal: 200 m2
Husleiegaranti: 3 Måneders leie og felleskost
Løpetid leiekontrakt: 30.9.2021
Forlengelse: Må avtales
Felleskostnader: 89.250
Adresse: Nils Hansensvei 7, Oslo
Parkering: God

Drift

Konsept: Byggteknikk, konsulent- og servicevirksomhet

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: Ca.11.670.000 kr
Lønnsprosent: Ca. 42%
Varekostnad: Ca 13%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Inva Engineering AS er markedsleder innen innregulering av vannbårne systemer. Med bare seks ansatte omsetter de årlig for nærmere 12 MNOK. Bedriften kan utvikles på flere områder, og vekstpotensialet vurderes som betydelig.

Kompetanse og tjenester
Eiendoms og Byggebransjen må forholde seg til stadig høyere krav knyttet til energisparing, driftssikkerhet, klimatiltak og innemiljø. Dette skaper behov for spesialisttjenester som kan tilby prosjektering og produktløsninger, samt service og optimalisering av eksisterende anlegg. Inva Engeneering tilbyr nettopp dette, og har gjennom tre tiår utviklet seg til å bli markedsleder på feltet.

Inva Engineering ble etablert i 1986 som spesialist på innregulering av varme- og kjøleanlegg. Drøye tre tiår senere har de innregulert over 5.000 anlegg, og opparbeidet en unik kompetanse.

I de senere år har bedriften utvidet produktspekteret til også å omfatte merking av anlegg. Dette omfatter byggtekniske krav for identifisering av rør, ventiler og utstyr, og er sterkt etterspurt.

I tillegg tilbyr de tjenester som prosjektering, service- og driftsavtaler, energivurdering, FDV-dokumentasjon, tilstandsanalyser, feilsøking, vannbehandlingsløsninger og logging, samt totalprosjekter innen rehabilitering.

Bedre oversikt over tekniske anlegg forenkler drift og vedlikehold, og gir dermed direkte besparelser for kunden. Ved rehabilitering og innregulering av eldre varmeanlegg er det tilsvarende mulig å oppnå reduksjoner i energiforbruket på 15–30% – noe som også gir klimagevinst. Slike fordeler gjør det enkelt å selge inn tjenestene, og har i praksis ført til at selskapet kan drive uten aktivt salgsapparat.

Bedriften er sentralt godkjent foretak for ansvarsrett, etter plan- og bygningsloven.

Kunder og markedssituasjon
Inva Engineering har i flere år vært en av de ledende aktørene på det norske markedet. Bedriften har over tid bygget seg opp et sterkt navn i bransjen, og blir derfor ofte foretrukket i forbindelse med større og komplekse anlegg.

Oppdragsgivere er primært entreprenører, eiendomsselskaper, rørleggere og borettslag. En del av omsetningen kommer fra faste serviceavtaler, hvor de har driftsansvaret for varme-/kjøleanlegg.

Bedriften har mange sterke referanser, og har vært involvert i en rekke signalbygg. Blant disse Operaen i Bjørvika, nye Munch-museet, Nasjonalmuseet, Gardermoen flyplass og Telenors hovedkontor på Fornebu. Kundene kommer imidlertid i alle størrelser, og omfatter også borettslag, skoler og næringsbygg generelt.

Inva Engineering står seg bra i utfordringene knyttet til Covid-19. Tjenestene de leverer er gjerne essensielle for å opprettholde nødvendige funksjoner og velfungerende anlegg, og kan derfor ikke sløyfes. Virksomheten opplevde imidlertid en viss effekt tidlig i fasen, og dette gjør at omsetningen og resultatet blir noe lavere i år enn i 2019. Dette skyldes til dels også at kapasiteten ble redusert da en ansatt sluttet i september 2020.

Drift og overdragelse
Inva Engineering har hovedkontor på Bryn i Oslo, med funksjonelle lokaler tilpasset driften. Selskapet har seks ansatte, eier inkludert. Eier fyller rollen som daglig leder, og er i tillegg aktiv i det operative arbeidet med en stillingsbrøk på ca. 40%.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene. Ved salg ønsker han å fortsette i bedriften i full stilling, men uten administrativt ansvar.

Fordeler og muligheter
Med fartstid på hele 34 år er Inva Engineering en meget godt innarbeidet bedrift. Dette bidrar til løpende oppdrag fra en fast og voksende kundeportefølje, og en stabilt høy omsetning.

Oppdragene som utføres er av stor økonomisk verdi for kundene, og gir samtidig bedre inneklima og energibesparing. Dette gjør tjenestene enkle å selge inn. Her ligger også et stort vekstpotensial, da bedriften i dag omtrent ikke gjør noe for å få flere kunder eller vokse. Årsaken til dette er eiers fokus i det faglige, og her ligger også motivasjonen for å selge til en mer aktiv og strategisk rettet eier.

Oppdragsutløsende aktivitet kan eksempelvis være aktivt salg, markedsaktiviteter og oppfølging av kundebase/samarbeidsavtaler. Fordi bedriften har en ettertraktet kompetanse også utenfor Norge, ligger det muligheter for å å utvide med avdelinger i flere land.

Videre kan det vurderes å justere driftsstrategi fra å være underleverandør (som de hovedsakelig er i dag) til å bli hovedleverandør i flere prosjekter. Dette vil i praksis være et naturlig valg, siden det er Inva Engineering som innehar spesialistkompetansen på området det opererer på.

Virksomheten har primært hatt sitt fokus på innregulering og merking av anlegg. Samtidig fins det gode vekstvilkår i tjenester som er en naturlig del av faget – som prosjektering og vannbehandling.

Selskapet genererer en god del oppdrag til rørleggerbedrifter. Ett totalt rehabiliteringsprosjekt alene kan gi en årlig omsetning på mellom 1.5–3 MNOK. Det kan gi et godt etableringsgrunnlag for en egen eid rørleggerbedrift.

Pris og verdivurdering
Inva Engineering har over 30 års fartstid, leverer en stabil omsetning på +/– 11 MNOK, med et normalisert driftsresultat på i underkant av 3 MNOK. Samtidig har bedriften et godt vekst- og utviklingspotensial.

Ut ifra dette vurderer vi salgsverdien til 7.500.000 kr.

 

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.