Ledende eventbyrå

Med 15 års fartstid er Highjump Event i Oslo blant landets eldste og største leverandører av sosiale gruppeaktiviteter.

Kr. 2.600.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning: Kr. 2.600.000,–
Omsetning: Kr. 3.700.000,–
Driftsresultat 2019: Kr. 775.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Highjump Event AS
Etablert: Etbl. I 2002 under navnet Adventure Parxs. Omgjort til AS i 2007.
Bakgrunn for salg: Andre utfordringer
Antall ansatte: 2 eiere i 100% stilling hele året + 2 heltidsansatte i driftssesong + 10–15 ekstraarbeidere i høysesong
Nett: Highjump.no + Facebook

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Månedsleie: 84.145 kr pr halvår
Areal: 5000 kvm + allment tilggjengelig biareal
Leiekontrakt: Løpende for 1 år av gangen
Adresse: Stensrudåsveien 5, 1294 Oslo
Parkering: Ja

Drift

Konsept: Event
Åpningstider: Fleksibelt / sesongbasert

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: 3.669.476 kr
Lønnsprosent: 40%
Varekostnad: 297.000 kr
Verdi inventar: 1.000.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, leiekontrakt og inventarliste

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Highjump Event tilbyr et bredt spekter av eventtjenester i Oslo og omegn. Betalingsviljen i markedet er høy, og virksomheten har parallelt med store investeringer klart å opprettholde et stabilt positivt resultat. Bedriften disponerer et stort område, som gir høy fleksibilitet og frihet til å utvikle nye konsepter.

Konsept
Highjump Event har gjennom sine 15 år på markedet hatt over 5.000 eventer. Årlig er de vertskap for 150–200 utdrikningslag – noe som har gjort virksomheten markedsledende på området. Selskapet har spesialisert seg på sosiale gruppeaktiviteter for bedrifter og privatpersoner. Arrangementene skreddersys etter kundens ønsker og profil. Servering av mat og drikke inngår som oftest i tilbudet, og overnatting kan tilbys til de som ønsker det. Eventenes karakter styres av formålet med sammenkomsten. Aspekter som problemløsning, samarbeid, lek og latter brukes som byggeklosser for å levere det kunden ønsker å oppnå. Det er satt opp ulike standardpakker, som f.eks. utdrikningslag med paintball, klatring og servering, eller team building med taubane, femkamp og servering. I tillegg kan kundene plukke og blande som de ønsker. Uansett aktivitet og formål skapes en helhetlig ramme rundt arrangementet. Highjump disponerer et naturskjønt område med en rekke fasiliteter, som de kan tilpasse og style til det enkelte event.

 

Arrangementstyper

Team building
Utdrikningslag
Julebord
Konferanse
Bursdag
Kick off
Sommerfest

Aktiviteter & tilbud

Servering (lunsj, grill, m.m.)
Overnatting i lavvo
Paintball
Klatring og hopping
Fem-, sju- og tikamp:

Fasiliteter

Klatrepark m/taubane
og trapéshopp
Lavvo
Partytelt
Toaletter

Paintball-baner:
· Skogsbane
· Nærkamp
· Åpent terreng

Konteinere:
· Kjøkken
· Kontor
· Lager

· Blindgang
· Blåserør
· Kassestabling
· Puslespill
· Koke vann
· Rebusløp
· Stokken
· Spindelvevet
· Vardebygging
· Sekkeløp
· Tidspress
· Ordstokken
· Luftgevær
· Trillebårløp
· Partnerløp
· Blinkskyting

Lokaliteter
Highjump Event er lokalisert på Stensrud, på Klemetsrud, kun 15 min fra Oslo sentrum. Det 5 mål store uteområdet er innrammet av vakker og fredfull natur, som bidrar til å skape en idyllisk og uforstyrret ramme. Knappe 200 meter sør ligger Stensrudtjernet, og på alle andre sider er det skog i variert terreng.

På området er det blant annet tre ulike baner for paintball, samt klatrepark som strekker seg helt opp til tretten meters høyde. Tre store lavvoer kan tilpasses til ulike behov, og brukes bl.a. til overnatting og gruppesammenkomster. I tillegg kommer tre store telt med plass til henholdsvis 50, 150 og 200 personer. Toalettfasiliteter er løst med fire mobile enheter fra Hibas.

Highjump Event disponerer over 200 enheter med utstyr for paintball. De driver også noe utleie av dette til eksterne.

Driftsfasiliteter som kjøkken, kontor og oppbevaring er smart og diskret plassert i konteinere, som det til sammen finnes åtte av på området. Kjøkkenet er funksjonelt og benyttes for det meste til tilberedning av enkle lunsjmåltider. Alkoholholdig servering tilbys via ambulerende skjenkebevilling.

Det er gjort store investeringer i området, og med i salget følger betydelige mengder utstyr.

Drift
Selskapet drives av sine to eiere, og er sesongdrevet fra mai til og med september. Hovedvekten av aktivitetene finner sted i juni, juli og august, og ca 60–70% av omsetningen kommer fra april, mai og juni alene. Stedet har ikke ordinær drift utover nevnt sesong, men utleie av paintball-banene forekommer. Booking av arrangementer skjer for det meste i mars og april. Virksomheten er etablert med egen nettside (Highjump.no), Instagram-profil (Utdrikningslag) og side på Facebook.

Bedriften har sterkt fokus på sikkerhet, gjennom god innføring ovenfor alle besøkende, samt ikke minst kompetente ansatte. Der det er nødvendig inngår innføringskurs og instruktørtjenester i tilbudet. Utstyrsleverandør i klatreparken er pålitelige Petzl.

Omsetning har vært stabil over mange år, med et snittresultat på 690.000 kr de tre siste år. Dette kommer i tillegg til lønnen som eierne tar ut. Dagens to eiere jobber 100% stilling, men tar ut lønn hele året. Tidligere har de hatt en lønn på 550.000 kr, men de siste årene har de valgt å redusere nivået til 300.000, for å heller å ta ut større utbytte.

Fordeler og muligheter
Her får en ny eier mulighet til å overta en godt etablert virksomhet som er drevet i totalt atten år. Det er gjort store investeringer over tid, som følger med i salget.

Plasseringen i grønne og naturlige omgivelser er sterkt etterspurt, og få andre kan tilby dette i samme grad og i samme nærhet til Oslo som Highjump.

Stedet har stort potensial for utvikling. En opplagt mulighet er å utvide dagens sesong. Området kan benyttes i vesentlig grad også høst og vinter, og slik tilby aktiviteter gjennom hele året. Det kan med fordel også utvikles flere konsepter og tilbud rettet mot bedriftssegmentet. De har tidligere tilbudt julebord, og får stadige forespørsler om dette, så det er i praksis bare et spørsmål om hvor mye man ønsker å jobbe.

Det gjøres noe markedsføring, men tjenestene selger stort sett seg selv, fordi Highjump er så sterkt innarbeidet i markedet. For svært mange har dette blitt det naturlige stedet for sosiale og gruppeorienterte opplevelser.

Økonomi og verdivurdering
Over de siste 10 år har Highjump Event hatt en jevn omsetning på mellom 3 og 4 MNOK, med et snittresultat på 690.000 kr. Det er med andre ord drevet effektivt over en forholdsvis kort sesong. Potensialet for utvikling anses som vesentlig.

Virksomheten har vokst kontrollert, og over tid tatt store investeringer. Antatt salgsverdi i dag av inventar/utstyr alene antas å ligge på minimum 1 MNOK. Leieavtalen på kommunal grunn er gunstig. Kontrakten er løpende, med fornyelse ett år av gangen.

Bedriftsbørsen As verdivurderer virksomheten inkl. inventar og utstyr til 2.600.000 kr

Varelager kommer i tillegg.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.