Ledende nisjebedrift m/produksjon

Center Plast leverer hansker og beskyttelsesutstyr til fiskerinæringen. Markedet er globalt og potensial betydelig.

Kr. 6.800.000 Beliggenhet: Saltstraumen og Thailand
Prisantydning: Kr. 6.800.000,–
Omsetning: Kr. 17.000.000,–
Husleie: Kr. 397.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Center Plast AS
Etablert: 1958/1971/2021
Nett: centerplast.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 25.000 kr/mnd (kontor/park.)
8.060 kr/mnd (lager)
Areal: 1.330 m2 (kontor/parkering)
229+1000 m2 (lager inne/ute)
Løpetid leiekontrakt: 24.12.2042 (kontor/parkering)
01.01.2032 (lager)
Adresse: Straumøyveien 141, 8056 Saltstraumen
Parkering: Ca. 350 m2

Drift

Konsept: Beskyttelsesutstyr, m.m.
Åpningstider: Normal kontortid

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 16.943.675 kr
Lønnsprosent: 13.7%
Varekostnad: 65.7%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Center Plast AS er leverandør av arbeidshansker og en rekke andre strategiske beskyttelsesprodukter til industrien. De har eget kostnadseffektivt produksjonsselskap, og leverer etterspurte produkter med gullstandard til en rekke land og bransjer. Markedet er stort, med mange spennende utviklingsområder.

Forretningskonsept
Center Plast ble etablert i 1958, med produksjon av hansker til bygg- og anleggsbransjen. I løpet av
60-tallet vokste fiskeindustrien fram som et stadig viktigere segment, og dette har siden vært
bedriftens hovedmarked.

Center Plast har gjennom en årrekke opparbeidet seg unik kompetanse, og etablert seg som en
anerkjent leverandør. De har vist seg tilpasningsdyktige, bl.a. ved å utvikle en strategisk kombinasjon
av egne og eksterne varer. De kontrollere hele verdikjeden på sitt viktigste produkt, og har
gjennomført en vellykket out sourcing av produksjonslinjene. Slik har de sørget for både å minimere
kostnadene og maksimere profitten.

Aktiviteten i selskapet fordeler seg i dag på følgende områder:

• Produksjon og salg av hansker
• Engangsbekledning til matvareindustrien
• Polyesterprodukter til glassfiberbåter
• Tjæreprodukter til trevirke
• Diverse relevante handelsvarer

Om produktene
Hanskene er bedriftens hovedprodukt, og kjent for sin unike kvalitet. De tilbys i en rekke forskjellige
merker og egenskaper. Hanskene produseres primært av plast, men også av latex, nitril og andre
syntetiske materialer.

Center Plast tilbyr i tillegg kompletterende produkter som forklær, armbeskyttelse, sko-overtrekk,
engangsutstyr, engangskjeledresser, spesialhansker, etc. Også dette primært til fiskeindustrien.
Produktene er sertifisert av SGS Finland, etter gjeldende europeiske standarder for hansker og
personlig verneutstyr – herunder PPE kategori 2 og 3, samt EN420, EN374, EN388 og EN1186.

Center Plast tilbyr også milebrent furutjære og det anerkjente produktet Trekkfastolje, som brukes til
behandling av trebåter, trevirke, hytter og hus, terrasser og kaianlegg – samt også glassfiber og
polyesterbasert top- og gel coat, m.m. som brukes under bygging og reparasjon av glassfiberbåter.

Markedssituasjon
Salg av hansker står for over 10 MNOK av omsetningen. I tillegg kommer ca 4.5 MNOK fra
tilleggsprodukter, samt ca 2.5 millioner MNOK fra polyester og tjærebaserte produkter.

Center Plasts markedsandel av egenproduserte hansker antas å ligge på 40-50% i sin nisje på det
norske markedet. I tillegg selges de til Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Island, Australia og
Russland, samt via salgsnettverk til Sør-Afrika, Færøyene, Canada, m.fl..

Selskapet har en lojal kundemasse, og salgsutviklingen viser en positiv trend både på det norske og
det internasjonale markedet. Med de nyeste sertifiseringene er bedriften også i stand til å
imøtekomme nye og voksende behov i markedet. Dette åpner bl.a. for økte markedsandeler innen
den lukrative oppdrettsnæringen.

Drift og organisering
Center Plast AS består i dag av driftsselskapet i Norge, eiendomsselskapet for den norske
lokasjonen, samt datterselskapet for produksjon i Thailand.

Den norske delen av virksomheten holder til ved bredden av den berømte Saltstraumen, ca 35 km fra
Bodø i Nordland fylke. Herfra styres alt av planlegging produksjon, økonomi, salg og utvikling.

Egen råvareproduksjon ble etablert i Thailand i 1995/96, og i 2003 ble også selve hanske-
produksjonen flyttet hit, til Chon Buri, ca. 120 km øst for Bangkok. Lokalene er leide, men Center
Plast har formelt eierskap til produksjonsmaskinene. Det er over tid gjort store investeringer i disse.

Virksomheten drives av to ansatte, samt 8–12 produksjonsarbeidere lokalt i Thailand. Hanskene
produseres etter spesifikasjoner fra Norge, med lederen i Thailand som bindeledd. Virksomheten her
står også for produksjon av innsatsvarer, pilottesting og produksjonsplanlegging.

Polyesterproduktene kjøpes inn og pakkes i småemballasje, og distribueres over hele Norge gjennom
fargehandlere, reparasjonsverksteder og utvalgte byggevareforretninger. Den milebrente tjæren
importeres fra Kina og Finland.

Fordeler og muligheter
Markedet for Center Plasts hansker er stabilt, og følger stort sett aktivitetsnivået til fiskeriene. Volumet
på salg varierer naturlig nok noe med sesong, kvoter, politiske vedtak og selvfølgelig også i
konkurranse med andre produkter. Prismessig klarer de seg bra, med en viss sensitivitet for
valutasvingninger.

Det er vesentlig potensial for økt salg av dagens produkter, både overfor eksisterende og nye kunder,
og både på det norske og det internasjonale markedet. De siste godkjenningene som kom nå i år
løfter produktene opp på et helt nytt nivå, og med disse har bedriften fått en gyllen spydspiss inn mot
hele det europeiske markedet.

Produksjonslinjene er kostnadseffektive, og mye av produksjonsmaskineriet er nytt og skreddersydd
for bedriftens behov. Samtidig gir de kapasitet for å øke produksjonen betydelig, dersom man ønsker
å utvikle sortimentet. Center Plast har også flere nye produkter under utvikling, som kan bli et godt
supplement til de veletablerte modellene.

Opprettelse av nettbutikk vil kunne bidra til betydelig økning av dekningsbidraget.
For en ny og aktiv eier anser vi potensialet i videre drift, økning av omsetning gjennom mersalg, nye
produkter, bredere kundesegment, markedsføring, nye kunder/forhandlere, med mer som vesentlig.

Pris og verdivurdering
Center Plast AS har en stabil omsetning og er i god vekst.
Omsetning/resultat før skatt og nedskrivning (ekstraordinære kostnader):

2017: 14.745.000 // 413.000 kr
2018: 12.903.000 // 68.000 kr
2019: 13.427.000 // 246.000 kr
2020: 17.844.000 // 1.536.000 kr
2021: 16.943.000 // 1.277.000 kr

Omsetningen i datterselskapet i Thailand var i 2021 ca. 6.200.000 kr.

Salget av Center Plast omfatter rettigheter til varemerket, hanskene, produksjonsselskapet i Thailand,
tilhørende sortiment av engangsprodukter og andre handelsvarer, samt eierskap og kontroll med
former og formutstyr, eierskap til eksisterende resepter og teknologi, maskiner og utstyr og tilgang til
markedet og alle inngåtte kontrakter.

Alt av maskiner og utstyr medfølger i transaksjonen og er priset inn i verdivurderingen for
virksomheten. Ved transaksjon av aksjeselskapet vil denne gjennomføres på kontant og gjeldfri-basis,
som da gjelder for Center Plast AS, inkludert datterselskap.

Bedriftsbørsen AS legger til grunn at selskapet har godt potensial for sterk utvikling, og at selskapet
vil kunne ha en strategisk høy verdi for rette aktør i markedet.

Bedriftsbørsen AS vurderer virksomheten Center Plast AS til 6.800.000 kr + varelager

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.