Ledende, norsk kunstisaktør med internasjonalt marked

Omfattende erfaring på bygg/vedlikehold av isbaner. Importør og grossist av utstyr. Tilnærmet full markedsdekning.

Kr. 32.000.000 Beliggenhet: Østlandet
Omsetning: Kr. 62.000.000,-
Resultat: Kr. 8.570.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: 2007
Antall ansatte: 23
Årsverk: 23
Nett: Informativ hjemmeside

Dokumenter

Drift

Konsept: Isdekke, sportsanlegg

Finansiell informasjon

Omsetning 2023: 62.850.374 kr
Lønnsprosent: 24.6%
Varekostnad: 53.8%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Kunstisbaner krever spisskompetanse og spesialutstyr på alt fra grunnarbeid til løpende vedlikehold av ferdig is. Virksomheten som her selges besitter nettopp denne kunnskapen. Over tid har de opparbeidet seg en helt unik markedsposisjon, med solid omsetning fra store byggeoppdrag og omfattende utstyrs- og vedlikeholdsbehov. Bedriften er i tillegg importør og grossist, og opererer i en rekke europeiske land.

Om virksomheten
Bedriften som selges er lokalisert sentralt på Østlandet. Kjernevirksomheten består av kunstisbaner i alle størrelser og fasonger, med alt fra bygging, service, opplæring, maskiner, utstyr og reparasjon. Selskapet leverer komplette bygg i tre og stål, med innvendige konstruksjoner og interiør. Kundene er hovedsakelig kommuner og interkommunale selskaper (totalt 90%), men de utfører også oppdrag for private og idrettslag.

Selskapet bygger og legger kunstis på de aller fleste kjente isbanene i Norge, og kan skreddersy løsninger i henhold til oppdragsgivers behov. Det bygges også baner i event-anlegg som eksempelvis Oslo Spektrum. I tillegg bygger de mye baner i parkanlegg, hvor de da gjør alt fra grunnarbeid til ferdige i baner. For å komplettere sine arbeider, har de et godt samarbeid med seriøse aktører innen blant annet kuldeteknikk, plastrørprodusenter, stålleverandører og andre entreprenørselskaper. De kurser også personell innen drift og vedlikehold av isbaner. Blant oppdragene er også andre typer sportsanlegg.

Virksomheten ble etablert i 2007 av en fagmann som har drevet med kunstis helt siden 1984. Som resultat har de opparbeidet seg særdeles god spisskompetanse innen sitt virkeområde – samt ikke minst gode avtaler for import og videresalg av maskiner og utstyr. Selskapet dekker nå ca. 90% av markedet i Norge på både eksisterende isbaner, nye anlegg, service og isbanemaskiner. De påtar seg innimellom også oppdrag i utlandet. Kompetansen og tjenestene er internasjonalt etterspurt, og det ligger et vesentlig uforløst potensial i dette markedet.

Drift
Selskapet har i dag kontorer og verksted sentralt på Østlandet. De er totalt 23 ansatte, hvorav 6 i administrasjonen som består av daglig leder (eier), byggeleder, samt ansvarlige for personal, økonomi, service/islegging og ingeniørtegninger/teknisk.

Alle 16 som jobber ute på anlegg og i verksted er fagarbeidere med nødvendig kompetanse. De fleste har vært ansatt i over 10 år. Selskapet er godkjent lærebedrift og mesterbedrift, samt sentralt godkjent foretak.

Produkter og tjenester

Komplett kunstisbaneleverandør
Selskapet har kompetanse i verdensklasse og er en ledende aktør innen dette feltet, både innen løsninger og leveranse.
Bedriften legger kunstis på alle de store banene i Norge, og har i tillegg bygget anlegg rundt om i Europa. De får stadig forespørsler fra utlandet, men slik virksomheten nå er rigget har de sjelden kapasitet til dette. Det hender imidlertid at de påtar seg oppdrag som rådgivende spesialist, for å bidra til å løse prosjekter der de lokale entreprenørene trenger tilført kompetanse eller løsningsdesign. Dette har de bl.a. gjort for baner i Kina, samt for isbaneaktører i NHL.

På kunstisbaner leverer de innenfor følgende områder:

 • Alt av leveranser for nye isbaneprosjekter:
  Prosjektering og design – grunnarbeid med utgraving og masseutskifting – montering av undervarme, isolasjon, armering, fukt og radonsperre – fylling/tapping av varmedium – trykktesting – støping av banedekke, islegging og maling – tilpasning av toleransekrav – installasjon av maskinrom – leveranse og oppsett av reisverk, tribuner, trapper og rekkverk, vant og mål, m.m.
  Undervarmeanlegg for kunstgress og isbane
 • Is og vedlikehold i ishaller, større utebaner og små urbane baner
 • Kunstis på «korte prosjekter». Eksempelvis Disney On Ice i Oslo Spectrum, samt andre prosjekter med behov for rask kunstis.
 • Serviceoppdrag på kunstisanlegg
 • Ismaling og isservice
 • Knivsliping, reparasjon og serviceoppdrag

Egenproduserte innredningsløsninger
Selskapet leverer og produserer alt av interiør og konstruksjoner til isbaner og evt. andre sportsanlegg, som eksempelvis trapper og rekkverk, tribuner, ishockeymål etc. I 2011 kjøpte eieren gamle Trakon (Trapper og konstruksjoner) og overtok hele bygget med verksted

Import og grossist av maskiner og utstyr
Selskapet er leverandør og grossist for anerkjente Olympia ismaskiner, som de leverer ca. 8-10 av i året. Olympia sin historie går tilbake til den første ismaskinen som ble produsert i 1967, og har vært forbundet med topp kvalitet siden. De regnes for å levere de mest effektive og driftssikre elektriske maskinene, og benyttes bl.a. for å vedlikeholde is for OL og NHL.

Virksomheten tilbyr også opplæring, service, knivsliping og salg av slitedeler, etc.
De er distributør for Olympia ismaskiner i følgende land:

 • Norge
 • Tsjekkia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Polen
 • Bosnia
 • Østerrike
 • Baltikum
 • Bulgaria
 • Kroatia
 • Romania
 • Ungarn

Anleggsmidler og verksted
Selskapet har en omfattende maskinpark som blant annet inkluderer nyttekjøretøy som traktorer, lastebiler, dumper, mannskapsvogn og isbanemaskiner. I tillegg har de et stort verksted med alt av relevant utstyr og verktøy. Dette benyttes både for internt vedlikehold og for eksterne service- og reparasjonsoppdrag.
Etter avskrivning er bokført verdi på maskinparken 4.159.7509 kr. I tillegg kommer annet anleggsutstyr på ca. 2.000.000 kr. Kontakt evt. megler for inventarliste.

Fordeler og muligheter
Bedriften har en rekke fordeler og urealisert potensial. Dagens eier har blant annet ikke ønsket å øke kapasiteten, selv om etterspørselen er der og vekstmulighetene må regnes som svært betydelige. Av tjenester som utmerker seg er:

 • Isbaner til utlandet. Det er generelt underskudd av aktører med spesialkompetanse på det internasjonale markedet. Det er også få store og seriøse aktører med lang nok fartstid og god nok kompetanse for alle forhold. I Norge bygges det lite isbaner i vinterhalvåret, men nedover i Europa er dette mer aktuelt. Selger mener at en slik satsning i kombinasjon med kompetansen og renommeet selskapet har vil kunne utløse en rekke større prosjekter.
 • Salg av serviceoppdrag på anlegg, samt generell isservice for utland.
 • Levere tjeneste på daglig drift av isbane. Dette foreligger det behov for.
 • Markedsføring og opplæring for salg av Olympia ismaskiner. Her gjøres det ingen aktivitet utover å svare på forespørsler.
 • Salg av vant og egenproduserte hockeymål av høy kvalitet. Dette selges i dag kun basert på relasjon/kundekontakt, og ikke markedsføring.
 • Økt markedsføring av produkter og tjenester mot andre typer idrettsanlegg.
 • Vurdere å tilby tjenester for kunstgressanlegg

Ny eier får her mulighet til å overta en helt unik kompetansebedrift med mange utviklingsmuligheter både innenfor eksisterende og nye markeder. Dagens eier vil kvalitetssikre en transaksjon og sørge for nødvendig kunnskapsoverføring og vekststrategi.

Økonomi
Som følge av andre aktiviteter gjennomførte eier en trekantfusjon i 2021, hvor gjeldende virksomhet er drevet ut fra nytt organisasjonsnummer fra 2022.

Omsetning Resultat
2018       47.5 MNOK 3.4 MNOK
2019 57 MNOK 8.4 MNOK
2020 55.5 MNOK 5.2 MNOK
2021 63 MNOK 5.4 MNOK
2022 50.9 MNOK 4.6 MNOK
2023 62 MNOK 8.5 MNOK

Ordrereserve/budsjett for 2024 viser omsetning/resultat på samme nivå som 2023, slik det ser ut per 1. april 2024.

Selskapet har per 31.12.2023 en egenkapital på 25.749.467 kr. Verdi av faktiske anleggsmidler er satt til 6 MNOK.

Verdivurdering
Det er forventet at transaksjonen på selskapet gjennomføres på kontant- og gjeldfri basis, som tilsier at omløpsmidler med fratrekk for all gjeld kommer i tillegg på kjøpesummen. Per 31.12 2023 tilsvarte dette beløpet +16.1 MNOK.

Bedriftsbørsen priser virksomheten inkludert anleggsmidler til 32.000.000 kr, i tillegg til selskapets balanse på «kontant og gjeldfri» basis på overtagelsestidspunktet.

Eier, samt hans to sønner, ønsker å være med videre i bedriften for å sørge for kunnskapsoverføring. Disse ønsker å jobbe videre i selskapet og har all nødvendig erfaring og kunnskap om driften. Det kan også være aktuelt at disse blir med videre på eiersiden.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.