LEDENDE PRODUSENT AV LABORATORIEUTSTYR

KJØLESKAP, STERILISATORER OG INKUBATORER

Kr. 2.750.000 Beliggenhet: Bergen
Omsetning 2017: Ca. Kr. 13.550.000
Husleie: Kr. 964.115,- pr år

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Termaks AS
Etablert: 1966
I disse lokalene: 1971
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 9
Årsverk: 9
Web: www.termaks.com

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Kr.964.115,- pr år (Forhandles)
Løpetid leiekontrakt: Løpende
Forlengelse: Forhandles
Felleskostnader: Forhandles
Adresse: Lien 79, 5057 Bergen
Parkering: God

Drift

Konsept: Produksjon

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: Kr.13.542.070,-
Lønnsprosent: Ca.35%
Varekostnad: Ca.28%
Varelager: Ca. Kr.3.000.000,-

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Liste over maskinpark, regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Termaks ble etablert i 1966 i Bergen og er en bedrift med lange tradisjoner innen produksjon av laboratorieutstyr. Termaks har gjennom mange år vært ledende aktør i sin nisje. De antas å ha en markedsposisjon i Norge på ca. 80% og i resten av Scandinavia ca. 30-35%. Bedriften har siden oppstart hatt sin produksjonsfabrikk i Bergen. Lokalene har meget sentral beliggenhet, og er godt egnet for driften med sine ca. 2000 m2. Termaks er viden kjent for sin høye kvalitet og 75% av produktene selges utenfor Norge. Termaks er en ren produksjonsbedrift og gjør alt salg igjennom sine forhandlere. I Norge har Termaks ca. 25 forhandlere. For øvrig er det etablert eneforhandlere i ca. 19 land totalt. Termaks er representert via sine forhandlere blant annet i Tyskland, Holland, Belgia, Portugal, Sveits, Italia, Spania, Thailand, Polen og Østerrike.

Termaks har 3 hovedprodukter som er sterilisatorer, inkubatorer/kjøleinkubatorer og klimaskap. Produktene har høy kvalitet, noe som betyr at skapene leverer høy presisjon og har lang levetid. Stabilitet på temperaturen og/eller ønsket miljø i skapet holdes med særdeles høy presisjon og skapene har i gjennomsnitt en levetid på 20 år. Skapene har gjennom de siste årene blitt videre utviklet med ny og bedre teknologi, og i løpet av 2018 vil flere modeller ha touch skjerm med innovativ meny.
Bedriften produserer ca. 1 000 skap i året og det gjøres av fabrikkens 7 ansatte. I tillegg består administrasjonen av 2 ansatte. Den typiske kunden for Termaks er laboratorier, leger, sykehus, skoler, universiteter, bedrifter innen matproduksjon, landbruksskoler og bedrifter innen elektronisk produksjon.

Fabrikklokalene er effektive og moderne med produksjonskapasitet på inntil 3000 skap pr år, dette litt avhengig av hvilke skap de produserer. Fabrikken har en stor maskinpark som produserer fra flatt metall til ferdige skap. Noen av maskinene som er i fabrikken er CNC styrt stansemaskin og knekkpresser, lakkeringsutstyr, 3 trucker og et stort antall monteringsutstyr.
Termaks har en godt utviklet internasjonal webside. Prospektet er basert på virksomheten, men eier er åpen for å selge aksjeselskapet. Ny leiekontrakt på lokaler må forhandles med gårdeier.

Fordeler / muligheter:
Termaks er en bedrift med over 50 års fartstid i bransjen og har en meget sterk posisjon i markedet. Bedriften har store utviklingspotensialer både når det gjelder utvikling av produksjonen, økt salg til eksisterende marked og utvikling av nye produkter.
De nye modellene som lanseres i løpet av 2018 med touch skjerm vil gi vesentlig enklere betjening, større meny valg og mulighet til å yte service og reparasjon gjennom fjernstyring. Modellene fremstår mer attraktive og moderne og det forventes at dette vil føre til stor utskiftning av de «gamle» modellene. Dette vil kunne gi et løft for bedriften fra 2019 og fremover.
Når det gjelder økt salg utover eksisterende marked så gjelder dette først og fremst utenfor Norden. Termaks har forhandlere/agenter i en rekke europeiske land, men disse bør utvikles til å bli mer aktive samt at det bør være flere agenter i flere land. Det finnes mange land i og utenfor Europa med store salgspotensialer for Termaks hvor de ikke er representert via en agent/forhandler og ved å etablere avtaler i disse landene ligger det gode muligheter for å øke produksjon og omsetning.
Bedriften har kun hatt fokus på produksjon og ikke utviklet eller hatt mye engasjement på kundepleie i markedet de leverer til. Forhandlerne som er etablert er de som har tatt kontakt fordi de ønsker å selge produktene. Det finnes mange måter å øke salget på i eksisterende forhandler nettverk og ved økt fokus og kundepleie på eksisterende agenter og forhandlere vil man motivere til økt salg.
Dette er en fabrikk som har en stor maskinpark og utstyr samt et svært godt innarbeidet navn i markedet. Det ligger derfor store muligheter i å utvide sortimentet enten til produkter som kan produseres på fabrikken eller produkter som produseres andre steder, men som har samme høye kvaliteten og samtidig passer inn i sortimentet.
Termaks kan velge å beholde sin forhandlerstruktur, men det kan også sees på muligheten for å bygge opp en egen salgsorganisasjon. Dette vil føre Termaks nærmere markedet og det vil da være lettere å holde fokus på Termaks sine produkter, da agentene/forhandlerne har flere produkter å forholde seg til.
Termaks er en bedrift som passer godt for noen som er etablert i samme bransje og kan utvide sin produktportefølje, noen som har kompetanse innen internasjonalt salg eller har kompetanse for produksjon.

Pris- og verdivurdering:
Termaks har lang fartstid med å produsere høykvalitets laboratorieutstyr. De har høy anerkjennelse i markedet og en meget sterk markedsposisjon. Vi mener at prisantydningen på kr. 2.750.000,- er en riktig for denne bedriften.
Varelager på ca. MNOK 3 kommer i tillegg