Lønnsom glassgrossist m/effektiv drift

Norske Glassprodukter selger glassplater til dusj og kjøkken. Innbringende bedrift med sterkt forhandlernettverk!

Kr. 7.500.000 Beliggenhet: Hønefoss
Prisantydning: Kr. 7.500.000,–
Omsetning : Kr. 4.400.000,–
Driftsresultat: Kr. 2.400.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Generell informasjon:
Selskapets navn: Norske Glassprodukter AS
Etablert: 2014
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 1
Årsverk: 0,5
Web: Norskeglassprodukter.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Leieavtale (kontor/lager):
Husleie: 116.350 / 37.700 kr året u/mva
Areal: 179 / 58 m2
Husleiegaranti: 40.000 / –
Løpetid leiekontrakt: 31.05.2022 / 31.06.2022
Forlengelse: Opsjon på 5 nye år
Felleskostnader: 11.277 / 3.654 kr kr året u/mva
Adresse: Helgelandsmoen Næringspark, Patruljeveien 31, 3512 Hønefoss
Parkering: Felles for kunde- og ansatte

Drift

Konsept: Glassprodukter, interiør

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 3.355.432 kr
Lønnsprosent: 54%
Varekostnad: 20%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Norske Glassprodukter (NGP) utmerker seg med høy avkastning og et forhandlernettverk som dekker over 60% av byggevarehusene i Norge! Bedriften har i tillegg gode muligheter for ekspansjon i andre salgskanaler. Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for å selge aksjene.

Forretningskonsept
Norske Glassprodukter ble etablert i 2014 som leverandør av glassplater og dusjkonsepter i glass. Bedriften fikk raskt på plass den første avtalen med en byggevarekjede, og har siden vokst jevnt og trutt. I dag selges NGP sine produkter i ca. 60% av alle byggevarehus i Norge.

Bedriften baserer seg på rask leveranse av stil- og kvalitetsprodukter til en kurant pris. NGP kan skilte med bransjens korteste leveringstid – blant annet fordi de håndterer ordrene raskt og alltid har varer på lager. God service står også sentralt i firmaets filosofi.

NGP holder til i utkanten av Hønefoss, hvor de leier kontorer og lager på rundt 230 m2.

Produkter
Standardiserte glassvegger til bad og kjøkken utgjør NGPs kjerneprodukter. I tillegg er det en stadig økende etterspørsel etter skreddersøm og spesielle varianter. De har derfor valgt å også tilby dette.

Baderom
Dusjserien består av glassdører i to forskjellige størrelser, dusjvegg for badekar, samt dusjvegger for fastmontering i fire ulike størrelser. Dørene og veggene kan kombineres eller benyttes hver for seg.

Overflaten er nano-behandlet, for lettere rengjøring. Dusjproduktene er sertifisert av SINTEF, noe det kun er NGP og én annen norsk leverandør som er. Sertifiseringen gjelder fem år av gangen og er et kvalitetsstempel overfor håndverkerne.

Alle produktene er frame less, det vil si uten aluminiumslist langs veggen. Dette er med på å plassere løsningene i det noe høyere prisspekteret.

Kjøkken
Her tilbys herdet glassplate i faste størrelser og farger, samt to forskjellige festebolter (med og uten avstand til vegg). Dette er et svært godt alternativ til kitchen-board, og glassplaten tillater kunden å benytte tapet, panel og andre ubehandlede overflater på kjøkkenet. NGP var først med å lansere dette produktet tilbake i 2014, og så langt har de solgt rundt 20.000 stk.

Produktene blir i stor grad importert, men et godt samarbeid med en norsk produsent står sentralt i driften. Varene sendes ut direkte til kunde fra produsent, og leveres over hele landet.

Et nytt produkt lansert i slutten av 2021 forventes å ville gi et solid tilskudd til driften.

Økonomi
Bedriften inngikk i 2021 en ny avtale med en landsdekkende kjede. De første leveransene er allerede gjennomført, og avtalen ventes å gi et solid bidrag i 2022, med full effekt fra 2023. Av forsiktighetshensyn er denne avtalen vel og merke ikke medberegnet i den budsjetterte omsetningen for 2022.

Budsjettet for 2022 er vurdert til en omsetning på 4.4 MNOK, med et resultat på 2.4 MNOK før eierlønn. Driften i 2021 krevde ca. 0.5 årsverk og ga en omsetning på 3.1 MNOK og et normalisert driftsresultat før eierlønn på 1.75 MNOK.

Fordeler og muligheter
Norske Glassprodukter har gjennom snart ti år i bransjen blitt en godt etablert og anerkjent leverandør. Bedriften har en meget god lønnsomhet, som gir et sterkt konkurransefortrinn.

Ny eier vil overta et solid grunnlag å bygge videre på. Vekstmulighetene er mange; glass brukes i langt større grad i hus og bygg i dag enn for bare få år siden, og dette er en utvikling som bare er ventet å fortsette.

Nettbutikk og forhandlernettverk utgjør NGPs to salgskanaler per i dag. Eier har i all hovedsak konsentrert seg om forhandlerbasert salg, og det ligger derfor en god oppside i å satse mer på egen nettbutikk.

Men også på forhandlersiden er det rom for vekst. Blant annet gjennom tettere oppfølging og salgsopplæring ute i byggevarehusene, samt utvikling av relevant salgsmateriell, bedre eksponering i butikk, utvidelse av standardprodukter, osv.

Generell markedsføring av produktene vil kunne styrke salget i begge kanaler.
Skreddersøm og glassmestertjenester til sluttkunde via varehusene er også en mulighet. Etterspørselen er til stede, og med kombinasjonen av gode priser og effektiv distribusjon kan man bli en landsdekkende glassmester. Leveranse av dagens standardprodukter til eksisterende glassmesterbutikker kan også vurderes.

En annen svært interessant opsjon er proffmarkedet. Her ligger det betydelige muligheter, med store innkjøp via entreprenører, utbyggere, arkitekter, offentlige anbud, osv.

Med selskapets gode leverandøravtaler, effektive distribusjonskanaler og kompakte drift vil det også være mulig å etablere seg i flere land.

Mot slutten av 2021 lanserte Norske Glassprodukter et nytt produkt, hvor de første leveransene allerede er gjennomført. Produktet som har høy fortjeneste i tråd med resten av porteføljen er forventet å utgjøre et solid tilskudd for driften.

Pris og verdivurdering
Norske Glassprodukter har en meget god økonomisk avkastning, på rundt 50% av omsetningen. Selv med et nøkternt omsetningsestimat I 2022 på 4.4 MNOK, vil selskapet kunne oppnå et resultat i størrelsesorden 2.4 MNOK før eierlønn.

Selskapet har et sterkt og bredt nettverk av forhandlere, bestående av de største byggvarekjedene i Norge. Dette, sammen med gode innkjøpsavtaler og en fartstid på nesten ti år, og en ny kjedeavtale gjør bedriften spesielt interessant.

Vi vurderer ut ifra dette virksomheten til en verdi av 7.500.000 kr.
Varelager utgjør ca. 900.000 kr og betales i tillegg.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.