Lumens: LED-belysning for proff-markedet

Ny eier eller vekstpartner søkes til markedsledende produsent og grossist av innovative LED-løsninger.

Kr. 975.000 Beliggenhet: Sogn og Fjordane
Omsetning 2021: Kr. 5.300.000,–
Husleie: Ca.125.000 kr

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Lumens AS
Etablert: 2009
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 3
Årsverk: 3
Nett: Lumens.no / Lifelike.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 600 kr/m2 pr år + mva
Areal: 209 m2
Løpetid leiekontrakt: 01.07.2023
Forlengelse: 2 år av gangen
Felleskostnader: Basert på faktiske utgifter, est. til 98 kr/m2 pr år for 2020
Adresse: Krånåvegen 7, 6823 Sandane

Drift

Konsept: Belysning, bygg/interiør

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 5.301.295 kr
Lønnsprosent: 22%
Varekostnad: 64%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Lumens leverer LED-basert inne- og utebelysning til bedriftsmarkedet. De tilbyr tjenester og produkter gjennom hele verdikjeden, og få andre kan matche dem på skreddersøm og fleksibilitet. Selskapet ble etablert i 2009, og holder til i Sandane i Sogn og Fjordane. Nå søker de nytt eierskap, eller alternativt en passende vekstpartner.

Forretningskonsept
LED-belysning har vært en game changer på belysningsmarkedet. Teknologien bidrar til både energi- og kostnadsbesparelse, og er dermed bra for både miljø og økonomi. God belysning kan også heve trivsel og funksjonalitet på arbeidsplassen, og dermed øke effektiviteten. De totale besparelsene vil med overgang til LED slik kunne spares inn på så lite som 2–3 år.

Med dette som bakteppe tilbyr Lumens LED-løsninger tilpasset den enkelte kunde og deres behov. Bedriften leverer belysning for både innendørs og utendørsbruk; til kontorer, butikker, industrihaller, veibelysning, skianlegg, osv. Spekteret er stort og bruksområdene endeløse.

Lumens differensierer seg i markedet med høy fleksibilitet og skreddersøm. De bruker tid med kunden for å forstå deres behov og ønsker, og kommer ofte inn i større prosjekter fra start. Med utgangspunkt i sin brede fagkompetanse og produktkjennskap, kan de designe, prosjektere og anbefale LED-løsninger basert på behov, bransjestandarder, ISO-sertifiseringer, nasjonale lover og regler, etc.

De har videre avtaler med fabrikker som produserer lamper og armaturer etter mål. Alt fra form, farge og materialvalg til styrke og lysfarger kan tilpasses individuelt. Denne valgfriheten verdsettes av kundene, og gir dem en solid konkurransefordel.

Mange av produktene egner seg også godt til privatmarkedet.

Produkter
80% av alle lamper som selges stammer fra egne varemerker. I tillegg tilbys lamper fra et par andre norske produsenter. Blant produktkategoriene er downlights, lyspaneler, gate- og plassbelysning, industriarmaturer, tak- og veggarmaturer, med flere.

Et viktig satsningsområde er det egenutviklede varemerket LifeLike. Produktkonseptet baserer seg på rektangulære paneler med grafiske motiver av himmel, natur, og lignende. Disse tilfører omgivelsene en skikkelig wow-faktor, samtidig som de avgir behagelig, stimulerende og funksjonelt lys. Også her kan kundene gjøre sine egne tilpasninger, med hensyn til valg av størrelse, motiv og lød.

LifeLike-segmentet står for ca. 10% av omsetningen. Det administreres av en egen ansatt, og er tildelt en dedikert nettside for profilering og bestilling. Panelene produseres av Lumens selv, og de sitter således igjen med hele salgsmarginen selv.

Drift og avhending
Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eierne er også åpne for å selge aksjeselskapet. To av eierne vil om ønskelig videreføre sitt engasjement, og potensielt også sitt eierskap. Dette kan bidra til en best mulig overgang, og sikre at verdifull know how blir med selskapet videre.

Lumens har i dag tre ansatte, og driftes fra leide lokaler. Disse består av lager, kontor og show room.

Fordeler og muligheter
Lumens har med sine tretten år i markedet etablert seg som en ledende leverandør av skreddersydd LED-belysning til proff-markedet. Grunnlaget er solid, og bedriften er godt rigget for oppskalering.

Man får med en av dagens aktive eiere, og dette vil være et stort pluss for både overgang og videreføring av selskapet.

Lumens største oppside ligger primært i å utvikle salg og markedsføring. Bedriften er svært godt fundert fag- og produktmessig, men mangler dedikerte salgsressurser.
Størstedelen av omsetningen for Lumens er per i dag orientert til nærområdet. Å utvide salgskapasiteten geografisk vil dermed være et enkelt grep som raskt kan gi tilsvarende økning i omsetning.

Også Likelife¬-produktene kan med fordel eksponeres videre i markedet. Konseptet er innovativt, med mange spennende bruksmuligheter og et potensielt stort nedslagsfelt.

Det ligger et betydelig potensial for en ny eier som kan tilføre et større volum, enten gjennom sammenkobling med egen bedrift, eller gjennom tilførte salgsressurser.

Uavhengig av hvordan det skjer, vil en økning i salgsvolum gi reduserte innkjøps- og produksjonskostnadene. Dette vil på sikt bidra til forbedret bunnlinje.

Virksomheten er godt egnet både som et strategisk kjøp for en eksisterende, gjerne større, leverandør i markedet, samt for aktører som ønsker seg innpass.

Pris og verdivurdering
Lumens kan vise til god utvikling og drift. Selskapet er godt innarbeidet i markedet, og alt ligger til rette for videre vekst.

Vi vurderer verdien av virksomheten til 975.000 kr.

Varelager kommer i tillegg.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.