Nettskole-, kurs- og konferanseaktør innen renhold

Cleaning.no tilbyr sterkt etterspurte tjenester og har bransjens eneste godkjente nettskole. Høyt inntektspotensial.

Kr. 3.500.000 Beliggenhet: Norge
Prisantydning: Kr. 3.500.000,–
Est.omsetning 2021: Kr. 2.500.000,–
Est. EBITDA 2021: Kr. 1.350.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Cleaning.no AS
Etablert: 2011
Antall ansatte: 2
Årsverk: 1,3
Web: Cleaning.no

Dokumenter

Drift

Konsept: Kurs, tjenester og rådgivning

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 2.656.614 kr
Lønnsprosent: 33.2%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, budsjett, etc

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Flere enn 5.000 har gjennomført kurs hos Cleaning.no, siden oppstarten i 2011. Bedriften er kompetanseleverandør innen profesjonelt renhold, og har etablert Norges eneste godkjente nettskole. Løsningen er solid fundert både faglig og teknisk, og økt volum vil resultere i ekstremt god bunnlinje.

Forretningskonsept
Cleaning.no jobber ut ifra et mål om å styrke fagkunnskapen i renholdsbransjen, og bedre bedriftenes inntjening og daglige drift. Tilbudet er tredelt, og omfatter i tillegg til kursvirksomhet også rådgivning og medlemsbaserte tjenester.

Kursvirksomhet
Det stilles stadig større krav til renholdere. Yrkesutøvere med fagbrev er også mer etterspurt, og ofte en forutsetning for å vinne anbudene. Mange ser det også som attraktivt å videreutdanne seg for å øke lønnen, sikre ansattforholdet, eller for å drive sin egen bedrift mer optimalt. Cleaning.no tilbyr kurs som imøtekommer disse behovene, og har blitt en ledende aktør i bransjen.

Kurstilbud
Cleaning.no har et bredt kurstilbud. Sentralt står grunnleggende renholdskurs og fagbrevopplæring for renholdsoperatører, basert på en kombinasjon av klasseundervisning, nettstudier og gruppearbeid. I tillegg til renholdsfaglige emner, gis det kurs innen administrative områder som økonomi, ledelse og anbud.

Kursene tilbys i byer over hele landet, og gjennomføres stort sett av innleide foredragsholdere, med basis i materiell utviklet av Cleaning.no. Det settes opp en halvårlig kurskalender som gjør det enkelt for kundene å planlegge.

Nettskole
I mange år var all undervisning fysisk, men nå tilbys den også digitalt. I 2017 startet arbeidet med å utvikle en nettskole, og satsingen skjøt for alvor fart under pandemien året etter. Nettskolen er Norges eneste godkjente nettskole innenfor renhold, og er nå velutviklet og godt innkjørt.

Undervisningsformen gir både økt tilgjengelighet for kursdeltakerne, samt økt geografisk nedslagsfelt for Cleaning.no. Tilbudet omfatter hele fagbrevstudiet, samt blant annet kurs i renholdsledelse, HMS, smittevern, renholdssertifisering, m.m. Undervisningen er tilgjengelig på både på PC og mobil.

Medlemstjenester
Cleaning.no har satt sammen en pakke med abonnementsbaserte tjenester som de vet at renholdsbedrifter vil dra stor nytte av. Tjenesten er til stor hjelp for bedrifter i etableringsfasen, samt eksisterende bedrifter som ønsker å profesjonalisere seg ytterligere. Per i dag er ca. 60 bedrifter med i medlemsordningen.

Dokumentmaler og systemer
Sentralt i pakken står en rekke dokumentmaler utviklet spesielt for renhold (økonomi, drift, personal, markedsføring, tilbudsdokumentasjon, etc.), samt et system for tilbudskalkulasjon, kvalitetssikring, miljødokumentasjon og opplæring, med mer.

Kompetanse og bistand
Medlemspakken omfatter i tillegg juridisk hjelp, medlemssertifikat, og generell bedriftsrådgivning og renholdsfaglig veiledning, samt rabatterte kurs.

Rådgivning

Effektivisering
Godt og effektivt renhold handler ofte om å arbeide smartere. Cleaning.no tilbyr derfor råd som kan bidra til både optimalisert renhold og reduserte driftskostnader. Slike oppdrag innebærer ofte en gjennomgang av virksomhetens organisering av personal, renholdsplaner, frekvenser, metoder, kjemikalier, utstyr, etc.

Standardisering
NS INSTA 800 er en nordisk standard som imøtekommer behovet for definerte kvalitetsnivåer og målekriterier for renhold. Cleaning.no tilbyr rådgivning, utvikling og oppfølging av standarden, og bistår bl.a. med planlegging og utføring av stikkprøvekontroller og drifts- og avviksoppfølging.

Anbudshjelp
For at renholdsleverandørene skal kunne gi et best mulig tilbud på sine tjenester, er det vesentlig at det utarbeides et grundig og renholdsfaglig forankret konkurransegrunnlag. Her kan Cleaning.no bidra med ulike former for råd og bistand i prosessen, bl.a. gjennom medvirkning i tilbudsbefaring og behovskartlegging, utforming av konkurransegrunnlag og oppfølging av årsplaner.

Renholdskonferansen.no
Bedriften gjennomfører årlig en kombinert messe og konferanse som har blitt veldig populær. Våren 2022 avholdes den for sjette gang, med et variert program som strekker seg over to fulle dager.

Her får bedrifter og renholdere faglig påfyll i form av foredrag fra et bredt spekter aktører. Blant disse er offentlige etater som NAV, Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet, samt private bedrifter og fagfolk. I tillegg presenteres nyttige og aktuelle produkter.

Deltakerne på messen er i all hovedsak beslutningstakere i ulike posisjoner både innenfor det private og offentlige. Forrige konferanse ble avholdt på Ullevaal Stadion og var fulltegnet med 100 deltagere og 20 utstillere. For mer informasjon, se Renholdskonferansen.no.

Kunder
Kundesegmentet omfatter alt fra små og store renholdsbedrifter, til stat og kommuner med egne renholdsteam. Cleaning.no har også innledet et samarbeid med NAV for utdanning av nye renholdere.

Bedriften opplever at kundeforholdene vedvarer og utvikler seg over tid, da det stadig er behov for kursing av nye renholdere og videreutdanning av eksisterende.

Cleaning.no utvikler også spesialkurs tilpasset sine største kunder. Det forhandles i disse dager om et nytt kurs som vil gi betydelig økt omsetning.

Fordeler og muligheter
Cleaning.no er en anerkjent kompetanseleverandør til renholdsbransjen. Det er stort behov for tjenesten, og den er lite konjunkturutsatt. Omsetningen kan med en rekke grep økes i volum, uten at det får tilsvarende kostnadsutslag. Bedriften kan drives fra hele landet.

Kursvirksomheten kan videreutvikles med flere emner, hyppigere intervaller og flere kurssteder. Omsetningen kan også vesentlig økes ved bare å promotere kursene bedre. Det er eksempelvis gjort lite markedsføring for nettskolen, noe som ansees å kunne gi en vesentlig effekt.

Med nettskolen har man også en ferdig løsning som beviselig fungerer godt. Potensialet er derfor meget stort, samtidig som det gir den absolutt beste lønnsomheten. Som Norges eneste offentlige godkjente nettskole innen renhold har den også unik markedsposisjon. Veksten har vært markant de senere årene, og ventes å vedvare også etter pandemien. Terskelen for videreutdanning blir vesentlig lavere i takt med økt tilgjengelighet, og skaper således økt markedspotensial.

For å øke nedslagsfeltet ytterligere kan ny eier vurdere å utvide nettskolen med flere språk og/eller mot flere land, Den tekniske løsningen tåler vesentlig skalering, uten at økte kostnader eller bemanningsbehov utløses.

Det ligger også et stort potensial i å utvide medlemsbasen. Det finnes flere tusen renholdsbedrifter i Norge, i tillegg til alle kommuner og statlige sektorer som har renholdere direkte ansatt.

Også tilbudet i medlemstjenesten kan utvides vesentlig, både ved å videreutvikle dagens innhold og tilby nytt innhold som kan være av nytte og verdi for medlemmene. Spesielt gjelder dette tilbud som kan gi en økonomisk direkteeffekt – eksempelvis fordelsprogram som gir rabatter på tjenester eller produkter.

Det kan også vurderes å inngå samarbeid med aktører som tilbyr relevante løsninger eller tjenester innen f.eks. støttesystemer for økonomi, styring og drift. Salg av slike tjenester kan avtales med økonomisk kickback til Cleaning.no

Både kurs- og medlemstilbud kan stimuleres gjennom økt salgsaktivitet og markedsføring. Samarbeid med andre organisasjoner kan også være en effektiv innfallsport.

Pris og verdivurdering
Cleaning.no er gjennom ti års drift svært godt etablert i sin nisje. Bedriften har en meget skalerbar løsning, og videre vekst vil slå direkte ut i høyere avkastning.

Cleaning.no har en estimert omsetning i 2021 på 2.450.000 kr med et driftsresultat på 1.350.000 kr etter eierlønn.

Ut ifra en totalvurdering vurderer vi salgsprisen til 3.500.000 kr.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men selger er også åpen for å selge aksjeselskapet.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.