Nisjeaktør innen bildekor

Drammen/Trondheim: Scandinano er blant landets ledende og raskest voksende leverandører av bilreklame og foliering.

Kr. 2.500.000 Beliggenhet: Drammen og Trondheim
Prisantydning: Kr. 2.500.000,–
Omsetning: Kr. 12.000.000,–
Husleie: Kr. 600.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Scandinano AS
Etablert: 2016
I disse lokalene: 2019
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 15
Årsverk: 10
Web: Scandinano.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie pr mnd: 50.000 kr / 74.588 kr (eks mva)
Areal: 720 kvm / 336 kvm
Løpetid leiekontrakt: 31.08.23 / 31.12.19
Forlengelse: - / 3 mnd
Felleskostnader: - / 50 kr pr kvm
Adresse: Syretårnet 21, 3048 Drammen Haakon VII gt 17, Trondheim
Parkering: Ja

Drift

Konsept: Foliering, bilreklame
Åpningstider: 08:00 – 16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: 7.400.000 kr
Lønnsprosent: 47%
Varekostnad: 34.6%
Verdi inventar: 50.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Scandinano er spesialtilbyder av klisjébasert styling og dekor til kjøretøy. Bedriften er i sterk vekst og leverer tjenester og produkter av høy kvalitet. Med avdelinger i Drammen og Trondheim har selskapet etablert seg med en bred og raskt voksende kundeportefølje.

Forretningskonsept
Scandinano tilbyr alt fra helfoliering og bildedekor/profilering, til lakkbeskyttelsesfilm og styling av interiør. Tjenestene går fra det helt enkle til totale transformasjoner, hvor man f.eks. kan endre farge på hele bilen eller få lakkbeskyttelse som gjør at den ser polert ut etter hver vask. Solfilm har også blitt vanlig på bil, og er en etterspurt tjeneste fordi mange bilprodusenter selv ikke tilbyr det.

Scandinano er opptatt av høy kvalitet på utførelse og produkt. Tjenesten og produktene er under stadig utvikling og dette bidrar til en sterk vekstkurve. Bedriften har hatt stigende omsetning hvert år og potensialet for videre vekst anses som betydelig.

De leverer sine tjenester for alle typer kjøretøy som bil, lastebil, buss, hengere etc.

Marked
Scandinano har kunder over hele landet, selv om mesteparten kommer fra det sentrale Østland. Virksomheten er godt kjent i bilbransjen, bl.a. grunnet god og hyppig profilering i media. Selskapet er også kjent for sin kundeservice og sine høye krav til utførelse og produkt.

Kundegruppen er bred, og omfatter både privatpersoner og virksomheter innen offentlig og privat sektor. Selskapet leverer til bl.a. AutoXo, Arctic Trucks og Motorpool, samt en rekke andre bilbutikker i alle størrelser.

Drift
Scandinano startet som et enkeltmannsforetak i 2009. Året etter ble et aksjeselskap stiftet, og fra 2018 har all drift gått gjennom dette.

Selskapet er lokalisert i Drammen, hvor de nylig har flyttet inn i større lokaler på Gulskogen. I januar 2019 utvidet de i tillegg med en egen avdeling i Trondheim, som skal håndtere markedet i Midt-Norge.

Av totalt femten ansatte befinner tolv seg i Drammen og tre i Trondheim. Arbeidsstokken er stabil, og bedriften er opptatt av løpende kompetanseutvikling. For levering av reklame og bildedekor er det ansatt en egen designer.

Drammens-avdelingen omfatter kontorer med eget kundemottak, samt lager og folieringsverksted. Ved salg følger alt av printere og nødvendig verktøy med.

Firmaet har egen nettside og er aktive på både Facebook og Instagram. Facebook-siden teller hele 20.000 følgere, noe som gir betydelig synlighet på sosiale medier.

Økonomi
Scandinano hadde allerede i sitt andre driftsår en omsetning på MNOK 5. I 2018 økte denne til MNOK 7.4, og for driftsåret 2019 budsjetteres det med solide MNOK 10 i Drammen og 2 MNOK i Trondheim. Omsetningen i Trondheim er ventet å kunne øke betydelig i 2020, når Scandinano har blitt bedre kjent i regionen.

Fordeler og muligheter
Her får man mulighet til å videreutvikle en bedrift i sterk vekst. Behovet i markedet tiltar og Scandinano har det som skal til for å etterkomme dette. Dagens eier mener det også burde være mulig å satse på flere typer styling-produkter, da forespørselen på dette er høy.

Scandinano forventer ytterligere vekst i Drammen over de neste årene, og har satt som mål at Trondheims-avdelingen i skal komme opp på samme nivå.

Ny eier kan videreutvikle eksisterende marked og samtidig øke produktspekteret. En ressursterk eier er det som skal til for å realisere dette.

Scandinano har en stor registrert kundegruppe og en unik posisjon i markedet. Dagens eier kan bidra med opplæring og leies inn på timebasis, slik at drift og kvalitet ivaretas i overgangsfasen.

Pris og verdivurdering
Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt omsetter vi 60-70 virksomheter hvert år. Våre verdivurderinger tar hensyn til en rekke faktorer, hvor historie, bransje og økonomi kombineres med vår erfaring fra markedet. Totalt har Bedriftsbørsen stått for over 1.000 transaksjoner siden oppstart.

Scandinano AS har opplevd høy vekst og hatt sunn økonomi gjennom flere år med store utviklingskostnader. Alle investeringer er tatt over driftsbudsjettet, inkludert flytting til nye lokaler og etablering i Trondheim (ca 300.000 kr), samt nye printere og verktøy (ca 380.000 kr).

Omsetning var i 2017 MNOK 5, med et driftsresultatet på 376.000 kr.
Omsetning var i 2018 MNOK 7.4 , med et driftsresultatet på 136.000 kr (som følge av investeringer)

Det forventes en omsetning i 2019 på ca 12.000.000 kr, og et driftsresultat på ca 500.000 kr. Uten nye etableringer og vekstrelaterte investeringer forventer man videre at selskapet skal ha et resultat på over 10% av omsetning.

Eier hever i dag lønn på 540.000 kr + godtgjørelse på rundt 80.000 kr.

Bedriftsbørsen verdivurderer virksomheten Scandinano til 2.500.000 kr.

Varelager kommer i tillegg.