Norges største aktør innen etniske matvarer

Elite Mat og Elite Engros selges samlet. Virksomheten har høye inntekter og er svært gunstig posisjonert.

Kr. 180.000.000 Beliggenhet: Oslo og Drammen
Omsetning 2021: Kr. 250.000.000,-
Resultat 2021: Kr. 39.000.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Elite Engros AS og Elite Mat AS
Etablert: 2000 / 2004
Bakgrunn for salg: Kapasitet
Antall ansatte: 12–14 + 20
Web: Eliteengros.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Løpetid leiekontrakt: Forhandles
Forlengelse: Ja
Parkering: Ja
Adresse: Økern Torgvei 3, 0580 Oslo
Tollbugata 30, 3044 Drammen

Drift

Konsept: Matvaresalg og engros
Åpningstider: Butikken: 9–20 (lør 19)

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 254.259.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, m.m.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Landets største engros- og butikkaktør innen etnisk mat selger nå sin samlede virksomhet. Selskapet har en strategisk viktig posisjon, og en omsetning på solide 1.2 milliarder kr for siste seksårsperiode. Lønnsomheten er sterk, og mulighetene for videreutvikling anses som betydelige – især innen butikksegmentet.

Virksomhet og konsept
Elite Mat AS og Elite Engros AS kan begge vise til lang fartstid, med oppstart i henholdsvis 2000 og i 2004. Bak satsingen står erfarne og kompetente eiere som har jobbet med etnisk mat siden 1991. Bedriften er i dag etablert med lager og utsalgsted på Økern, samt egen matvareforretning i Drammen sentrum.

Virksomheten startet som ren engroshandel, og har over tid utviklet et supplerende butikkonsept skreddersydd for sitt varesegment. Selskapet har opplevd eventyrlig vekst, og inntatt posisjonen som landets største grossist for etniske matvarer.

Elite Engros / Elite Mat har stort potensial for videreutvikling og vekst. Markedet for etnisk mat er selv i kraftig vekst, og mange faktorer tyder på at det vil fortsette med det i lang tid fremover. Norge får stadig flere innbyggere med fremmedkulturell bakgrunn, ikke minst fra Øst-Europa, som også har en god del spesialiserte varepreferanser. Stadig flere nordmenn utvider sitt matrepertoar, og dette medfører en økende andel spesialiserte råvarer. Trenden understøttes av etniske hyller og varer som er på full fart inn i tradisjonelle matbutikker. Dagligvarehandelen vil imidlertid aldri ha mulighet til å tilby den fulle bredden av det den etniske kundegruppen ønsker. Eksempelvis vil en matkultur med preferanse for risprodukter veksle mellom en rekke forskjellige ristyper, bare fra rett til rett.

Elite Mat har, i samspill med Elite Engros, de beste forutsetninger for å utvikle dagens ene forretning fra konseptbutikk til større kjede. Markedet er der, og dagens eier håper med salget å få på plass en eier som kan realisere denne og/eller andre store vekstmuligheter.

Elite Engros
Elite Engros utgjør grossistdelen av virksomheten. Fra det tidligere Bama-eide bygget på Økern forsyner de matbutikker over hele landet. Anlegget fungerer som utsalgssted for regionale kunder, samt som lager og base for utsendelser til det øvrige markedet. Bedriften omsetter årlig for rundt 175 MNOK, og i overkant av 80% av dette er knyttet til utsendelser. Elite Engros har en base på 5-600 registrerte kunder, hvorav rundt 150 bestiller varer ukentlig.

Vareprofil
Sortimentet består av rundt 3.000 varelinjer som fordeler seg på varegrupper som hermetikk, tørrvarer, drikke og oljer. Disse importeres fra alle verdensdeler, med vekt på Europa og land som Tyrkia, Libanon, Hellas, Thailand, Kina, India og Pakistan. Konseptet er utviklet i samsvar med det mangfoldet av varer som er ønsket i markedet for etnisk mat i Norge. Grossisten fokuserer på etablerte merkevarer som forbrukerne kjenner. I tillegg har de etablert en egen varelinje under Elite-merket, med utvalgte produkter fra eksterne leverandører.

Sortimentet omfatter verken kjøtt eller ferskvarer, noe som forenkler driften vesentlig, med hensyn til holdbarhet, lagringsforhold og kulturell diversitet. Dette kan imidlertid være en spennende utviklingsmulighet for rett aktør.

Drift og lokaliteter
Lokalene på Økern fungerer som mottak for de importerte varene, som så pakkes og distribues videre ut i landet. Bestillingene kommer inn via e-post og nettløsningen EliteEngros.no. Varene hentes deretter med lastebil, og alt av fraktadministrasjon håndteres eksternt av kunde. De klarer seg derfor med bare 8-10 personer på lageret og 4 på kontoret.

Bygget har lagringsareal på rundt 5.000 m2, samt 800 m2 kontor som for det meste står ubrukt. Lageret har stor kjølekapasitet, samt en avdeling hvor store deler av sortimentet står fremvist. Her kan kunder komme og bestille varer direkte med strekkodeleser, som enten klargjøres umiddelbart, eller ettersendes.

Elite Mat – butikkonsept
Elite Mat er virksomhetens detaljutsalg og konseptbutikk. Den har tilholdssted i Tollbugata, midt i Drammen by. Her finner man et bredt mangfold av Elites sortiment, i tillegg til supplerende ferskvarer, frukt og grønt. Utvalget er såpass stort sammenlignet med konvensjonelle asiamat-butikker, at man gjerne kan kalle det for et supermarked for etnisk mat.

Lokalene er på totalt 700 m2, og inkluderer lager og kjølerom. I butikken jobber ca. 20 ansatte, hvorav 8 styker har 100% stilling.

Butikken omsatte i 2021 for ca. 78 MNOK. Kundene er en kombinasjon av ordinære husholdninger og bedrifter som henter varer for videresalg i andre butikker.

Det er vesentlig potensial for videreføring av dette butikkonseptet som mulig kjede, eller gjennom flere heleide etableringer. Markedet har modnet kraftig det siste tiåret og etterspørselen etter etniske varer har vokst både i volum og bredde. Butikken i Drammen opplever også stadig økt handel fra etnisk norske. Alt dette tyder på at tidspunktet nå er riktig for å etablere en kjede for etnisk mat, på linje med de andre dagligvarekjedene.

Økonomi
Både Elite Engros og Elite Mat har hatt en pen vekstkurve gjennom de fleste av sine driftsår, med en dipp i 2022, som potensielt kan knyttes opp mot faktorer som valutaendring, prisjusteringer og midlertidig nedgang i mathandelen etter avsluttet pandemi. Regnskapet for 2022 er vel og merke ikke ferdig revidert ennå. Foreløpige tall for 2023 ligger godt over toppåret 2021, noe som tyder på at det i år vil bli satt ny omsetningsrekord. Omsetning og driftsresultat over tid vises i tabellene under.

Elite Engros

År Omsetning EBIDTA
2017 102.382.000 kr 3.921.000 kr
2018 114.413.000 kr 6.691.000 kr
2019 126.886.000 kr 4.475.000 kr
2020 171.668.000 kr 6.298.000 kr
2021 175.303.000 kr 28.699.000 kr
2022 147.203.000 kr 15.165.000 kr

Elite Mat

År Omsetning EBIDTA
2017 61.313.000 kr 12.103.000 kr
2018 60.758.000 kr 9.115.000 kr
2019 65.968.000 kr 7.868.000 kr
2020 84.939.000 kr 15.526.000 kr
2021 78.956.000 kr 10.896.000 kr
2022 69.375.000 kr 7.066.000 kr


Selskapene konsolidert over de seks siste år:

Omsetning EBIDTA
1.259.164.000 kr 121.463.600 kr

 

Fordeler og muligheter

Elite Engros AS
Markedsmessig har selskapet over tid blitt svært godt etablert i det norske butikkmarkedet. Skal man åpne en butikk med etniske matvarer i dag, vil man i praksis ikke komme utenom Elite – dels fordi de fører så mange av de kjente merkene, og dels fordi de har volum nok til å føre en mengde varer som andre med lavere volum ikke har.

Bedriftsøkonomisk har Elite Engros skapt et bunnsolid selskap med svært god omsetning og inntjening. Like fullt er det rom for vekst og videreutvikling på de fleste fronter. Man kan kanskje si at de driver grundig, men elementært – og uten de spenstige strategiene og satsingene som et selskap av dette kaliberet faktisk er modent for. Dagens eiere har en rekke gode synspunkter og innspill rundt dette, men har praktisk sett nok med å håndtere den daglige driften. De er imidlertid positive til å være med ny eier videre i driften og/eller sparre om hvordan bedriften kan utvikles. Ved eierskifte kan de potensielt også fortsette som ansatte i bedriften.

Bedriftsbørsen vurderer de mest aktuelle områdene for videreutvikling slik:

  1. Marked: Elite Engros driver per i dag ikke noe utstrakt markedsføring eller oppsøkende salg. Virksomheten burde ha markedsført seg mot hele markedet for etnisk mat, samt også mot restaurantmarkedet/HORECA som et helt nytt strategisk satsningsområde.
  2. Salgskanaler: Nettbutikken burde utvikles og bli vesentlig mer brukervennlig og visuelt selgende enn den er i dag. I den sammenheng burde det også bygges salgssystemer skreddersydd mot de ulike aktuelle divisjonene, herunder butikk, HORECA og privatkunder. De fleste innen HORECA handler i dag i lokale butikker for etnisk mat, i kombinasjon med mer tradisjonelle grossister.
  3. Sosiale media: Produktene kan i større grad eksponeres og markedsføres på SOME, med direkte kobling opp mot aktuelle salgskanaler.
  4. Infrastruktur: Det burde gjøres en strategisk vurdering rundt flere lager/logistikk-løsninger med mulig mellomlagring i Midt Norge. Det kan også vurderes om Elite Engros burde håndtere egen frakt, og potensielt tilby supplerende frakttjenester ut i markedet. Videre kan lageret på Økern optimaliseres for å gjøres mere salgsorientert og effektivt.

 
Elite Mat AS

Med sine 78 MNOK i omsetning har butikken til gagns bevist at det både er behov og grunnlag for denne typen forretninger i områder med en viss befolkningstetthet. Butikken skiller seg ut med sitt brede vareutvalg, og kan med sitt volum og sin knytning mot grossistleddet tilby varene til konkurransedyktige priser.

Det er dermed åpenbart at både marked og selskap er modent for flere lignende eller tilsvarende etableringer. Dagens eier uttaler at (det med lav innsats og risiko?) burde kunne settes opp mellom 10 og 15 butikker i Norge med omsetning i samme skala.

Også Bedriftsbørsen anser potensialet for å bygge opp en kjede rundt dette konseptet som vesentlig. Med rett aktør burde Elite-konsernet kunne omsette for milliarder. Legger man en snittomsetning på 60 MNOK til grunn per butikk, vil disse tilføre virksomheten minimum 600 MNOK i året. Med 260 MNOK hos Elite Engros vil dette gi en total på over 1 milliard kroner i året.

En kjede basert på denne modellen følger mønsteret til de 3 store matvaregigantene på det norske markedet. En vesentlig nøkkel til deres suksess har vært nettopp det synkroniserte eierskapet mellom kjede og grossist. Alt ligger til rette for at Elite Mat og Engros skal kunne oppnå samme synergier.

For butikken i Drammen gjøres det i dag begrenset med salgs- og markedsdrivende tiltak. Det burde imidlertid være rom for å øke både kundeomfang, handlemengde og besøkshyppighet. Elite Mat er etablert med 2.800 følgere på Facebook, og har hatt god effekt av å annonsere og engasjere her. Dette arbeidet kan trolig forsterkes og videreutvikles.

Pris og verdivurdering
Selskapene er godt etablerte, og befinner seg i et marked preget av vekst. En rekke faktorer indikerer at markedet også er modent for et større tilbud av etnisk mat. Både dagens grossistsatsning og Elite Mat som butikk kan utvikles betydelig, og vi legger til grunn at rett aktør vil se en vesentlig oppside i et slikt felles eierskap.

For øvrig legges de sterke resultatene til grunn for prisvurderingen: Gjennom de siste seks år har dagens eiere levert en EBITDA på over 121 MNOK. For driftsåret 2022 viser foreløpige tall en samlet omsetning på 216.578.000 kr og en EBITDA på 22.231.000. 2022 syntes å være et unntaksår i en ellers årelang veksthistorikk. For de siste tre år har Elite Mat og Elite Engros levert en total EBITDA på 83.650.000 kr. For driftsåret 2023 viser foreløpige tall en økning på ca 12% mot toppåret 2021: Elite Engros har en omsetning på ca. 50 MNOK for første kvartal, som tilsier ca. 200 MNOK for driftsåret 2023 som helhet.

Bedriftsbørsen vurderer Elite Engros og Elite Mat til en samlet verdi av 180.000.000 kr + varelager*

* prisen er satt med historiske tall og tall hittil i år, og vil justeres opp ved svært positive tall for 2023.

Elite Mat og Elite Engros selges samlet som én virksomhetsoverdragelse.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.