Norges største nettbutikk for ventilasjonsfiltre

Ventilasjonsfilter AS er en norsk kvalitetsprodusent med omfattende sortiment, bredt marked og solid inntjeningsmodell.

Kr. 16.000.000 Beliggenhet: Skien/valgfritt
Prisantydning: Kr. 16.000.000,-
Omsetning: Kr. 18.000.000,-
Resultat: Kr.2.800.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Ventilasjonsfilter AS
Etablert: 2013
Bakgrunn for salg: Realisering av gevinst
Antall ansatte: 8
Nett: Ventilasjonsfilter.no og Facebook

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 47.813 kr / mnd (eks mva)
Areal: 765 m2
Husleiegaranti: 6 mnd leie
Løpetid leiekontrakt: 31.10.2025
Forlengelse: 5 år
Felleskostnader: 3.187 kr / mnd (eks mva)
Adresse: Bedriftsveien 27, 3735 Skien
Parkering: 4–6 plasser (hvorav 2 containerplasser)

Drift

Konsept: Salg og produksjon av filter
Åpningstider: 08:00–16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 16.948.431 kr
Lønnsprosent: 32.6%
Varekostnad: 22%
Verdi inventar: 800.000 kr (bokført verdi)

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, husleiekontrakt. m.m.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Ventilasjonsfilter AS selger og produserer filtre til privat- og proffmarkedet. På et knapt tiår har bedriften etablert seg som en betydelig aktør, med gasellestatus i både 2018 og 2019. Den økonomiske situasjonen er bunnsolid, og fremtidsutsiktene særdeles lovende. Virksomheten kan drives fra ønsket lokasjon.

Produkter
Ventilasjonsfilter AS er totalleverandør av ventilasjonsfiltre for bygg, næring og offshore. Filtersortimentet er svært bredt, med bruksområder som serverrom, containere, og lakkbokser i næringslivet og kjøkkenvifter og ventiler i bolighus. For industri og offshore-segmentet kan de tilby filtre som fungerer under svært krevende forhold – slik som høye nivåer av salt, fukt og avgasser.

Ventilasjsjonfilter AS vil gjøre det enklere for å finne riktig filter til sitt bruk. Filtrene må også tilfredsstille kundens tekniske krav og preferanser for pris og kvalitet. Bedriften opplever at det er økende fokus på luftfiltre i mange sektorer, og det har også kommet en ny ISO-standard som kvalifiserer ventilasjonsfiltre i fire ulike klasser.

Ventilasjsjonfilter AS tilbyr alt av standardfiltre, og leverer også spesialløsninger på mål til næringslivet. De har i tillegg utviklet en egen serie med ISO-standardiserte luftfiltre under det registrerte varemerket Starvent ®, som de har lansert med suksess på flere markeder. Serien har en miljøvennlig og stabil ramme, og produseres i alle standardstørrelser.

Av det øvrige sortimentet er det noe generiske produkter, samt en lang rekke filtre til bruk i modell- og leverandørspesifikke installasjoner. Her har de salgsrettigheter til de fleste relevante produsenter, og opererer i mange tilfeller med de beste prisene på det norske markedet.

Omsetningen fordeler seg ca. 50/50 på egenproduserte og eksterne filtre.

Salg og marked
De fleste filtre har en anbefalt utskiftningssyklus. Ventilasjonsfilter AS tilbyr derfor sine kunder abonnementsordninger, der de automatisk får tilsendt nye filtre. Dette er lettvint og fordelaktig for kunden, samtidig som det sikrer bedriften betydelig mersalg. Rundt 30% av alle nysalg utløser abonnementsavtale, og dette gir en pen, eksponentiell omsetningsøkning. Hele 60% av dagens omsetning stammer fra abonnementsrelatert salg.
Netthandel utgjør den største kanalen for nysalg. Selskapet har en omfattende kundeportal, der det er lett å finne frem til relevante produkter og tilhørende spesifikasjoner. Her fins også god informasjon om mulighetene for spesialproduksjon.

Ventilasjonsfilter AS henvender seg til både privat- og proffmarkedet, med en salgsfordeling på henholdsvis 70% og 30%. De har en strategisk satsning på offshore og bygg, og da særskilt privatboliger. Markedet for boliger er markant stigende, og utgjør i dag rundt 1 million enheter.

De selger for øvrig til alle typer bygg, herunder borettslag, kontorer, skoler, barnehager, kjøpesentre, sykehjem, svømmehaller, idrettshaller, butikker, lagerbygg, produksjonshaller, kinoer, lakkeringshaller, verksted, restauranter, bakerier, for å nevne noen. Markedet er nærmest uuttømmelig.

Selskapet har over tid opparbeidet seg en stor database med kunder og adresser. Utsendelse av nyhetsbrev til disse fører alltid til salg. De kommuniserer tydelig at de er konkurransedyktige på pris, og ser dette som avgjørende for både inngåelse og opprettholdelse av kundeforhold.

Den egenproduserte Starvent-serien tilbys både på det norske og det internasjonale markedet. Sistnevnte utgjør per i dag bare 10% av omsetningen, men det er store muligheter for å høste mer av dette fremover. Bare det amerikanske markedet utgjør 200 millioner privatboliger. Starvent tilbys via følgende nettbutikker: Ventilasjonsfilter.no, Filtergiganten.se, Filtergiganten.dk og Norwegianairfilters.com (USA)

Drift
Ventilasjonsfilter AS har kontorer og produksjon i Skien. Selskapet består av 4 fulltidsansatte i tillegg til 4 deltidsansatte. Det er 3 personer i produksjon, mens administrasjonen utgjør 2 årsverk. Spesialtilpasning skjer i stor grad på anlegget i Skien. Øvrig produksjon er lokalisert i Øst-Europa.

Det er laget en kort presentasjonsvideo av bedriften, som ligger åpent tilgjengelig på YouTube.

Fordeler og muligheter
Ventilasjonsfilter AS er en attraktiv aktør som kan vise til svært gode resultater. Bedriften har stor kundebase, lukrativ abonnementsordning, samt en produktserie som gjør det godt i markedet. Samlet gir dette et solid inntektsscenario, og et særdeles godt potensial for videre utvikling.

Per i dag bygges det ca. 30.000 nye boenheter i Norge pr. år og behovet for filter øker i samme tempo (filtrene er lovpålagte). I tillegg kommer alle de som oppgraderer boligene, samt et næringsmarked i kontinuerlig utvikling. Dette gir et løpende godt nysalgsmarked.

Selskapet har så langt hatt et bevisst fokus på det norske markedet, siden etterspørselen her har vært så sterkt og bedriften har vokst så raskt. De mener imidlertid at tiden nå er moden for en sterkere utenlandssatsing – og da i første omgang Sverige og Danmark.

Virksomheten har drevet noe markedsføring på Google og SoMe, men dette kan med fordel intensiveres. Det burde også jobbes mer målrettet mot segmentene for næring og offshore; eksempelvis etablere egne markedsplaner og ressurser.

Ny eier kan også vurdere å rendyrke selskapet som nettbutikk. Brorparten av inntektene kommer fra denne kanalen, samtidig som bemanningsbehovet er beskjedent. Beliggenhet vil også være helt underordnet.
Bakgrunnen for salg er aksjonærer som ønsker seg en «exit». Samtlige ansatte ønsker vel og merke å fortsette i virksomheten. Ny eier har dermed mulighet til å overta en godt etablert bedrift der også kompetansen og stabiliteten videreføres.

Pris og verdivurdering
Ventilasjonsfilter AS har siden oppstart i 2013 opplevd god vekst i et ekspanderende marked. På tross av pandemien har selskapet klart å opprettholde sitt høye salgsnivå, og tallene for de siste fem år viser en råsterk bunnlinje:

Omsetning Resultat
2018 10,2 MNOK 1.9 MNOK
2019 12.6 MNOK 0.45 MNOK
2020 15.6 MNOK 2.318 MNOK
2021 18.283 MNOK 2.898 MNOK
2022 16.948 MNOK 2.653 MNOK

Selskapet har gjennom 2019, 2020 og 2021 utbetalt totalt 4.612 MNOK i utbytte. Det blir også utbytte for 2022. Det uforholdsmessig lave resultatet i 2019 skyldtes tap i et datterselskap som måtte bokføres i sin helhet dette regnskapsåret. Resultat ville ellers endt på ca. 2 MNOK.

Daglig leder hever en lønn på ca. 1 MNOK.

Det er en vesentlig verdi i selskapets sortiment, avtaler, abonnementer, kundekartotek og videre potensial.

Bedriftsbørsen AS vurderer derfor verdien av virksomheten til 16.000.000 kr + varelager

Ved overtagelse av aksjeselskapet gjennomføres transaksjonen på kontant og gjeldfri-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.