Oslo Relocation AS

Lukrativt énmannsforetak innen relokaliserings- tjenester. Solid omsetning og ordreinngang. Svært godt potensial.

Kr. 7.500.000 Beliggenhet: Hele Norge
Prisantydning: Kr. 7.500.000,–
Omsetning: Kr. 6.600.000,–
Resultat 2018: Kr. 3.600.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Oslo Relocation AS
Etablert: 2000
Bakgrunn for salg: Pensjon
Antall ansatte: 1
Årsverk: 1
Web: Oslorelocation.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 0,-
Adresse: Nesøya, Asker

Drift

Konsept: Relocation/ Settling in-services
Åpningstider: 08:00 -16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2018: MNOK 6.6
Lønnsprosent: 13%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Oslo Relocation AS har i nærmere tjue år levert relokaliseringstjenester, det vil si ulike former for fasilitering og praktisk bistand til arbeidstakere som skal etablere seg i Norge. Selskapet har bevisst satset på service og kvalitet, noe som har gitt dem et unikt renommé i en nisje preget av høy betalingsvillighet.

Virksomhet
Gjennom firmaets Home finding-program bistår Oslo Relocation AS med å finne bolig på nytt arbeidssted.
Firmaet tilbyr også hjelp til søknader om oppholdstillatelse og registrering hos politi og myndigheter. Videre formidles informasjon om offentlige og private helsetjenester, ulike støtteordninger for barnefamilier, norske og internasjonale skoler, barnehager, innbytte av utenlandsk førerkort, import / registrering av bil, etc.
Firmaet tilbyr også guidede turer i de største byene og i kundens nærområde.

Gjennom sitt internasjonale nettverk kan firmaet også bistå med relocation-hjelp til familier som flytter fra Norge til utlandet.

Oslo Relocation AS er tilknyttet EURA – European Relocation Association, og er kvalitetssikret gjennom deres Eura Quality Seal.

Det finnes i dag andre selskaper som driver innenfor samme segment. Her er det også selskaper med vesentlig høyere omsetning. Oslo Relocation AS har imidlertid fokusert på service og kvalitet fremfor volum. Dette har bidratt til å gi selskapet en helt spesiell posisjon i markedet.

Kundeliste kan tilsendes på forespørsel.

Driftssituasjon
Oslo Relocation AS ble etablert i 1998, og drives av eier selv. I tillegg leies det inn konsulenter for oppdrag i Stavanger og Bergen. Tjenestene kan på forespørsel leveres over store deler av landet.

Administrasjonen er imidlertid ikke stedsavhengig, og drives fra hjemmekontor på Nesøya i Asker kommune. Det kreves noe reisevirksomhet, men mesteparten av arbeidet håndteres over nett, e-post og telefon.

Firmaet tilbyr sine tjenester utelukkende til bedriftsmarkedet, og har avtale med den verdensledende aktøren Cartus, som videreformidler relocation-tjenester på global basis. Dette skaper en svært høy ordreinngang.

Som eneste norske relocation-firma har Oslo Relocation AS mottatt Cartus høyeste utmerkelse Commitment to Excellence – Platinum Award.

Oslo Relocation AS leverte i 2018 et resultat på MNOK 3.6+ (i tillegg til eiers lønn), noe som er svært godt. Selskapet har meget godt potensiale for vekst.

Eier selger nå virksomheten grunnet pensjon. Hun tilbyr seg imidlertid å yte nødvendig opplæring i en overgangsfase, slik at driften kan videreføres med samme kvalitet.

Fordeler og muligheter
Oslo Relocation AS har solid omsetning og befinner seg i en særdeles sterk markedsposisjon. Selskapet har i tillegg godt potensial for videre vekst, dersom ny eier ønsker å øke omfanget av virksomheten.

Dersom ny eier ønsker å utvikle bedriften er det et stort potensial i å rigge selskapet for håndtering av flere volumbaserte firmakunder.

Det ligger gode vekstmuligheter i å utvide tjenesteområdene knyttet til visa og immigrasjon, språkopplæring, cultural training, m.m..

Selskapet driver per i dag ingen form for markedsføring. Det er naturlig å tro at også dette vil kunne øke ordretilfanget betraktelig.

Pris og verdivurdering
Bedriftsbørsen AS verdivurderer over 200 selskapet hvert år, og prisen vi har satt er en markedsvurdering.

Oslo Relocation AS leverer svært gode resultater og har et stort potensiale for en ny driver. Verdivurderingen er av selve virksomheten. Ved overtagelse av aksjene gjøres transaksjonen på kontant og gjeldfri-basis på transaksjonstidspunktet.

2017: Omsetning MNOK 5.2 // Resultat MNOK 3.4
2018: Omsetning MNOK 6.6 // Resultat MNOK 3.6

Omsetning 2019 er forventet å bli i tråd med regnskapsåret 2017/2018 Eier hevet i 2018 en lønn på 856.000 kr

Total inntjening for eier er svært god på forholdsvis lav omsetning. Potensiale for vekst er vesentlig. Verdivurderingen anses å være svært gunstig.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer Oslo Relocation AS til 7.500.000 kr