Østfolds største cateringselskap

Velrenommerte Råde Selskapsmat med den koselige kafeen "Blings og Boller" selges. God omsetning og allsidig drift!

Kr. 1.650.000 Beliggenhet: Råde – Østfold - Viken
Prisantydning: Kr. 1.650.000,–
Budsjettert omsetning 2021: Kr. 10.000.000,–
Husleie: 360.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Råde Selskapsmat AS
Etablert: 2000
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 16
Årsverk: 12,5
Web: www.radeselskapsmat.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

RS / B&B:
Husleie: 26.000 kr / 3.500 kr
Areal: 195/ 80 kvm
Løpetid leiekontrakt: 31.03.24 / Løpende
Forlengelse: Fortrinnsrett
Felleskostnader: 52.200 kr / Nei
Adresse: Mosseveien 60, 1640 Råde
Parkering: God kapasitet

Drift

Konsept: Catering, servering, kafe
Åpningstider: Alle dager 07.00-15.30
Kafé man-fre 08.00–15.00

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 8.890.661 kr
Lønnsprosent: 35%
Varekostnad: 37%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Gjennom 20 år har Råde Selskapsmat levert kvalitetsmat til næringsliv og innbyggere i Østfold. Suksessbedriften drives av to kokker med lidenskap for mat, som også har etablert egen nabolagskafe. Cateringselskapet selges nå grunnet endrede prioriteringer. Kafeen inngår i salget, men dette er ingen betingelse.

Virksomhet
Råde Selskapsmat er totalleverandør av catering for servering og selskaper. Selskapet leverer mat til hele Østfold og nærliggende områder, deriblant Oslo. Kundegruppen fordeler seg på private og bedrifter, med en fordelingsnøkkel på ca. 50/50. Privatmarkedet består av alt fra brylluper, konfirmasjoner, dåp, begravelser og bursdag. I tillegg selges bakervarer til utvalgte restauranter og kafeer i området.

Virksomheten har et stort, moderne og velutstyrt kjøkken som er godt tilpasset driften. Kjøkkenet ble fornyet for ca. 5 år siden, med nye gulv og innredning. I senere tid har det tilkommet ytterligere oppgraderinger som gjør driften enda mer effektiv.

Lokalet ligger i tilknytning til byggets kantine, hvor selskapet disponerer et stort kjøkken m/bakeri, lager og kontor. Kjøkkenet er effektivt med god kjøle- og frysekapasitet.

Beliggenhet
Råde kommune, med litt over 7.000 innbyggere ligger i Østfold fylke, lengst i Sydøst-Norge mot Oslofjorden. Råde Selskapsmat har en meget strategisk beliggenhet sentralt i kommunen, og direkte langs E6, ved avkjøringen til Fredrikstad. Dette gjør at de når et stort område på kort tid.

Lokalene ligger i Volvo-bygget, midt i et industriområde, og fungerer også som kantine for de nærliggende bedriftene. Utenom lunsj er det i tillegg en del som låner lokalene til møtevirksomhet, hvor de samtidig kan bestille mat.

Blings og boller
I en separat gren drives kafeen Blings og Boller i Råde sentrum. Bakevarene produseres hos Råde Selskapsmat, og leveres i kafeen samme morgen. Dette gjør at bakevarene alltid er ferske. Kafeen står for selve tilberedningen av bakevarene. Kafeens navn gjenspeiler spesialitetene, men de er i tillegg også godt kjent for både smoothies og salater. Kafeen har et rommelig kjøkken som om ønskelig kan stå for egen produksjon og drives separat.

Drift
Det kjøres to skift om dagen – sju dager i uka – fordelt på totalt ca. 15 personer i bedriften. Første skift starter kl. 03:00 med baking. Kafeen er åpen på ukedager 08.00–15.00.

Selskapet har en nettside hvor kundene kan gjøre sine bestillinger (se utsnitt under). Rundt 10% av bestillingene kommer via denne. For utkjøring disponerer de tre leasede varebiler.

Økonomi og eierskap
Råde selskapsmat kan vise til over 20 års drift – de fleste av dem som ledende innen catering i Østfold. Selskapet har gjennom årene vært gjennom tre eierskap, som alle har tjent gode penger på driften. De ulike eierne har satt sine ulike preg på selskapet, og bidratt til å utvikle bedriften til det den er i dag. Høy kvalitet på mat og service har vært bedriftens kjennetegn hele veien.

Nåværende eiere har driftet selskapet de siste fem årene. De har økt virksomhetens fokus på bedriftsavtaler, som gjør at dette nå utgjør ca. 50% av omsetningen. Dette er avtaler om daglig levering av mat, drift av 3 kantiner m.m. Dette bidrar således til både jevn arbeidsfordeling og forutsigbar økonomi.

Privatmarkedet er et like viktig og spennende segment hvor Blings og Boller bidrar med en omsetning på ca. 1.5 MNOK. Med en svært hyggelig leiepris og egenproduserte varer gir kafeen god avkastning.

Covid-19 og prognoser
I innledende fase av Covid-19 ble bedriften hardt rammet. Men allerede i juni begynte det å ta seg opp igjen, og siden har det vært god aktivitet. Alt i alt har virksomheten taklet perioden godt – mye grunnet bedriftsavtalene som ble startet opp i løpet av året. Omsetningen og resultatet ble faktisk noe bedre enn i 2019.

Justert for Covid-19 og de aktive bedriftsavtalene er budsjettet for 2021 estimert til 10 MNOK, med et driftsresultat på ca 800.000 kr etter eierlønn.

For et normalår uten Covid-19-restriksjoner ville budsjettet vært 14 MNOK med resultat på 1,2 MNOK.

Fordeler og muligheter
Råde Selskapsmat er et sterkt varemerke som nærmest alle i Østfold kjenner til. De er kjent for kvalitet og service, og dette gjør dem til et naturlig førstevalg. Med et så godt innarbeidet renommé oppnår selskapet også en god omsetning, uten å bruke tid og penger på markedsføring. Tilsvarende ligger det et uforløst potensial i både markedsføring og mer aktiv bruk av sosiale medier.

Kafeen gir nærhet til kundene og byr på både daglig kundepleie og direkte tilbakemeldinger. Det kan vurderes å holde kafeen åpen også på lørdager.

Råde er et sentralt trafikkpunkt i Østfold, og dette gjør beliggenheten til selskapet optimal for distribusjon til hele fylket. Den sentrale beliggenheten gjør også at det finnes flere aktuelle selskapslokaler de kan drifte. Dette har de gjort tidligere og nylig også fått tilbud om.

Andre inntektsdrivende muligheter er å overta kantinedriften på flere steder, eller å inngå nye bedriftsavtaler.

Driftsmessig kan det tilrettelegges for at en større del av bestillingene går gjennom nettsiden, slik at behovet for administrasjon reduseres. Nettsiden er godt tilrettelagt for dette.

Pris og verdivurdering
Råde Selskapsmat har vært en suksess gjennom 20 år og har gitt sine eiere god avkastning. I et utfordrende år 2020 var omsetningen 8.890.000 kr. Med et driftsresultat etter eierlønn på 800.000 kr.

Ut ifra en totalvurdering settes prisantydningen til 1.650.000 kr.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.