Pionér på butikkdatasystemer

Totalleverandør av systemer for kassabasert handel. Svært godt etablert, med solid kundebase og lukrative produkter.

Kr. 24.500.000 Beliggenhet: Østlandet
Prisantydning: Kr. 24.500.000,–
Omsetning 2020: Kr. 20.000.000,–
EBITDA 2020: 4.000.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: 2000
Bakgrunn for salg: Realisere verdier/ønsker vekst
Antall ansatte: 15-20
Årsverk: 15-20

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 375.000 kr
Areal: 375 m2
Leiekontrakt: Løpende med 6 mnd oppsigelse
Parkering: God

Drift

Konsept: Butikkdatasystemer

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: Nærmere 20 MNOK
Lønnsprosent: 32%
Varekostnad: 35%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Basert på egenutviklet teknologi tilbyr bedriften programvare av høy kvalitet. Selskapet som ble etablert for mer enn 15 år siden overlates nå til nye krefter med god markedsteft, som kan ta satsingen til neste nivå. Gründerne vil gjerne fortsette å arbeide i bedriften og bistå nye eiere med videreutvikling, dersom det er ønskelig.

Konsept og produkter
Bedriften tilbyr et komplett butikkdatasystem som forenkler og effektiviserer butikkens drift. Virksomheten var blant de første som leverte touch-baserte Point of sale-løsninger for kasse med kundeskjerm. Bedriften har en rekke bransjetilpassede løsninger og har i dag en komplett portefølje av software-produkter for hele verdikjeden i butikken/kjeden.

I tillegg tilbyr de hardware som kasser, skjermer, terminaler, printere og annet POS-utstyr. Dette gir inntektsbringende mersalg, samtidig som kunden sparer både tid og penger på å samle kjøpet på ett sted. Nærmest alle kunder handler hardware.

Bedriften hjelper kunden å finne den beste løsningen til sin butikk. De tilbyr også service og support, samt opplæring i form av kurs, webinarer, video og brukerveiledninger.

Virksomheten tilbyr primært pakkeløsninger med integrert POS-maskin med touch-skjerm, kundeskjerm, kvitteringsskriver, skanner, kassaskuff og all nødvendig programvare. Produktet selges som oftest med 5 års leasingavtaler og med obligatorisk vedlikehold i form av månedslisenser. Standardutvalget omfatter ulike pakker.

Kunder
Bedriften har en solid kundeportefølje på i underkant av 800 kunder. Det har vært svært lite frafall av kunder i selskapets historie, noe som er meget sterkt og er selskapets beste referanse. Virksomheten har brukt lite ressurser på salg og markedsføring, og porteføljen har i all hovedsak tilkommet gjennom anbefaling.

Kundene har bred bransjetilhørighet, og består av alt fra enkeltstående butikker til kjeder med flere milliarder i omsetning.

Kjernesystemet
Som norskutviklet produkt er systemet tilpasset det norske markedet og regelverket. Løsningen er over tid videreutviklet og optimalisert i forhold til ulike bransjer, samtidig som det er gjort fleksibelt nok til at alle typer butikker og bransjer kan bruke det.

Systemet er kjent i markedet som et svært brukervennlig og samtidig avansert touch-baserte POS-kassesystem. Løsningen har integrasjoner mot de fleste regnskapssystemer og har også integrasjoner mot kundeklubbløsninger, gavekort-systemer, og BI-system. Mange av funksjonene finnes også i mobil-app-versjoner, som forenkler bruk og tilgjengelighet.

Butikkdatasystemet omfatter blant annet:
• Touch basert kassasystem (POS)
• Fleksibel betaling (kontant/bank/Vipps/gavekort/tilgodelapp)
• Backoffice for butikker
• System for kjedeadministrasjon (felles prisstyring, kampanjehåndtering, rapportering)
• Lagerstyring, multilager, logistikk og elektroniske pakksedler
• Utskriftsløsninger for etiketter, hylleforkanter og plakater
• Faktura/reskontro. Faktura på EHF, e-post, SMS, fjernprint. auto OCR-lesing, påminnelser, purring og overføring til inkasso.
• Nettbutikk og web-bestilling
• Online backup-løsning og web-rapportering m/mobil-app
• Timeregistrering, stempling og bemanningsplanlegging

Drift og økonomi
Virksomheten ble etablert som et programvareselskap for mer enn 15 år siden. De vokste gradvis, og har nå i underkant av 20 ansatte, hvorav ca. 10 er systemutviklere. I tillegg har de egen supportavdeling som betjener kunder over hele landet fra morgen til kveld, samt dyktige installatører som monterer og hjelper nye kunder i gang med løsningene deres.

Dette er et meget solid selskap som leverer stabilt år etter år. Omsetningen har siden 2017 ligget stabilt i underkant av 20 MNOK, med en EBITDA på over 4 MNOK i snitt. Covid-19 har i liten grad påvirket selskapet, og tallene for 2020 er helt på nivå med tidligere år.

Fordeler og muligheter
Bedriften er svært godt innarbeidet i butikkdatamarkedet, og en av få stayere i bransjen. De har en godt kjent merkevare, og et beviselig velfungerende og attraktivt produkt. Bedriften har hele tiden ligget i front på å ta i bruk ny teknologi, og var blant de aller første på touch-baserte kassasystem i Norge.

Selskapet følger kontinuerlig med på den teknologiske utviklingen, slik at både produktene og de ansattes kompetanse holdes fortløpende oppdatert.

Selskapet er meget godt rigget for vekst, og har både organisasjon og infrastruktur som tåler skalering. Siden vekst i all hovedsak handler om å selge nye lisenser, vil økt omsetning i høy grad legge seg rett på bunnlinjen.

Virksomheten har i svært beskjeden grad drevet salg og markedsaktiviteter så det vil være store muligheter for ekspansjon i dette markedet.

Norge er et land som teknologisk ligger langt fremme, både system- og brukermessig. Et ledende produkt på dette markedet vil også kunne ha et internasjonalt potensial.

Pris og verdivurdering
Bedriften eier sin egen teknologi. Denne er videreutviklet og fornyet gjennom mer enn 15 år og kundemassen er stabil. Bedriften har de siste 4 årene levert en omsetning på i underkant av 20 MNOK, med en EBITDA på i overkant av 4 MNOK.

Vi mener ut ifra dette at 24.500.000 kr er en riktig pris

Prisantydningen er basert på kjøp av virksomheten. Ved kjøp av aksjeselskapet følges kontant og gjeldfri-prinsippet, slik at kjøpesummen justeres med selskapets omløpsmidler, fratrukket gjeld på overtakelsestidspunktet.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.