Prisgunstig nettbutikk for skilt- og display-artikler

Med smidig struktur og automatisert nettbutikk har Skilt Display etablert en stabil og innbringende virksomhet.

Kr. 1.500.000 Beliggenhet: Bergen
Omsetning: 4.700.000 Kr.

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Skilt Display AS
Etablert: 2013
I disse lokalene: 2023
Bakgrunn for salg: Andre prioriteringer
Antall ansatte: 4
Årsverk: 1.5
Nett: skiltdisplay.no + Facebook og Instagram

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 15.500 kr/mnd
Løpetid leiekontrakt: 15.01.2030
Adresse: Kokstadvegen 46, 5257 Kokstad
Parkering: God kapasitet

Drift

Konsept: Nettbutikk
Åpningstider: Vanlig kontortid

Finansiell informasjon

Omsetning 2023: 4.738.739 kr
Lønnsprosent: 17.6%
Varekostnad: 53.3%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg:Regnskap, leieavtale, inventarliste, m.m.

Lars-Gunnar H. Martinsen

Megler
T: 22 61 21 00
M: 959 84 724

«Skilt Bedre – Selg Mer!»

Skilt Display AS selger display, skilt og profilerings produkter via nett.
Bedriften er etablert med sentrale kontorer i Bergen, men kan i prinsippet drives fra hvor som helst. Selskapet satte omsetningsrekord i 2023, og er optimalt posisjonert for videre vekst!

Forretningskonsept
Skilt Display har siden 2013 drevet nettbasert salg av reklame- og display-produkter. Sortimentet omfatter standardiserte hyllevarer og produkter som tilpasses kundens profil.

Produktene treffer godt i mange segmenter, enten det er snakk om kortvarig og intensiv synliggjøring eller merkevare- og relasjonsbygging over tid. Produktene kan benyttes i alle bransjer, noe som gjør bedriften mindre konjunkturutsatt. B2B-kunder utgjør i kombinasjon med det offentlige markedet de klart viktigste kundegruppene

En viktig målsetning for bedriften er at det skal være lettvint å være kunde – samt at Skilt Display alltid skal være konkurransedyktige på pris. Dette lykkes de godt med, takket være en kostnadseffektiv driftsmodell, og et godt sammensatt vareutvalg. Kundene verdsetter også strategien; på nettsidene er det utelukkende positive kunde-anmeldelser å finne.

Mange bedrifter har en hjemmeside. Skilt Display har en nettbutikk som fungerer.


Produkter

Skilt Display har gjort en grundig innsats i å bygge opp et vareutvalg som både er konkurransedyktig og kan generere et høyt volum over tid. Dette har de gjort ved å basere seg på de produktene det er størst etterspørsel etter, samt finne frem til leverandørene som kan tilby de beste prisene. De fleste varene importeres fra ulike europeiske land, mens noe hentes fra Kina.

Det omfattende utvalget innen skilt, display og relaterte artikler gjør at kundene finner alt de har behov for på ett sted. Blant produktene finner man:

Trykk (via tredjepart)
Gatebukker
Lys- og fasadeskilt
Lyskasser
Rollups
Beach flag
Brosjyreholdere
Prismerking Messeutstyr
Kontorutstyr
Oppslagstavler
Plakatammer
Smidig drift

For potensielle nye eiere, vil administrasjon av virksomheten være enkel å ta over. Dagens drift er lokalisert i et leid bygg sentralt i Bergen, men det er mulig å drive selskapet fra hvor som helst.

Gjennom effektiv organisering, der alle daglige henvendelser håndteres av en dedikert kundebehandler, får eier fleksibilitet til å utføre sine oppgaver fra valgfri lokasjon.

Dagens eiere bidrar i dag med ca. 0,4 årsverk til driften. Med stadig fremvoksende endring i arbeidsmetodikk, hvor fleksibilitet i arbeidshverdagen står sentralt, vil det her være fullt mulig å styre sin egen hverdag og om ønskelig bo i et helt annet land.

Kunder og marked
Med høy servicegrad, bredt vareutvalg og rask levering, har Skilt Display bygget opp en solid posisjon i markedet. Konseptet har resultert i ordrer fra solide kunder i varierte bransjer.

Som eksempel kan følgende virksomheter nevnes: Vianor, Grieg Shipping, Tryg forsikring, Fjord Tours og St. Olavs Hospital. Stor bansjemessig spredning i kundeporteføljen bidrar til at Skilt Display i liten grad påvirkes av svingninger i markedet.

Den kritiske nettsatsingen
Nettet har revolusjonert handel både globalt og nasjonalt, samtidig som driftsformen fremdeles bare befinner seg i startgropen. Ved å drive nettbutikk i Norge kan man nå enkelt betjene kunder over hele landet.

Skilt Display har smarte innkjøp som sikrer lave priser på fokusproduktene. Gode systemer gjør at lagerbeholdningen oppdateres automatisk. Integrert betalingsløsning gjør at mange kunder betaler up front ved bestilling. Dette gir bedre likviditet, samtidig som man omgår kredittsjekk og purringer. Summen er rasjonell drift som gir kunden lave priser.

Det er stor aksept i næringslivet om at digital satsing er viktig. Likevel er det ytterst få som har funnet nøkkelen som gjør at satsingen blir lønnsom. Det å finne riktige søkeord, riktig kategorisering og samordne dynamikken mot sosiale media er undervurdert. Ikke minst er det å bli en autoritet i Google-systemet avgjørende. Derfor har Skilt Display også etablert en rekke underdomener som bringer trafikk til hovedsiden.

Bedriften er godt synlig på sosiale medier, med profesjonelt drevne profiler på Facebook og
Instagram. Søker man på skiltdisplay på YouTube, vil nettsiden til Skilt Display annonseres som topptreff, med infomativ tekst og innbydende illustrasjon.

Å være synlig i Googles søke-algoritmer er også et must for bedrifter som ønsker å lykkes på nett. Google rangerer på troverdighet, nytteverdi for kunde, samt at nettsiden er rask og velfungerende. Skilt Display har satset målrettet for å bli blant de beste i bransjen på dette området, og er i dag rangert blant topp 3 i sin bransje.

Anmeldelser fra fornøyde kunder har også gitt dem 5-stjerners score på Google. Skilt Display har som kjerneverdier å være synlig, ærlige og transparente. Målet er å sende lagervarer ut samme dag som ordren mottas. Telefonen skal svares etter maks 5 signaler, og e-post svares innen få timer. Skilt Display er ytterst bevisst at dagens ordrer skaper morgendagens virksomhet, og dette vises også igjen på den høye Google-scoren.

Fordeler og muligheter
Det solide kundegrunnlaget sikrer bedriften trygge rammer på både kort og lang sikt. I lys av det enorme og umettelige markedet de opererer i, er også fremtidsutsiktene lyse for videre utvikling og vekst. Den effektive driften åpner samtidig for høy skalerbarhet, og som nettbutikk er markedet i liten grad geografisk begrenset. Bedriftsbørsen vil spesielt fremheve følgende oppsider:

1. Aktivt mersalg til eksisterende kunder
Med flere av Norges største bedrifter på kundelisten ligger det et vesentlig potensial for aktivt mersalg. Økt kundedialog vil kunne identifisere ytterligere behov som kan utløse et betydelig større salgsvolum. Regelmessig oppfølging, både digitalt og ved personlig kontakt, vil gradvis kunne bygge enda sterkere relasjoner og bidra til økningen.

2. Nærliggende produkter og forretningsområder
Med en relativt moderat ekstrainnsats vil det være mulig å gradvis utvide produktporteføljen, for slik å kunne bli enda mer relevant for eksisterende kunder og samtidig tiltrekke seg nye. Det finnes et bredt spekter av varer i denne produktnisjen, som naturlig sammenfaller med dagens portefølje.

I tillegg er det nærliggende å vurdere en oppskalering av driften, gjennom økt synliggjøring av design- og produksjonstjenester. Produktene og tjenestene knyttet til bedriftstilpasninger er en lavthengende frukt som vil kunne bidra til ytterligere vekst for en allerede veletablert aktør som Skilt Display.

3. Utleveringspunkt
Som ledd i vekststrategien vil det være naturlig å vurdere etablering av fysiske utleveringspunkt flere steder i Norge. Ved å øke den fysiske synligheten og lokal tilstedeværelse, vil man kunne oppnå høyere salgsvolumer og styrke merkevaren. Dette vil gi økt fleksibilitet for både nye og eksisterende kunder, samtidig som det åpner muligheter for å tilpasse seg lokale variasjoner i etterspørselen.

Økonomi
Gjennom et drøyt tiår har Skilt Display etablert seg som en stabil aktør, med godt salgsvolum og stødig drift. Selv gjennom tverrsektorielle konjunkturfall som pandemi og strømkrise viser tallene at de leverer relativt upåvirket. Dette skyldes i stor grad bedriftens sterke pris- og servicestrategi, og den omfattende og solide kundebasen.

De siste fem års drift viser en gjennomsnittlig årlig omsetning på 4 MNOK, med 2023 som all time high på 4.7 MNOK. Over samme periode har virksomheten levert et EBITDA-snitt på ca. 350.000 kr. For 2023 påvirkes resultatet i noen grad av økt varekostnad, som først og fremst relaterer til endringer i valutakurser. Det er verdt å merke seg at bedriften i april 2024 hadde sin beste salgsmåned noensinne. Dette bekrefter selskapets sterke posisjon, og viser samtidig at det foreligger godt med vekstpotensial.

Pris og verdivurdering

Bedriftsbørsen vurderer verdien av virksomheten til 1.500.000 kr + varelager.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på kontant- og gjeldfri basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.