Regnskapsbyrå i Oslo søker vekstpartner

Bedrift med utviklingsambisjoner og god veksttakt søker tilsvarende fusjonspartner innen regnskap og rådgivning.

Kr. 1.500.000 Beliggenhet: Oslo
Prisantydning: Kr. 1.500.000,–
Omsetning: Kr. 2.400.000,–
Husleie: Kr. 15.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: 2017
I disse lokalene: 2018
Bakgrunn for salg: Vekstambisjoner
Antall ansatte: 3
Årsverk: 2
Nettside: Ja

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Kontakt megler for info

Drift

Konsept: Regnskapsbyrå
Åpningstider: 08:00–16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 2.400.000 kr
Verdi inventar: 20.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Ja
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Nei

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Virksomheten har på få år opplevd rask og organisk vekst, med en omsetning i 2021 på 2.4 MNOK. Selskapet har ledige og representative kontorlokaler sentralt i Oslo, og ønsker nå fusjonere med et regnskapsbyrå der eierne er innovative, profesjonelle og vekstorientert.

Om virksomheten
Bedriften ble etablert i 2017, med utgangspunkt i en større selskapskonstellasjon. Dagens eiere har et bredt nettverk i SMB-markedet, og etableringen har slik vært strategisk posisjonert for løpende kunde- og ordretilfang.

Satsingen har vært svært vellykket, og eierne ønsker nå å fusjonere eller selge, slik at man sammen med en ny eier kan vokse i et spennende og attraktivt marked. Dagens eiere er åpne for å dele sitt brede nettverk inn mot det norske SMB-markedet.

Selskapet fokuserer i dag på effektivt regnskap, profesjonell rådgivning og annen relevant oppfølging. De fokuserer på kundenes faktiske behov, og bistår kunden aktivt frem til den mest passende samarbeidsformen.

Det er et uttalt mål at kundene skal oppleve høy service og bli forvaltet på en måte som skaper trygghet og lojalitet. Selskapet bruker i hovedsak Tripletex som system, og er etablert med egen nettside.

Drift og økonomi
Byrået har hatt en bratt vekstkurve. De hadde sitt første hele driftsår i 2018, og omsatte i fjor for rundt 2.4 MNOK. Selskapet har tre ansatte, og holder til representative kontorer sentralt i Oslo, hvor det også er godt rom for en potensiell fusjonspartner.

Fordeler og muligheter
Dette er en unik mulighet for den rette partner. Selskapet er åpen for flere alternativer, men fokuset er utvikling og å bli del av noe større. Det er ønskelig med mer kapasitet og nye partnere/eiere som ønsker utvikling i et marked som kjennetegnes av stadig endring.

Hovedaksjonær er Norges største aktør innenfor salg av bedrifter i SMB- markedet. Nåværende eiere har gjennom sitt daglig virke muligheter for å bistå med vekst i kundeporteføljen, men har behov for en sterkere partner og nødvendige ressurser for oppfølging av oppdrag og innsalg.

Regnskapsbyrået har konsesjon med godkjent regnskapsfører, men vedkommende skal på sikt ut av rollen som fagansvarlig.

Pris og verdivurdering
Selskapet er i hovedsak ute etter en partner de kan vokse sammen med, men er åpne for forslag fra markedet. Aksjeselskapet er ikke for salg.

Med utgangspunkt i status for 2022 vurderer Bedriftsbørsen AS selskapets verdi til 1.500.000 kr + balanse.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.