Relokasjonsbyrå i god vekstposisjon

Pytheas er en mindre tilbyder med godt renommé. Selskapet kan drives av daglig leder alene, men har også betydelige muli

Kr. 1.200.000 Beliggenhet: Hele Norge
Prisantydning: Kr. 1.200.000,–
Omsetning: Kr. 2.400.000,–
Lønn & fortjeneste: Kr. 760.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Pytheas AS
Etablert: 2013
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 1
Årsverk: 1
Web: Pytheas.no

Dokumenter

Drift

Konsept: Relokasjonstjenester
Åpningstider: 08.00–16.00

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: 2.400.000 kr
Lønnsprosent: 17.9%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Pytheas AS er et enmannsforetak som bistår med praktisk og formell fasilitering av tilflyttende arbeidstakere. Firmaet drives av daglig leder alene i en stilling på ca 50%. Dette er med andre ord et godt utgangspunkt for å komme seg inn i markedet, øke eksisterende portefølje, eller skaffe seg en attraktiv tilleggsnæring.


Om virksomheten

Pytheas AS ble etablert i 2013 av dagens eier. Selskapet har vokst jevnt og trutt og nå stabilisert seg på mellom 2-3 MNOK i omsetning per år. Bedriften bistår virksomheter med å etablere arbeidstakere som må flytte til Norge i arbeidets medfør.

I hovedsak leverer Pytheas sine tjenester til noen få større selskaper innenfor oljesektoren. Arbeidstakerne kan bosettes over hele landet, men i praksis er oppdragene gjerne knyttet til Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. I 2019 har det vært flest leveranser til Oslo og Stavanger.

Pytheas AS er EuRA Associate Member

Tjenester
Pytheas leverer sine tjenester innen de tre bransjekategoriene Immigration, Relocation og Visa Applications.

Primært bistår de med å finne bolig, ordne med søknad om oppholdstillatelse, samt ulike offentlige registreringer. Det kan også formidles informasjon og hjelp til offentlige og private helsetjenester, ulike støtteordninger, norske og internasjonale skoler og barnehager, samt innbytte av utenlandske førerkort. Hvert oppdrag skreddersys etter den enkeltes behov.

Dagens eier har fokusert på å levere høy kvalitet til et mindre antall kunder.

Drift og markedssituasjon
Eier anslår stillingsprosenten sin til rundt 50%. I tillegg benytter firmaet seg av en meget dyktig konsulent som leies inn etter behov. Vedkommende er lokalisert i Stavanger og har god kjennskap til både bransjen og kundene.

Pytheas AS har over noen år skapt en mindre, men solid virksomhet. Denne kan om ønskelig bli en god plattform for en aktør som ønsker å etablere seg i markedet og utvikle selskapet videre.

Selskapet driver ingen form for utstrakt markedsføring, men selger sine tjenester på forespørsel fra internasjonale selskaper etablert i Norge. Markedet for denne typer tjenester har tiltatt betydelig de siste årene og tidspunktet for å satse videre vurderes som godt.

Fordeler og muligheter
Her får ny eier muligheten til å overta en mindre, men solid virksomhet med god avkastning og betydelig potensial. De faste avtalene gir god substans, og står for mesteparten av omsetningen. Selskapet er dermed godt posisjonert for en aktør som vil inn i markedet og satse videre.

Pytheas har valgt å yte god service ovenfor noen få antall faste kunder. Dette har gitt bedriften godt renommé i en bransje hvor nettopp tillit og tjenestekvalitet er viktig.

Pytheas driver per i dag ikke oppsøkende salg. Med et marked i sterk vekst vil dette kunne gi stor gevinst. Bransjen har over tid også utvidet sitt tjenestespekter i takt med nye behov i markedet. Også her vil det være gode muligheter for omsetningsvekst.

Selskapet drives ikke fra et fast kontor og kan dermed enkelt flyttes til hele landet uten spesielle kostnader. Dagens driver er villig til å gi nødvendig opplæring for å kvalitetssikre videre drift.

Pris og verdivurdering
Pytheas AS har en løpende stabil omsetning. Siste 2 år har ligget i intervallet 2-3 MNOK. Omsetning 2018 endte på i underkant av 3 MNOK med et resultat på 411.000 kr Omsetningen i 2019 er estimert til 2,4 MNOK med resultat på rundt 300.000 kr. Daglig leder har lønn på 450.000 kr i en 50% stilling.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer Pytheas AS til 1.200.000 kr

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen skje på «kontant og gjeldfri»-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.