Sea Farm Innovations

Med sin patenterte og etterspurte løsning er SFI suverent posisjonert i et marked som omsetter for enorme verdier.

Ring for pris. Beliggenhet: Norge/Danmark/Færøyene
Prisantydning: På forespørsel
Omsetning: NOK 109.000.000,–
Resultat 2020: NOK 52.000.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: 2017
Antall ansatte: 5
Nett: sfi.fo

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 72.000 kr/kvartal + mva
Garanti: 6 mnd depositum
Areal: 720 m2 lager og verksted + 100 m2 administrasjon
Løpetid leiekontrakt: 15.06.2022
Adresse: Gotlandsvej 34, 8700 Horsens, Danmark

Drift

Konsept: Tekniske løsninger for sjømatnæringen

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: Ca 109 MNOK
Lønnsprosent: Ca 4.2%
Varekostnad: Ca 42.7%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Sea Farm Innovations ble etablert i 2017 med fokus på innovative systemer for avlusing av fisk. Satsingen er bare i startgropa, men selskapet har allerede opparbeidet seg en attraktiv kundeportefølje og rammeavtaler til en verdi av 250 millioner DKK (340 MNOK).

Forretningskonsept
Sea Farm Innovations (SFI) leverer og monterer patenterte systemer for avlusing av laks. Den tekniske løsningen er i praksis mobil og kan fraktes rundt av brønnbåter. Dette resulterer i svært effektiv driftsutnyttelse for sluttkunden, både med hensyn til tids- og ressursbruk.

Det patenterte produktet, SFI Systems, selges direkte fra SFI til kunde. Montering, service, oppgradering, etc. leveres i samarbeid med eksterne underleverandører.

Norge, Chile og Canada utgjør i dag primærmarkedene, og SFI jobber utelukkende mot norske oppdrettsselskaper og underleverandører. Blant kundene er Cermaq, en av Norges største matprodusenter, og ledende innen norsk og internasjonal fiskeoppdrett.

SFI Systems
• Verdensdekkende patent
• Testet og godkjent av norske myndigheter
• Kapasitet på opptil 180 tonn per time
• Forbruker i underkant av 300 kWh
• Enkelt å administrere
• Kort behandlingstid for laksen
• Benytter kun sjøvann som ikke er oppvarmet
• Høy kvalitet på materiell m/bl.a. Grundfos pumper og Danfoss Frequency Converter

Produktet
SFI Systems er utviklet i tett samarbeid med relevante aktører i sjømatsektoren. Målet har vært å utvikle et produkt som kan ivareta fiskevelferden på et akseptabelt nivå. Behandlingen innebærer derfor verken varme eller kjemiske midler, men er isteden basert på trykkspyling, som kan justeres for å minimere skade og stress hos fisken.

Lav skadefrekvens resulterer i lavt svinn, samtidig som oppdrettsaktørene imøtekommer markedets økende krav til etiske og miljømessige standarder. Norske myndigheter har nylig kommet med oppdaterte forskrifter for dyrevelferd, og SFI Systems er per i dag ett av få godkjente systemer.

Behandlingen er svært effektiv, og foregår på under 0.2 sekunder pr. fisk, med en total kapasitet på ca. 180 tonn i timen ved bruk av doble systemer.

Systemet har også fordelen av å kunne benyttes i kombinasjon med de fleste pumper og teknologi som brukes i bransjen i dag.

Løsningen anvendes foreløpig kun innen lakseopprett, men bruksmulighetene er potensielt videre.

Selskapsstruktur
Konsernet omfatter flere selskaper registrert i ulike land. Salget omfatter virksomheten og samtlige selskaper, inkludert alt av patenter og utstyr.

Sea Farm Innovations er etablert med selskapet Spf. Sea Farm Innovations på Færøyene med underliggende datterselskaper Sea Farm Innovations ApS i Danmark og Sea Farm Innovations Norway AS. Eierne besitter også selskapet SFI System ApS.

Spf. Sea Farm Innovations er å anse som eierselskapet, mens driften i hovedsak er basert i Horsens, gjennom Sea Farm Innovations ApS.

SFI Systems ApS innehar patentene, som driftsselskapene har lisensiert bruksavtale til.

Drift og eierskap
Virksomheten er svært effektivt organisert, og teller kun fem ansatte. Disse holder til i Horsens i Danmark hvor de leier et bygg med kontor og lager. Her foregår også all produksjon.

Dagens eiere startet SFI i 2017, og har lyktes med både produktutvikling og utrulling i den første kritiske vekstfasen. For optimal forvaltning av selskapets fremtidige muligheter er det nå behov for en ny sterk eier med nær kjennskap til og høy kunnskap om oppdrettsnæringen.

Markedspotensial
Sjømatnæringen er i sterk utvikling og omsetter hvert år for enorme verdier. SFI er særdeles godt posisjonert for å vokse i dette markedet. De har allerede en betydelig kundeportefølje, men befinner seg fortsatt i et tidlig stadium med hensyn til reelt vekstpotensial.

Det innovative systemet er gjenstand for stor interesse i bransjen, og blir hyppig omtalt og referert til. Det er sterkt behov for løsningen, og kombinert med aktivt salgs- og markedsarbeid antas etterspørselen å øke vesentlig på både kort og lang sikt.

SFI har også et nytt og spennende beltefilter under utvikling som planlegges å komme i salg fra 2022 (se bilde under).

Økonomi og verdivurdering
Med sin kompakte organisasjon kan konsernet drive med minimale kostnader og lav risiko. Resultatmarginen er svært god, og både omsetning og driftsresultat har hatt en meget positiv vekstkurve siden oppstarten i 2017.

Driftsåret 2021 har vært negativt påvirket av pandemien, men selskapet opprettholder god margin. For driftsåret 2022 er det forventet å være tilbake på nivå med 2020 eller høyere. Framover jobbes det blant annet med oppstart av levering til Chile og NorLaks.

SFI har fra 30.6.2018 til 31.12.2020 hatt en avkastning før skatt på 58.676.872 mill DKK, tilsvarende ca. 80 MNOK

Driftsresultat
2018-195.3: mill DKK
2019H: 7.5 mill DKK
2020: 35 mill DKK
2021: 8–10 mill DKK
2022 (estimat): 35 mill DKK

Prisvurdering oppgis på forespørsel til megler Morten Persson på tlf 918 99 999.
Alt av nødvendig utstyr følger med i transaksjonen.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.