SELSKAP I STERK VEKST

INNEN FORBRUKSKJEMI FOR TRANSPORT OG MASKIN NÆRING

Kr. 1.950.000 Beliggenhet: Jessheim
Estimert Omsetning 2018: Kr. 11.000.000,-
Husleie: Kr. 265.650,- pr år

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Bjørkes Kjemi AS
Etablert: 2012
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 3
Årsverk: 2,5
Web: www.bjorkes.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Kr.265.650,- pr år
Areal: 220 KVM
Husleiegaranti: Kr. 200.000,-
Løpetid leiekontrakt: 28.02.2019
Forlengelse: Forhandles
Felleskostnader: Kr.66.416,- pr år
Adresse: Hovinmovegen 4,
2060 Gardermoen
Parkering: God parkering på området

Drift

Konsept: Leverandør innen forbrukskjemi

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: Kr.6.323.850,-
Lønnsprosent: Ca.9,1%
Varekostnad: 67%
Verdi inventar: Ca. kr. 1.000.000,-

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlig pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Bjørkes Kjemi ble etablert i 2012 som en tilbyder av kjemi til transportnæringen. Dette er en servicebedrift som er kjent for å høy grad av fleksibilitet og tilpasning ovenfor sine kunder. Bedriften har opparbeidet seg en betydelig kundemasse med ca. 750 kunder fordelt rundt på Østlandet. Bjørkes sin hovedleverandør er blant verdens største innen kjemi og en særdeles solid og god støttespiller for bedriften. Volumdriveren for Bjørkes er AdBlue og spylervæske, men sortimentet er stort og inneholder blant annet også olje og såpe. Bedriften er lokalisert på Jessheim, men kapasiteten på lageret er sprengt og det anbefales å flytte til større lokaler.
Leverandøren har produkter av høyeste kvalitet uten at dette nødvendigvis gjenspeiles i prisen. De har et stort produktutvalg som stadig utvikles og som Bjørkes får tilgang til. Leverandøren har også attraktive leveringsbetingelser og kan garantere for levering.

Dagens eier overtok driften av Bjørkes i 2015 og har hatt en betydelig vekst siden overtagelse. Ny lov med gyldighet fra 1.1.2018 pålegger alle nye diesel motorer i Norge å bruke AdBlue, dette er med på å åpne helt nye markeder for Bjørkes Kjemi som gjør at bedriften nærmest dobler sin omsetning fra i fjor. Veksten som er tatt i år er bare begynnelsen, det finnes et veldig stort og nærmest urørt marked. Til større bedrifter tilbyr Bjørkes Kjemi å utplassere egne tankanlegg for AdBlue og spylervæske hvor Bjørkes Kjemi fyller disse anleggene med tankbiler. I dag finnes ca. 30 kunder med egne tankanlegg. Ellers selger Bjørkes produktene på kanner og fat av mange forskjellige størrelser fra 5 til 1000 liter. For levering av varer har Bjørkes en lastebil som de har på leie.

Bjørkes har en liten stab som består av tre ansatte. En stilling er besatt som sjåfør og lagermedarbeider i tillegg har Bjørkes en ansatt i deltidsstilling på lageret. De har også en ansatt i administrasjon som tar seg av kundebehandling og logistikk.
Bedriften har relativt store verdier i blant annet ca. 15 tankanlegg, ca. 5000 IBC Containere, flere tusen kanner i forskjellige størrelser, pumper og truck. Bjørkes har også en BMW I3 på leasing. I tillegg har de fullt messeutstyr da de flere ganger i året holder stand på ulike messer og arrangementer. Bedriften kan flyttes kort tid etter overtakelse da selger kan overta eksisterende leieavtale dersom ny eier ønsker det.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men selger er åpen for å selge aksjeselskapet.

Fordeler / muligheter:
Bjørkes Kjemi er en veletablert aktør i sin nisje og innen sitt område er de blant Norges største. Bedriften er i sterk vekst og alt tyder på at dette vil fortsette i årene fremover. Den sterke veksten bidrar både på topp og bunnlinjen. Bunnlinjen forsterkes kraftig da leverandørbetingelsene er knyttet opp til volum, og av at de generelle kostandene ikke er proporsjonale med veksten i omsetningen.
Bjørkes er som nevnt tidligere på god vei til å vokse ut av sine lokaler. Det finnes bedre egnede lokaler for driften til en rimeligere pris i området. Større og bedre tilpassede lokaler vil være med på å gi Bjørkes mulighet til å vokse ytterligere i fremtiden.
Hovedleverandøren har et langt større utvalg av produkter enn hva Bjørkes tilbyr i dag. Ved å ha større lagerplass kan man enkelt legge til flere produkter, som igjen vil gi muligheter for økt omsetning og salg. Det finnes muligheter i markedet for å selge eksisterende produktene i mindre forpakninger til kunder, dette vil gi høyere avkastning på produktene. Man kan også spisse salget i bedriften med fokus på mersalg av produkter med høy margin.

Loven som trådte i kraft i 2018 om nye diesel motorer i Norge som må bruke AdBlue har åpnet et nytt og stort marked for Bjørkes Kjemi. Her ligger det et utrolig stort vekst potensial som Bjørkes så vidt er i gang med å håndtere.
Bjørkes Kjemi har mer enn 5000 IBC Containere ute hos kunder, ved å innføre et retur/pante system på disse vil bedriften få et vesentlig løft både på likviditeten og på bunnlinjen.

Bjørkes Kjemi har gjennomført lite markedsføringstiltak mot både nye og eksisterende kunder. Ved å øke fokus på markedsføring både mot eksisterende marked og områder der man ikke er representert vil dette kunne gi en ytterligere akselerasjon i både omsetning og inntjening.

Pris- og verdivurdering:
Bjørkes Kjemi AS er en etablert tilbyder av kjemi med en sterk vekst gjennom flere år. Bedriften har verdier for ca. MNOK 1 samt en stor kundedatabase. Vi mener ut i fra dette at prisantydningen på kr. 1.950.000,- er gunstig for denne bedriften.
Varelager på ca. kr. 500.000,- kommer i tillegg.