Roys Selskapsmat

Roys Selskapsmat tilbyr catering, selskap og sesongbasert kafé i Kongsbergs historiske gruvemiljø.

Kr. 1.200.000 Beliggenhet: Kongsberg sentrum + museumsområdet
Prisantydning: Kr. 1.200.000,–
Omsetning: Kr. 7.5-11.5 millioner,–
Husleie: Kr. 400.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Roys Selskapsmat AS og Serveringstjenester ENK
Etablert: 1988
Bakgrunn for salg: Generasjonsskifte
Nett: Roys.no + Facebook

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie 400.000 kr
Forlengelse:10 år
Felleskostnader: 26.290 kr / 10.000 kr
Adresse: Kongsgårdveien 4, 3690 Skollenborg
Parkering: Ja


Drift

Konsept: Drift av serveringssted og cateringstjenester
Åpningstider: Sommersesong mai-sept
10–16 (søn 10–18)
Helger i sept + høstferie 12–16

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: 7.800.000 kr
Lønnsprosent: 27.6%
Varekostnad: 22.2%
Verdi inventar: 350.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Leiekontrakter, inventarliste, regnskap.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Med utgangspunkt i det som må sies å være en av Kongsbergs mest attraktive lokasjoner har Roys Selskapsmat skapt et spennende og autentisk tilbud for både tilreisende og lokalbefolkning. Bedriften har flere ben å stå på og stort rom for utvikling og variasjon.

Om virksomheten
I mer enn tre tiår har Roys Selskapsmat budt på selskapsmat med historisk sus. Tiden er nå moden for et generasjonsskifte, og driften selges videre med mulighet for videreføring av det fruktbare samarbeidet med Sølvverket og Norsk Bergverksmuseum.

Driften har vært stabil og god gjennom mange år, og er ventet å ta seg kraftig opp igjen når markedet normaliseres. Virksomheten høster flere fordeler av sin tette forankring med Kongsbergs historiske og reiselivsrelaterte miljøer. Catering- og selskapstilbudene er svært populære i det lokale markedet, samtidig som den strategiske beliggenheten sikrer stor tilstrømming av besøkende på sommeråret.

Rammen rundt driften er de ulike historiske bygg som bedriften har tilgang til gjennom avtaler med Norsk Bergverksmuseum. Ett bygningssett ligger inne på museumsområdet, mens det andre befinner seg i Kongsberg sentrum. For å bygge opp under den historiske rammen holdes det ved utleie og arrangementer en kort orientering om Sølvverket og museets tilbud.

Lokalene er sterkt forankret til det autentiske Kongsberg. Museumsområdet er naturskjønt, og med umiddelbar nærhet til Kongsbergs flotteste badeplass.

Driftskonsepter
Roys Selskapsmat baserer seg på produksjon av varm- og kaldmat, ulike former for servering og distribusjon, selskapsutleie, kafédrift, eventer og sammensatte opplevelsespakker.

Virksomheten har tilknyttede ressurser for både servering og matproduksjon. Det leies ellers inn personell for sesongarbeid og arrangementer. Bedriften har skjenkebevilling med alle rettigheter.

Grovt sett kan man dele virksomheten inn i følgende områder:

1. Catering
Roys Selskapsmat har levert catering i Kongsberg-regionen gjennom 33 år. Tilbudet er velkjent og godt innarbeidet, og går av seg selv uten større markedsføring. Menyen er bred, og omfatter de fleste retter man forbinder med tradisjonell catering og selskapsmat. Kvaliteten regnes som høy.

På kundelisten står de fleste større bedriftene I Kongsberg og omegn.

2. Kafédrift, utleie og selskapsavvikling i historiske bygninger

Sakkerhusene / Bergmannstua (museumsområdet)
I Vestre Bergstue, som er én av sølvverksarbeidernes gamle arbeidsbrakker, drives Sakkerhuskroa sommer- og helgekafé, som en del av museets helhetstilbud. Utover dette kan lokalene leies ut med matservering til private selskaper, bedriftsarrangementer, bryllup, dåp og bursdager, etc.

Lokalene omfatter Bergmannsstua, kafé/bar, bålstua, samt peisestue i sør og nord. Det er sammenlagt kapasitet for inntil 250 personer. Her ligger også hovedkjøkkenet for produksjon av mat, også for ekstern levering. Kjøkkenet er romslig og har fryse-og kjølerom, samt godt med lagerplass.

Det er mulig å leie ytterligere lokaler ved behov I nærliggende bygningsmasse.

Smeltehytta (Kongsberg sentrum)
Roys Selskapsmat disponerer gjennom en egen avtale også lokalene Smeltehytta i Kongsberg sentrum. Bygget ble oppført i 1844 for produksjon av kongelige mynt, og byr på autentisk tidskoloritt og fantastisk historie av nasjonal karakter.

Stedet benyttes som selskap- og eventlokale, konserter, konferanser og lignende. Hovedlokalet tar 275 personer, med kapasitet for 2 x 110 personer I tilstøtende lokaler. Eiendommen omfatter en stor uteservering. Det er også et mindre kjøkken her, for anretning av mat levert fra hovedkjøkkenet.

Eierskifte
Ny driver vil overta en veletablert virksomhet som både er godt arbeidet i markedet, og samtidig åpen for å utvikles i nye retninger. Det strategiske samarbeidet med Sølvverket og Norsk Bergverksmuseum utgjør en sentral del av bedriftens tilbud og profil. Dagens eier er derfor innstilt på å bidra i overgangen, og samtidig sørge for best mulig kunnskapsoverføring. Det legges opp til leiekontrakter tilsvarende de som bedriften har inngått, med ti nye år som leieperiode.

Ny eier må være forberedt på selv å kunne produsere og levere mat til store selskaper. Med i salget inngår alt av nødvendig utstyr (spør om inventarliste).

Markedsføring
Virksomheten har generelt vært lite markedsført, utover annonser i lokalavis og sponsorering av lokal idrett. De har et innholdsrikt nettsted og en Facebook-side som benyttes aktivt. Ellers er det brukt svært lite tid og penger i markedsføring over sosiale media.

Fordeler og muligheter
Her får ny eier mulighet til å overta en helt spesiell mat- og serveringsbedrift som har vært drevet stabilt og godt over mange år. Virksomheten er attraktiv og anerkjent i hele regionen.

Historien og den tette forankringen mot Kongsbergs museumsmiljø og øvrige næringsliv er en unik styrke. Lokalene åpner også for mange spennende driftskonsepter.

Roys Selskapsmat er drevet tradisjonelt med stabil omsetning og positive resultater. Dagens eier har ikke hatt store ambisjoner for å øke virksomhetens omfang.

Det er imidlertid god kapasitet og store mulighetsrom. Det kan eksempelvis satses mer på egne arrangementer som konserter, utstillinger, arrangementer, etc. Større omsetning og aktivitet innenfor egenutviklede konsepter vil kunne være godt innen rekkevidde for en eier med ytterligere ambisjoner.

Det burde også gjøres mer markedsføring for å synliggjøre alt virksomheten har å tilby. Særlig gjelder dette bedriftsmarkedet med konferanser og eventer, men også andre driftsområder.

Økonomi og verdivurdering
Omsetningen har i 2020 og 2021 naturlig nok vært sterkt preget av Covid-19. Forventningene er like fullt store til markedet fremover.

Total omsetning siste hele driftsår i 2019 var 7.800.000 kr, med samlet resultat på 324.000 kr. Eier hevet da en lønn inkl. godtgjørelser på 780.000 kr.

Totalomsetningen er gjennom Roys Selskapsmat og Serveringstjenester ENK.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer driften av Roys Selskapsmat til 2.600.000 kr
Virksomheten tilbys solgt med inventar og utstyr for 1.200.000, kr

Det gis med dette en sterk rabatt som følger av driften 2020 og 2021, selv om det er forventet normal drift så fort samfunnet tillater det.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.