Sentral golfaktør søker ny eier eller strategisk vekstpartner

Golfhandelen server en utstyrsorientert og betalingsvillig nisje. Smart butikkonsept m/både fysiske og digitale filialer

Kr. 23.500.000 Beliggenhet: Norge/Sverige
Prisantydning: Kr. 23.500.000,–
Omsetning 2022: Kr. 63.500.000,–
Gj.snitt EBITDA 20-22: Kr. 6.266.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Golfhandelen AS
Golfhandelen AB
Etablert: 2008
Bakgrunn for salg: Kapasitet/vekst
Antall ansatte: 9
Nett: Golfhandelen.no / Royalgolf.no Facebook / Instagram


Adresse: Golfhandelen.no / Royalgolf.no
Facebook / Instagram
Brynsveien 5 D, 0667 Oslo

Dokumenter

Drift

Konsept: Golfutstyr og -simulering

Finansiell informasjon

Omsetning 2022: NO/SV: 42.7 / 20.9 MNOK
Lønnsprosent: NO/SV: 12.2 / 7.2%
Varekostnad: NO/SV: 69.3 / 66.5%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Ja
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Golf har blitt en av våre største folkesporter, med nærmere 850.000 skandinaviske spillere. Rekrutteringen er jevnt sterk, med høyt innslag av unge utøvere som vil fortsette gjennom et langt liv. Dette har skapt et solid og langsiktig kundegrunnlag for Golfhandelen. Med suksess på det norske og svenske markedet er aktøren nå klar for Danmark.

Konsept
Golfhandelen er en rendyrket aktør innen golfutstyr og simulatorer. I tillegg til en godt utviklet nettbutikk er de etablert med to fysiske butikker i Norge, samt én i Sverige. Disse ligger henholdsvis på Skøyen og Brynseng i Oslo, og i Strømstad, like over grensen.

Golfhandelen fører det aller meste en golfspiller trenger, og innenfor et bredt spekter av priser og kvaliteter. Det rikholdige utvalget omfatter alt fra grunnutstyr som baller, bager og køller, til bekledning og mer spesialisert tilbehør, som lasermålere, puttingmatter og elektriske traller. I tillegg til tjue anerkjente merkevarer tilbyr Golfhandelen sitt eget brand, Royal Golf, som er håndplukket for å gi kundene maksimal kvalitet for pengene.

I tilknytning til utsalgene er det satt opp avanserte simulatormiljøer som kan bookes på timesbasis. Disse kan også benyttes til å teste ut utstyr før kjøp.

Kunnskapsdyktig personell bidrar videre med instruksjoner, tilpasning og ikke minst kompetente råd til hvilket utstyr som passer den enkeltes nivå, ambisjoner og lommebok.

Den helhetlige og serviceorienterte tilnærmingen bygger tillit til kundene, og bidrar til at mange lojalt benytter dem som sin foretrukne utstyrsleverandør.

Golfhandelen tilbyr også skreddersøm på grep og lengder, samt design med egne logoer trykket på klærne for bl.a. klubber, bedrifter og vennegjenger. De tilbyr også profesjonelle golfanlegg å videreselge sine produkter, slik at spillerne har noe tilgjengelig også der sporten utøves.

Selskapet er organisert gjennom et aksjeselskap og en daglig leder for hvert land. Totalt teller virksomheten ni ansatte.

Selskapets utvikling

2008 – Etablering
De første årene selger bedriften sine varer gjennom nettbutikk og utsalg i garasjen. Omsetningen vokser jevnt og trutt.

2015 – Profesjonalisering
Selskapet åpner sin første butikk på Brynseng i Oslo, hvor også de første simulatorene kommer på plass. Etableringen er en suksess, og omsetningen vokser til i overkant av 28 MNOK I 2019 og til 48 MNOK i 2021.

2018 – Internasjonalisering
Golfhandelen etablerer seg i det svenske markedet. I tillegg til egen versjon av nettbutikken åpnes en fullskala butikk i Strømstad. Samlet omsetter disse i 2022 for 20 MNOK.

2022 – Norsk ekspansjon
Det satses videre på det norske markedet, med etablering av Norges største golfbutikk på Skøyen i Oslo. Med et areal på 1445 m2 og hele 7 simulatorer vil avdelingen bidra til betydelig omsetningsøkning fremover.

2024/5 – Dansk etablering?
Selskapet har strategi for etablering av netthandel og i neste omgang fysisk butikk på det danske markedet.

Royal Golf
Golfhandelen har siden 2010 utviklet en egen produktlinje under varemerket Royal Golf. Bakgrunnen for dette var ønsket om å kunne tilby golfutstyr av god kvalitet til markedets rimeligste priser.

Utstyret er rettet inn mot nye golfere, og for dem med middels til høyt handicap. Sortimentet omfatter komplette nybegynnersett til herre og damer, et eget barnesett, samt wedge, putter, golftraller og alt av treningsprodukter. Royal Golf har så langt solgt over 2.000 komplette golfsett og nær 5.000 wedger.

Produktgruppen kan videreutvikles på mange måter, og kan også driftes uavhengig av Golfhandelen. På den måten vil den kunne selges gjennom andre kanaler, på linje med andre merker – eksempelvis til golfklubber. Royal Golf kan også utvikles med flere serier som treffer nye kjøpegrupper.

Golfhandelen er alene som detaljist om å ha eget brand på det norske markedet. Det gjøres per i dag lite eller ingen markedsføring av det, men et eget domene med nettside er etablert.

Butikk og simulatormiljø
På Golfhandelens to lokasjoner i Norge er det til sammen 11 widescreen golfsimulatorer av nyeste merke. Disse er sentrale i butikkonseptet, og ideen med å kombinere dem med varesalg har vært en kjempesuksess: Dels fungerer de som inntektskilde, dels som trekkplaster, og dels som et effektivt salgsverktøy.

Simulatorene kan bookes på timesbasis for effektiv og virkelighetsnær trening. Den flotte grafikken bidrar til å gjøre treningen ekstra lystbetont, og spesielt på regnværsdager og i vinterhalvåret er dette et meget godt alternativ til «the real thing». Simulatorene har nettbasert bookingsystem, som gjør bestillingen lettvint for alle parter. Denne delen av virksomheten bidrar også til lojalitet fra kundene, idet den får aktive golfere til å jevnlig oppsøke butikken.

Simulatorene brukes også aktivt i kjøpssammenheng, for å verifisere at utstyret er riktig for brukeren. Dette virker både salgsutløsende og tillitsvekkende. Også etablerte spillere fristes gjerne til å oppgradere når de prøver ut nye utstyrssett på simuleringen.

Simulatorgolf er i tillegg en fin måte å tilnærme seg sporten på. Og får man tent nysgjerrigheten eller skapt en god opplevelse, kan det fort bli aktuelt å kjøpe med seg noe utstyr å komme i gang med.

Simulatorene gjør også at butikken kjennes litt som et opplevelsessenter, og dette skaper en annerledes atmosfære, som gjør kundene mer engasjerte og positive til å gjennomføre en handel. Kombiner så dette med kompetent og serviceorientert personale, og man får en virkelig effektiv kjøpssetting.

Nettbutikk
Netthandelen utgjør en viktig del av bedriften, men er underutviklet i forhold til bedriftens og markedets størrelse. Den driftes fra butikken og lageret på Bryn.

Løsningen er bygget på den svenske e-handelsplattformen Askås. Bedriften bruker videre Visma e-accounting til regnskap, og Extenda til logistikk. Sistnevnte er imidlertid ikke integrert mot nettbutikken eller regnskapssystemet. En mer helhetlig løsning med en kraftigere plattform og integrerte systemer ville gitt bedriften et stort løft.

Marked
Golfsporten fikk et kraftig oppsving under pandemien, og har i etterkant bare fortsatt å vokse. Aktiviteten passer for alle aldre, og har en helsebringende og sosial gevinst som helt klart er med å trekke folk til sporten. Golfesset Victor Hovland bidrar også til å øke populariteten, spesielt blant de yngre aldersgruppene. I Norge er det nå i nærmere 130.000 utøvere, i Sverige er sporten enda større og utgjør hele ca. 550.000 spillere, mens Danmark teller ca. 170.000 utøvere.

Golfhandelen anser Skandinavia som sitt markedet. De er etablert i Norge og Sverige, og ønsker å etablere seg i Danmark i løpet av ett til to år. Det skandinaviske markedet med sine drøye 850.000 golfbanemedlemmer er anslått til å ha en årlig omsetning av golfutstyr på godt over 3 milliarder kroner. Markedet er dessuten i vekst, med et årlig forventet tilskudd på 2–3%.

Golfhandelen har etablert en stor kundebase, med ca. 24.000 registrerte kunder, 18.000 nyhetsabonnenter, og 14.500 følgere på Facebook. Sistnevnte er størst blant de norske aktørene.

Økonomi
Bedriften har siden oppstart opplevd jevnt god vekst, og nådde i 2019 en omsetning på 28 MNOK. Pandemien bidro til en solid økning, og i 2020 doblet de omsetningen til 46 MNOK. Dette fortsatte til 64 MNOK i 2021 – en vekst på nærmere 40% – før det flatet ut i 2022 med 63.5 MNOK.

2019 2020 2021 2022
Norge 19.491 37.248 48.859 42.656
Sverige 8.459 9.517 15.299 20.945
Totalt 27.950 46.765 64.158 63.601

 

Årsaken til utflatingen i 2022 er sammensatt, men en viktig forklaring ser ut til å ligge i selskapets ressurser og kapasitet. Det ble investert mye tid og penger i etableringen av den nye avdelingen på Skøyen, og dette har naturlig nok tatt fokus fra andre viktige driftsoppgaver. Selv om markedet har beholdt tempo etter pandemien, har marginene blitt noen mere presset, med store varelager som må selges ned. En svak norsk krone har bidratt til å redusere marginene ytterligere.

Det forventes at mye av dette vil bedres i 2023, og at marginene for 2024 vil være tilbake til normalen. Bedriften bør også kunne hente ut bedre priser fra sine leverandører, da innkjøpsvolumet har økt kraftig siden avtaleinngåelse. Selskapet har en klar vekststrategi med bl.a. etablering i Danmark, og vekst i både i Sverige og Norge. Ut ifra denne strategien har de lagt følgende budsjetter:

2024 2025 2026 2027
Omsetning 95 135 173 215
EBITDA 5,7 10,8 18,16 22,57

 

Fordeler og muligheter

Marked i vekst
Medlemmer i norske golfklubber har vært økende de siste årene og utgjorde ved utgangen av 2022 ca. 130.000. Med sin sosiale, naturnære og helsestyrkende gevinst tyder alt på at sporten vil fortsette å øke i utbredelse.

Godt posisjonert
Golfhandelen er godt innarbeidet i markedet og har posisjonen som en av Norges største aktører i nisjen. Ved allerede å være godt etablert i Sverige er de godt rigget for videre vekst også i det som er Nordens desidert største marked.

Tydelig vekststrategi
Bedriften har klare planer som omfatter hele Skandinavia. Målet er å være ledende i Norge, ha høy markedsandel i Sverige og Danmark, samt god tilstedeværelse på nett og i butikk i alle tre land. Det er tilrettelagt for en lansering i Danmark i løpet av 2024/2025. I første omgang med nettbutikk, og siden med fysiske butikker.

Avkasting på investering
Det er nedlagt store ressurser med å etablere Norges største golfbutikk på Skøyen. Det er nå forventet sterk vekst fra denne satsingen i årene fremover. Også for bedriften som merkevare vil butikken bli et viktig flaggskip.

Forhandlingsstyrke
Golfhandelen selger i så store volum at de bør ha leverandørpriser som er blant de beste i markedet. I dette ligger en urealisert vekst i marginer.

Styrke netthandelen
Bedriften har mye å hente på nettbasert handel og markedsføring. Her bør både kunnskap og ressurser tilføres for å styrke posisjonen og hente ut det som ansees som betydelig urealisert potensial.

Effektivisere driften
Spesielt for nettbutikken ligger det store gevinster i å bytte til en plattform som passer driften og størrelsen bedre. Løsningen bør også integreres mot logistikk- og regnskapssystem. Dermed vil unødig dobbeltarbeid unngås, samtidig som man vil oppnå en helt annen driftskontroll. Nettbutikken bør med oppgradering og økte ressurser kunne oppnå en nær dobling omsetningen på relativt kort tid.

Optimalisere produktmiksen
Det er mye som kan gjøres for å justere og spisse produktutvalget, både totalt sett og individuelt i de ulike salgskanalene.

Styrke egen produktlinje
Royal Golf er en meget spennende satsing, som med større fokus kan utvikles til å bli en stor merkevare. Markedet har rom for dette, samtidig som man oppnår et direkte konkurransefortrinn av å kunne tilpasse serien til sitt lokale, skandinaviske marked.
Dagens strategi med å tilby en lavtpriset innstegsserie fungerer godt, og kunne potensielt utvides med flere produktserier tilpasset andre pris- og ferdighetsnivåer. Egne kleskolleksjoner er også en interessant mulighet.

Pris og verdivurdering
Golfhandelen er blant de største aktørene i Norge i sin nisje, og er godt posisjonert til å kunne løftes videre og ta en større andel av det skandinaviske markedet.

Med strukturert drift skal virksomheten ha en EBITDA på 11-16%, noe som gir solide økonomiske driftsvilkår. De øvrige driftsvilkårene er også meget gode. Bedriften opererer i et marked på rundt 3 milliarder norske kroner. Markedet er i vekst, og med relativt enkle grep skal også bedriften kunne vokse kraftig de neste årene.

Bedriften har de 3 siste årene hatt en gjennomsnittlig EBITDA på 6,2 MNOK

Ut ifra en helhetsvurdering settes prisantydningen på 23.500.000 kr + varelager.

Ved kjøp av aksjer tilkommer balansen beregnet etter kontant og gjeldfri basis prinsippet som pr. 31.12.2022 utgjorde i underkant av 8 MNOK.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier søker primært en vekstpartner igjennom emisjon, aksjesalg – eller en kombinasjon av salg og emisjon. Gründer og største eier har stor motivasjon for fortsatt å bidra til vekst og utvikling av selskapet.