Solid regnskapsbyrå med verdifull kundeportefølje

Autorisert regnskapskontor med godt renommé og sterke resultater, i den teknologi- og næringstunge Kongsberg-regionen.

Kr. 3.500.000 Beliggenhet: Kongsberg
Omsetning: Kr.5.300.000,-
Resultat 2022: Kr. 600.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: 2011
Antall ansatte: 4
Årsverk: 4
Web: Egen nettside

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 15.591 kr mnd eks mva
Løpetid leiekontrakt: 31.03.25 / 6 mnd oppsigelse

Drift

Konsept: Regnskap
Åpningstider: Vanlig kontortid

Finansiell informasjon

Omsetning 2022: 5.374.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, husleie, m.m.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Bedriftsbørsen har for salg et autorisert regnskapskontor i Kongsberg-området. Byrået som ble etablert av dagens eiere i 2011 leverer regnskapstjenester og tilhørende rådgivning til rundt 125 aktive kunder. Virksomheten anses som et svært attraktivt kjøpsobjekt for aktører som ønsker å utvide eller etablere seg i regionen.

Tjenester
Bedriften er et klassisk regnskapskontor som fokuserer på tett oppfølging, personlig service og høy kompetanse. Byrået tilbyr det meste av regnskapstjenester. Blant disse finner man:

• Regnskapsføring
• Årsoppgjør
• Fakturering
• Firmaetablering
• Fordringsoppfølging
• Lønn
• Rapportering/budsjettering
• Rådgivning

Kunder
Selskapet leverer tjenester til rundt 125 faste kunder, herunder over 80 skattemeldinger per år. Kundeporteføljen er preget av god miks, både når det kommer til størrelse og næringstype. Kundene omfatter alt fra investeringsselskaper, bygg- og anlegg og eiendomsselskaper, til butikker og barnehager.

Drift og avhending
Bedriften har fire ansatte hvorav to av er eierne selv. Én av regnskapsførerne er autorisert, én har påbegynt autorisasjon, mens to har seniorstatus. Selskapet og dets eiere er opptatt av byråets gode rykte og renommé, og ønsker i utgangspunktet å være med videre i selskapet. De har også et sterkt ønske om å opprettholde samme grad av service.

Infrastruktur
Virksomheten fokuserer på effektivt regnskap, samt tilrettelegging og veiledning for sine kunder. For å tilby dette har de integrert ledende regnskapssystemer i sin drift. I hovedsak benytter de Visma Business, eAccounting, Tripletex, Visma Periode & År og Visma Payroll. Byrået tilbyr også bokføring til de kundene som har eget system.

Selskapet har videre en profesjonell og informativ nettside.

Marked og beliggenhet
Regnskapskontoret er geografisk tilknyttet Kongsberg-regionen, hvor det satses offensivt på teknologi og innovasjon. Den lokale industrien omsetter for rundt 40 MNOK i året, hvilket gjør regionen til et ekstraordinært og spesielt attraktivt marked i norsk sammenheng.

Det er registrert totalt 2.905 bedrifter i Kongsberg. De største selskapene er Kongsberg Gruppen, med Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Maritime, samt FMC Technologies og Kongsberg Automotive.

Kongsberg har et innbyggertall på rett over 28.000. Kommunene ligger øverst i Lågendalen og nederst i Numedalen, og grenser i nord til Flesberg, i øst mot Øvre Eiker og Holmestrand, i sør mot Skien, SIljan og Larvik, og i vest mot Notodden og Midt-Telemark. Nabobyene er Rjukan, Notodden, Hokksund og Drammen.

Fordeler og muligheter
Ny eier får mulighet til å overta et solid regnskapskontor som har vært drevet godt over mange år. Bedriften har nær tilknytting til det lokale næringslivet, og kompetente ansatte som engasjerer seg både i faget og arbeidsplassen. Byrået er å anse som en perfekt kandidat for et selskap som ønsker å utvide eller få fotfeste i regionen.

Selskapet har videre gode muligheter for å vokse – både i Konsgberg-regionen og over i sine nabokommuner. De driver i svært liten grad markedsføring for å tilegne seg nye kunder, så dette er et grep som kan vurderes. Samtidig tilsier kapasiteten at økt pågang også vil kreve tilføring av flere ressurser.

Bredden i dagens kundemiks gjør at byrået har dybdekompetanse innen mange bransjer. Dette gir dem en fordel i markedsføringen inn mot tilsvarende mange bransjer.

Pris og verdivurdering
Virksomheten har en verdifull kundemasse, stabil omsetning og positive resultater.

Nøkkeltallene for de siste år ser slik ut:
Omsetning/resultat 2020 = 4.911.000 kr / 249.000 kr
Omsetning/resultat 2021 = 4.918.000 kr / 782.000 kr
Omsetning/resultat 2022 = 5.374.000 kr / 597.000 kr

I tillegg kommer lønn og godtgjørelser til de to eierne på ca. 800.000 kr hver.

Bedriftsbørsen vurderer verdien av virksomheten til Kr. 3.500.000 kr.

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på «kontant og gjeldfri» basis. Pr. 31.12.2022 tilsier dette + 1.298.000 kr.

Varelager kommer i tillegg.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.