Spennende fyrverkeriaktør

Sjelden sjanse til å overta én av Norges få fyrverkeriaktører. Bransjen er preget av kort sesong og høy lønnsomhet.

Ring for pris. Beliggenhet: Norge
Omsetning 2022: Kr. 9.000.000,–
Driftsresultat: Kr. 2.500.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: 1998/2001
Bakgrunn for salg: Manglende kapasitet
Antall ansatte: 3
Årsverk: 1,25
Web: Egen nettside

Drift

Konsept: Fyrverkerigrossist

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 10.904.077 kr
Lønnsprosent: 7.74%
Varekostnad: 23.4%
Anleggsmidler: 5.000.000

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, takst, lagerliste, m.m.

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Det fins bare seks tilbydere av fyrverkeri i Norge, og nå selges én av dem. Gjennom 20 år har bedriften utviklet et velfungerende konsept for import, lagring og salg. Nå ønsker gründeren å overlate den lukrative virksomheten til nye eiere.

Med i salget kan også eiendommen som er spesialtilpasset for brannsikker oppbevaring inkluderes.

Forretningskonsept
Selskapet ble etablert som importør av fyrverkeri allerede i 1998, og tilbyr i dag et bredt og unikt vareutvalg. Bedriften er østlandsbasert, og så godt som hele salget foregår i romjula. De har hele veien hatt fokus på sikkerhet og produkter av høy kvalitet. I sortimentet deres er alt fra små bakkespinnere til store batterier, samt skreddersydde løsninger til proffmarkedet.

Sentralt i salgsmodellen står «shop in shop»-konseptet, der de setter opp komplette fyrverkeriutsalg i eller utenfor butikkene. Til dette formålet har de 56 salgscontainere, som med effektiv distribusjon fordeles på et bredt nettverk av utsalgssteder. Utover dette har de ulike salgsløsninger som kan tilpasses butikkenes størrelse og behov.

Aktøren har også et eget sortiment for proffmarkedet. Bedriftskunder og offentlige aktører kan med godkjenning benytte fyrverkeri gjennom hele året, eksempelvis i selskaper, jubileer, brylluper og andre eventer. De har foreløpig ikke prioritert dette segmentet, så per i dag utgjør dette bare en svært liten del av omsetningen.

Bransjen er underlagt strenge regler for å ivareta sikkerheten, og på dette området ligger de i forkant av flere av sine konkurrenter. Alt av fyrverkeri er også CE-godkjent.

Drift
Virksomheten eier hele verdikjeden sin selv, fra håndplukking og sammensetning av produkter, til import, lagring og distribusjon av salgscontainere. Til administrasjon og planlegging av sesongene har de 3 ansatte, inkludert dagens eier, som til sammen utgjør 1.25 årsverk. Eiers fokus ligger i andre prosjekter, og kan dermed ikke yte så mye som bedriften har behov for. Dette utgjør bakgrunnen for salget.

Salgscontainerne bemannes lokalt, ofte via organisasjoner eller foreninger.

Bedriften har et stort nettverk av utsalgssteder og et velfungerende logistikksystem for å kunne etablere og etterfylle utsalgsstedene med varer i salgsdagene. Fra lageret ved Lillehammer kan de tilby forhandlere prøveoppskyting gjennom hele året.

Salgsdagene for nyttårsfyrverkeri varierer noe fra år til år, men utgjør maksimalt 5 dager.

Økonomi
Bedriften har de senere årene hatt en årlig omsetning i området 9-11 MNOK, med et driftsresultat på 2.5–4 MNOK. De har lav varekostnad – noe som gjør at de kan tjene gode penger på relativt beskjeden omsetning. Frakt til Norge har de siste årene utgjort en stor kostnad, at ratene nå er mer normaliserte samt at det er etablert en rimeligere løsning vil gjøre at denne kostnaden blir betydelig redusert i tiden fremover.

For 2023 er det budsjettert med en omsetning på 11,5 MNOK og et driftsresultat på 4,3 MNOK. Det er allerede inngått avtale med flere nye utsalgssteder.

Containere og anleggsmidler
Selskapet eier til sammen 82 containere. 50 av disse er spesialbygde med innlagt strøm, vanntilkobling og sprinkleranlegg. 6 containere har kun strøm, og brukes som en rene salgsboder.

I tillegg har de 26 containere som benyttes til lagring. Disse brukes gjerne som eksternt lager der utsalget er plassert inne i butikk. Containerne har en samlet verdi på ca. 4,5 MNOK.

Utover dette har bedriften anleggsmidler for ca. 500.000 kr, bestående av hyllesystemer, kontormøbler, truck, traktor, snile, verktøy, med mer.

Eiendom
Bedriften har sitt hovedlager i det indre østlandsområdet. Eiendommen har samme eier som bedriften og kan derfor tilbys solgt samlet.

Tomten teller ca. 6.493 m2. Bygget er på 990 m2,, hvorav ca. 465 m2 benyttes som lager for fyrverkeri. Verksted og tekniske rom utgjør 185 m2, mens kjeller og personalrom/kontorer utgjør henholdsvis 230 og 110 m2.

Det stilles strenge krav til hvordan fyrverkeri lagres, og dette er godt ivaretatt på eiendommen.
Prisantydning/takst for eiendommen er 6.450.000 kr.

Fordeler og muligheter
Bedriften befinner seg i et spennende og voksende marked, som med riktig driftsmodell og fokus gir meget god avkastning. Denne aktøren har nettopp det, og kan vise til sterke resultater og en velsmurt drift.

Bedriften har i tillegg et betydelig potensial for økt omsetning, og det er relativt enkle grep som skal til; bare ved å utnytte kapasiteten på eksisterende containerflåte, vil salget kunne økes betraktelig. Det er også rom for å optimalisere plasseringen av containerne. Videre kan grunnkapasiteten enkelt økes, ved å utvide flåten med flere containere.

En litt annen innfallsvinkel er å satse mer på salg gjennom butikker og kjeder. Siden butikkene må rigge sine egne utsalgssteder vil dette ikke kreve ytterligere investeringer fra selskapets side. Fyrverkerisalg vil kunne gi butikkene kjærkommen ekstrainntekt, og vi tror at det ligger store urealiserte gevinster i dette segmentet.

En av bedriftens styrker er at de har eierskap og sterk kontroll på verdikjeden. De selger kun produkter med eget varemerke, basert på fyrverkeri de selv er med på å sette sammen. De eier både eget lager og en omfattende containerflåte. Det meste av salget skjer også via egen bemanning.

Generelt sett er fyrverkeri et lite prissensitivt produkt. Fordi ingen på markedet tilbyr eksakt samme produkter kan de i større grad enn andre bransjer også sette sine egne priser, da det er liten risiko for direkte sammenligning.

En annen bransjefordel er det konsentrerte salgsvinduet. På en liten romjulsuke tar bedriften inn nærmest hele sin omsetning. Her er det imidlertid rom for å øke salget på det profesjonelle markedet, og slik høste større inntekter ellers i året.

Selskapet ligger i forkant av flere av sine konkurrenter når det kommer til sikkerhetsfokus – blant annet ved kun å selge fyrverkeri fra godkjente salgscontainere, utrustet med sprinkleranlegg.

Spennende vareutvalg i kombinasjon med god markedsføring er en annen faktor som bidrar til sterkt salg. Virksomheten er imidlertid ikke aktiv på sosiale medier og har foreløpig kun en enkel hjemmeside. Sterkere satsning på disse plattformene vil med relativt enkle grep kunne føre til vesentlig vekst i omsetningen.
Eiers engasjement har generelt ligget i andre prosjekter de siste årene, og dette har gått på firmaets bekostning. En mer aktiv og engasjert eier vil raskt kunne øke både omsetning og resultat.

Verdivurdering
Aktøren er en anerkjent fyrverkeritilbyder med alt av godkjenninger og sikkerhetstiltak på plass. I 2021 omsatte bedriften for i overkant av 11 MNOK med et resultat på ca. 4 MNOK. I 2022 endte omsetningen på 9 MNOK, med et driftsresultat på 2,5 MNOK. Anleggsmidlene inkludert salgscontainere utgjør er verdi på ca. 5 MNOK.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, og siden det er annen virksomhet i aksjeselskapet vil det her kun være aktuelt med virksomhetsoverdragelse.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 40-60 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.