Spesialist innen te og kaffe med egen nettbutikk

Tea & Coffee Shop i Kristiansand driver import og salg av kaffe, te og espressomaskiner. Gode resultater over mange år!

Kr. 5.000.000 Beliggenhet: Norge/Kristiansand
Omsetning: Kr. 8.000.000,- pluss mva
Driftsresultat: Kr. 2.000.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Tea & Coffee Shop Lillan Balstad
Antall ansatte: 5
Årsverk: 2
Nett: teandcoffeeshop.no + Facebook

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 28.400 kr / mnd
+ 8.014 kr / år for lagerplass
Løpetid leiekontrakt: 31.12.27
Forlengelse: 5 år av gangen
Felleskostnader:4.823 kr / mnd
Adresse: Markensgate 25B,
4611 Kristiansand
Parkering: Egen plass + kundeparkering

Drift

Konsept: Import, detaljhandel, service
Åpningstider: man-fre 9-18 / tor 9-19 /lør 9-16

Finansiell informasjon

Omsetning 2022: 8.661.163 kr
Varekostnad:5.216.938 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg:Regnskap, leiekontrakt, m.m.

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Sammendrag

Tea & Coffee Shop holder til i kjøpesenteret Lillemarkens, midt i smørøyet i Kristiansand. Herfra forsyner de hele Norge med kaffe, te og gourmetprodukter. Bedriften selger også maskiner og utstyr til kvalitetsbevisste kaffeelskere, og er eneforhandler for flere attraktive varemerker, deriblant tyske ECM espressomaskiner.

Butikken er Norges desidert største spesialforretning i sitt segment, med en årsomsetning på rundt 20 tonn kaffe og 3 tonn te! Virksomheten har vært drevet med overskudd helt fra oppstart, og næringsoppgavene for de 5 siste år viser et stabilt driftsresultat på ca. 2.000.000 kr for samtlige år. Omsetningen har vært upåvirket av siste års nedgangstider, som følge av pandemi og dyrtid.

Bedriftsbørsen anser vekstpotensialet for betydelig i en produktnisje preget av stadig økende interesse og betalingsvilje.

Forretningskonsept
Tea & Coffee Shop driver som spesialist innen kaffe, te og espressomaskiner, med supplerende salg av delikatessevarer som sjokolade, pasta og olivenolje. Den fysiske butikken har røtter helt tilbake til 90-tallet, da dagens eier gikk inn og satset for fullt på det som skulle vise seg å bli en langvarig kafferevolusjon for norske forbrukere. Etter hvert besluttet de å importere all kaffe og te selv, og fikk da valgfrihet til å sikre seg de beste og mest spesielle produktene.

I butikken står det kverner og utstyr nok til å starte 3 nye butikker. Disse står til fri benyttelse for kundene, slik at de kan kjøpe med helt fersk kaffe – i alle malingsgrader. Butikken er også utrustet med kverner av industriell kvalitet. Med disse males det kaffe for distribusjon over hele landet. Varene kan kjøpes over disk, eller via selskapets nettbutikk, www.teaandcoffee.no. Butikken har en lokal kundegruppe bestående av mange tusen faste kunder, uten at dette kan tallfestes nøyaktig. Denne følger med på kjøpet, og utgjør en virkelig stor verdi.

Forretningen importerer mange av produktene sine direkte fra produsent. Disse videreselges rett til forbruker, uten fordyrende grossistledd. Slik kan de tilby svært konkurransedyktige priser.

Som maskinvareimportør selger de også deler og utfører service, noe som bidrar til hyggelige merinntekter. Dagens driver har svært god kompetanse på området, og stiller seg disponibel til å lære opp ny driver.

Produktene
Tea & Coffee Shop forhandler produkter utelukkende av eksklusiv kvalitet; noen fra kjente varemerker, og andre som er mindre kjente på det norske markedet. Butikken dekker alle relevante varegrupper, i tillegg til konfekt, sjokolade, italienske olivenoljer, pasta, tapenade, marmelade, etc. Alt sammen nøye utvalgt fra butikkens side.

Varene handles inn fra Europas ledende leverandører. Blant annet kjøpes det hver uke inn rundt 400 kilo nybrent kaffe fra deres leverandør i London – et kaffehus som på 1920-tallet innvandret fra Italia og fremdeles produserer etter italiensk tradisjon. Fra samme selskap tar de også inn en rekke klassiske rene teer, alt til helt usedvanlig hyggelige priser, som til tross for at dette, er av aller, aller høyeste kvalitet. Derfor ligger prisene på kaffe og te her langt under det som er vanlig i Norge (sjekk gjerne selv i nettbutikken). Produsenten har sagt seg villig til å overføre eneretten på dette til ny eier.

Tea & Coffee Shop er direkteimportør av både Rancilio og tyske ECM espressomaskiner og utstyr. Disse produktene er myntet på de virkelig kresne kaffenytere. Bedriftens erfaring er at kundene foretrekker å handle slike produkter der de siden kan forvente å få god support og service. Dette er med andre ord produkter som ikke så lett lar seg selge, uten inngående kunnskap om alle aspektene ved espressoutstyr og bruken av disse. Både ECM og Rancilio fører særdeles gode «high end»-maskiner, både til privat- og proffmarkedet. Se for øvrig nettsidene deres for mer informasjon: www.ranciliogroup.com og www.ecm.de.

Drift
Bedriften drives av eier i 100% stilling, pluss 4 deltidsansatte studenter som til sammen fyller 1 årsverk.
Salg over nett blir pakket og sendt fra butikk, slik at man utnytter arbeidstiden maksimalt. Tea & Coffee Shop leier et ca. 20 kvm lager i samme bygg som butikken, noe som også bidrar til effektiv samdrift av alle bedriftens salgskanaler. En egen parkeringsplass inngår i leieforholdet, som kan være greit å ha i arbeids medfør. Ny eier kan regne med å få overta leiekontrakten for butikklokalet.

Salg
Tea & Coffee Shop selger i dag i all hovedsak til privatmarkedet. Omsetningen for kaffe/te ligger på ca. 6 MNOK, inkludert mva. Salget av maskiner ligger på ca. 65-75 maskiner, og utgjør ca. 3 MNOK inkludert mva pr. år. Nettbutikken står i dag for rundt 2 MNOK av omsetningen, noe som med enkle midler burde kunne økes vesentlig.

Fordeler og muligheter
Tea & Coffee Shop byr på et suverent konsept med mange små og store fordeler. Konseptet kan enkelt utvides til flere butikker, spesielt ettersom en stor andel av produktene i dag selges til Oslo-baserte husholdninger.
Tea & Coffee Shop har mulighet til å levere kaffe til både privatpersoner og bedrifter, samt hele HORECA- markedet. I dag selger de i all hovedsak til privatmarkedet, så her er potensialet vesentlig.

Tea & Coffee Shop har en egenutviklet nettside med integrert nettbutikk. De har også profil på Facebook, som det vel og merke ikke har vært satset spesielt på. Selskapet har videre et kundekartotek helt fra 2004, men har foreløpig ikke benyttet seg av DM. Her ligger det derfor mange muligheter til å øke trafikken inn mot digitale salgskanaler, selv med relativt enkle midler.

Ny driver burde også markedsføre både kaffe- og teproduktene i høyere grad, ikke minst gjennom egen nettbutikk. Utover felles markedsføring i regi av kjøpesenteret, brukes det i dag ikke midler på markedsføring, kampanjer eller andre leveranseavtaler, verken mot privat- eller proff/bedriftsmarkedet.

Også for espressomaskiner fra Rancilio og ECM kan det fokuseres på ytterligere salg. For kjennere er dette foretrukne merker av høy kvalitet, og spesielt eneforhandleravtalen med ECM er å anse som svært eksklusiv for det norske markedet.

Satsingen kan med andre ord utvikles i flere retninger, og ny eier kan i praksis velge etter egne preferanser. Bedriftsbørsen vil spesielt fremheve følgende muligheter:

• Markedsføre nettbutikken bedre, for å drive opp salget i denne kanalen.
• Etablere flere butikker gjennom egen kjede eller som franchisekonsept.
• Etablere et segment for kaffe/te av høy kvalitet inn mot HORECA.
• Spisse salgsstrategien og markedsføringen for espressomaskiner inn mot forhandlere og privatmarked, samt HORECA/proffmarked.

I tillegg til flere mindre kverner eier bedriften i dag to store 4-tårns Ajcosan-kverner, som er danske støpejernskverner, samt én Gyro-kvern. Disse er gamle og helt unike og har en høy verdi på utstyrsmarkedet. Produksjonskapasiteten er stor, og man har kun behov for en av disse per butikk. Dette åpner for større salgskapasitet, eller eventuelt videresalg av verdifullt utstyr.

Pris og verdivurdering
Selskapet har hatt positiv drift i alle år. Det har hele veien vært et enkeltmannsforetak og selges også som det. Utover dette står ny eier selvsagt fritt til å velge eierform. Driftsresultatet ligger på +/- 2 MNOK, Næringsoppgaver for de siste 5 år kan fremvises. Med en 80% stilling i og drift som aksjeselskap vil resultatet ligge på rundt 1.4 MNOK

Det legges til grunn at det er et vesentlig marked man kan henvende seg mot, i tillegg til at ny eier har mulighet til å også satse bredt på både bedrift og HORECA/proff-markedet.

Salget inkluderer alt av bruksutstyr og inventar som også omfatter kaffekvernene, som anses å ha en vesentlig verdi. Varelager kommer i tillegg til kjøpesum.

Selger ønsker minimum 5.000.000 kr for forretningen.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.