Sukker.no: den smarte datingplattformen

Markedets ledende tjeneste for matchbasert dating selges. Høy avkastning og solid teknologisk plattform.

Ring for pris. Beliggenhet: Norge
Omsetning 2020: Kr. 8.500.000,–
Antall registrerte profiler: 950.000

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Warm Systems AS
Etablert: 2010
Konsept: Dating, nettjeneste
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 0
Nett: Sukker.no, Facebook og Instagram

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 8.540.633 kr
Lønnsprosent: 10%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Sukker.no tok markedet med storm, da det i 2005 ble lansert som den smarte digitale datingplattformen. Bak utviklingen står to anerkjente SINTEF-forskere, som fremdeles eier tjenesten. Av kapasitetsmessige hensyn ønsker de nå å videreføre virksomheten til ny og aktiv eier.

Forretningskonsept
Sukker.no er en datingtjeneste som sorterer og lister kandidater for hver enkelt bruker. Tjenesten var den første innen relasjonsmatching i Norden, og er basert på avanserte algoritmer som har vist seg svært treffsikre.

Bedriften har hele veien hatt fokus på høy seriøsitet og teknologibaserte løsninger. Slik har de også bidratt til å gjøre nettdating stuerent på det norske markedet. Det gode omdømmet har sørget for at de har beholdt populariteten over mange år, med stabilt god omsetning og kundevekst.

Sukker.no har vært innovatører i markedet, og blant annet blitt tildelt Oslo Etablererpris. De har også klart å skille seg ut i markedet, gjennom en rekke kreative arrangementer. Man kan kanskje si at de har klart å gjøre singel- og datinglivet til noe kult og morsomt. Dette har gitt mye positiv medieomtale, og bidratt til å styrke deres posisjon i markedet.

Plattformen
Sukker.no er egenutviklet og basert på unike og komplekse matematiske algoritmer. Disse fungerer beviselig godt, og har også blitt optimalisert gjennom mange år.

Så mange som 950.000 nordmenn har per i dag en profil registrert hos Sukker.no. Med bakgrunn i dette sitter de på store mengder data som muliggjør en kunnskapsbasert videreutvikling av tjenesten – potensielt¬ også i helt nye retninger.

Tjenesten har tradisjonelt hatt en mye høyere andel unge brukere enn sine konkurrenter, noe som er et klart pluss både imagemessig og med tanke på returfrekvens.

Status
De senere år har eierne grunnet andre prosjekter viet lite tid til Sukker.no. Dette har medført at den operasjonelle virksomheten gradvis har blitt nedskalert. Selskapet har ikke lengre noen ansatte; kun innleid teknisk bistand for å drifte plattformen.

Av disse årsakene har det opparbeidet seg et vedlikeholdsetterslep på ca.1000 arbeidstimer. Ny eier må vurdere om man vil fortsette på samme plattform, eller bygge en ny løsning.

Økonomi
Selskapet har gjennom mange år hatt meget god avkastning, med et driftsresultat på mellom 30-50% av omsetning. Når engasjementet til eierne avtok gjenspeilet dette seg etter hvert på bunnlinjen.

Siden 2018 har ikke ansatte som sluttet blitt erstattet av nye. Dette har medført at lønnskostnadene (som sammen med markedsføringskostnadene utgjør de desidert største) har blitt kraftig redusert. Inntekten har imidlertid ikke falt i samme takt. Det gjør at selskapet til tross for fallende omsetning fortsatt har meget god avkastning.

Det er fremdeles også godt med brukere på plattformen, og estimert omsetning tilsvarende dagens drift gir en omsetning på MNOK 6 med et driftsresultat på MNOK 3,5.

Fordeler og muligheter
Sukker.no har differensiert seg ved å være matching-plattform, fremfor en ren dating-tjeneste. Dette har vist seg å være en vellykket strategi. Merkenavnet er særdeles godt etablert, med gode løsninger og fornøyde brukere som anbefaler dem videre. Varemerket er tuftet på kvalitet og seriøsitet, noe som har gitt god standing i markedet, og ikke minst et solid fundament å bygge videre på.

Dating er også evig aktuelt. Det er derfor ingenting som tilsier at etterspørselen skal avta. Tvert imot har markedet modnet seg kraftig det siste tiåret, og sammen med ny teknologi åpner dette for nye muligheter.

Ved lansering av nye tjenester er man ofte avhengig av en kritisk kundemasse for å lykkes. Dette er allerede på plass hos Sukker.no, og alt ligger dermed til rette for at nye tjenester kan vokse i rakettfart. Selskapet har fortsatt gode inntekter som også vil bidra godt inn i en revitaliseringsprosess.

Hvilken vei Sukker.no skal ta videre blir opp til ny eier. Flere tilnærminger er mulig. Konseptet kan også ha spennende synergier å hente i møte med andre bransjer – eksempelvis utelivsaktører, festivaler, eventbyråer, software-selskaper, reklame/markedsføring, osv. Her har Sukker.no allerede drevet pionérvirksomhet og knyttet til seg mange verdifulle relasjoner og erfaringer. Og hva med å ta det enda et hakk videre, og f.eks. etablere en egen Sukker.no-restaurant eller nattklubb?

Trafikken som plattformen genererer åpner også for potensielle inntektsstrømmer fra annonsering eller tilleggstjenester som coaching, fotografering, arrangementer, reiser, etc.

Verdivurdering
Sukker.no er et sterkt brand, med omfattende kundebase, verdifullt datamateriale og en avansert plattform. Konseptet har gitt høy avkastning over mange år og med fornyet engasjement fra nye eiere vil det kunne fortsette med det langt inn i fremtiden.

Salgsprospektet er basert på salg av virksomheten, men selger er åpen for også å selge aksjeselskapet.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.