T1Motor: Ledende nisjeverksted for VWs ikoniske bobler og busser

Geografisk uavhengig og med betydelig ordrereserve selges denne unike virksomheten. Topp omdømme og kontinuerlig vekst!

Kr. 690.000 Beliggenhet: Tynset. Kan enkelt flyttes.
Omsetning: 4.000.000 Kr.
Ordrereserve: 6.250.000 Kr.

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: T1Motor AS
Etablert: 2017
Bakgrunn for salg: Kapasitet
Antall ansatte: 4
Årsverk: 3.5
Web: T1motor.no

Dokumenter

Drift

Konsept: Restaurering og vedlikehold av veteranbiler
Åpningstider: Man–fre: 08:00–16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2022: 3.969.691 kr
Lønnsprosent: 49%
Varekostnad: 29.8%

Diverse informasjon

Kompaniskap:Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, m.m.

Lars-Gunnar H. Martinsen

Megler
T: 22 61 21 00
M: 959 84 724

Hvem har den kuleste bilen på neste bobletreff? Sannsynligheten er stor for at det er en av bilene som har vært innom T1Motor. Med ekte lidenskap og tung ekspertise har verkstedet skapt et solid levebrød av å bringe nostalgiske bobler og busser tilbake til liv igjen! Grunnet sterk vekst og eiers kapasitet åpnes nå en unik mulighet til å overta virksomheten som har blitt en av veteranbilbransjens sterkeste merkevarer.

Konsept
T1Motor er i dag et av få norske verksteder som dedikerer seg til restaurering av veteranbiler. I tillegg har de spesialisert seg ytterligere innen Volkswagens gamle bobler, busser og transportere. Siden etableringen i 2017 har nesten 50 prosjekter gått gjennom deres hender, og ikke minst gjennom deres trange nåløye for detaljer og kvalitet.

Verkstedet tilbyr fullstendig restaurering, med alt fra rustfjerning og karosseriarbeid, til oppgradering av motor og interiør. De utfører i tillegg lakkarbeid av ypperste kvalitet, og påtar seg spesialoppdrag for innvendig og utvendig finesse og dekor.

Markedsposisjon
T1Motor har satt en helt ny standard for kvalitet og totalrestaurering av bobler og folkevognbusser. Verkstedet sitter på en kombinasjon av ekspertise, spesialutstyr, forbindelser og dedikasjon man rett og slett ikke finner andre steder. Konkurransen er derfor begrenset, og bedriften innehar den uforbeholdne posisjon som ledende restauratør av Volkswagens veterankjøretøyer.

Resultatet er at entusiaster over hele landet kontakter dem for bistand til sine objekter. Etterspørselen har steget gjennom mange år, og øker fortsatt jevnt og trutt.

Driftssituasjon og avhending
Det ligger per i dag inne en ordrereserve på over 6 MNOK, med en rekke spennende prosjekter klare til å realiseres.

Fordi dagens innehaver ser at tiden hans ikke strekker til for å dekke alle oppgavene forbundet med den stigende etterspørselen, overlater han nå rattet til nye drivere som kan høste godt av det solide fundamentet som er bygd opp. Han vil være tilgjengelig i en overgangsfase, for å sikre at virksomheten og dens kompetanse blir overført på best mulig måte.

Transaksjonen vil gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse. Utover dette vil det være mulig å benytte seg av en rekke opsjoner knyttet til verkstedutstyr, biler og tilhørende eiendeler. Disse eies i dag av eiendomsselskapet til selger. Det vil også være mulig å fortsette driften i dagens lokaler gjennom å utløse opsjon på kjøp av eiendommen inkludert dagens bygningsmasse.

Bedriftens utvikling
Etter mange års erfaring som tradisjonelt bilverksted med spesialisering innen mekaniske reparasjoner, EU-kontroller, dekkbytte, og lignende tjenester, besluttet T1Motor å diversifisere virksomheten ved å inkludere restaurering av veteranbiler. Valget var motivert av personlig interesse og lidenskap, samt et sterkt ønske om å posisjonere seg i et nisjemarked med begrenset konkurranse.

Den opprinnelige intensjonen var å operere i beskjeden skala, med utgangspunkt i det eksisterende verkstedet, som da strakk seg over omtrent 250 m2. Fokuset vendte seg imidlertid raskt inn mot Volkswagens veteranmodeller, da det ble klart for bedriften at de burde være spesialister innenfor et definert felt, for å oppnå maksimal driftseffektivitet.

Vurderingen viste seg å være treffsikker, og etter bare noen måneders drift opplevde T1Motor sterk vekst i etterspørselen for omfattende restaureringsprosjekter. Veksten utfordret kapasiteten, og bedriften responderte med å investere i ytterligere 200 m2 plass og et profesjonelt lakkeringsanlegg. Bedriften har fortsatt å utvide i takt med utviklingen, og disponerer i dag et verksted og lager på totalt 750 m2.

T1Motor har hele veien hatt en sterk forpliktelse om å opprettholde kvaliteten på arbeidet. Når bedriften nå befinner seg i en situasjon der kapasitetsutfordringene ikke er kompatible med eiers ønske om å trappe ned, ser de det derfor som hensiktsmessig både overfor kundene og virksomheten at nye krefter tar over.

Utvalgte prosjekter

Pelle
Pelle Politibil-prosjektet er et betydningsfullt oppdrag som kom inn fra Politiet i Bodø. Den aktuelle bobla er den autentiske bilen fra den tidligere TV-serien, som har blitt en folkekjær figur brukt i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak og underholdning. Grunnet omfattende rust og andre skader var bilen blitt avskiltet, og dette initierte behovet for en omfattende totalrestaurering.
Prosessen involverte grundig arbeid for å gjenopprette ikke bare bilens fysiske integritet, men også dens historiske og kulturelle. Oppdraget var en ærefull tillitserklæring og T1Motor gjennomførte med glans!

Lothepus
Prosjektet knyttet til Lothepus ble initiert under uformelle samtaler over en forfriskende stund på Lothepus Camping. Beslutningen om å gjenskape en kopi av bilen han konstruerte som ungdom, ble et underholdende og unikt initiativ som også fanget oppmerksomheten til mediene og ga mye god publisitet.

Gjenskapelsen representerte ikke bare en teknisk utfordring, men også en sentimental reise tilbake i tid. Tilnærmingen bar preg av presisjon, oppmerksomhet for detaljer og respekt for Lothepus’ personlige historie og bilens kulturelle betydning.

T1Motor lyktes med å levere et sluttresultat som ikke bare samsvarte teknisk med originalen, men som også formidlet den særegne karakteren og historien knyttet til hans ungdomsbil.

1303 kabriolet
Restaureringen av den røde 1303-kabrioleten er unektelig et av de mest utfordrende prosjektene verkstedet har påtatt seg, med utgangspunktet som det mest forfalne noensinne. Opprinnelig vurdert som nærmest overmodent for skroting, ble bilen likevel restaurert, dels på grunn av dens rike historie og dels grunnet eierens sterke ønske om å gjenskape den til sin fordums prakt.

T1Motor stod overfor betydelige tekniske utfordringer i forsøket på å bringe cab’en tilbake til live. Prosjektet inkluderte omfattende arbeid for å utbedre alt fra strukturelle skader til mekaniske problemer og estetiske mangler. Med grenseløs dedikasjon og solid håndverk, fikk de likevel blåst nytt liv i den gamle traveren!

Fordeler og muligheter

T1Motor har på få år etablert seg som den ledende aktøren i sin nisje, med en vekst det nærmest lukter brent gummi av! For den rette aktør med kompromissløse krav til kvalitet og detaljer vil dette være den ene muligheten til å videreføre denne unike bedriften og merkevaren. Med på kjøpet følger den solide porteføljen av prosjekter som står klare til å bli realisert.

Bedriftsbørsen vil spesielt fremheve følgende oppsider:

Ordrereserve
I skrivende stund viser porteføljen hele 16 prosjekter som venter på oppstart. Den samlede estimerte omsetning for disse er estimert til 5.3 MNOK. I tillegg inkluderer porteføljen 6 oppdrag som allerede er igangsatt, med en urealisert omsetning på rundt 950 000 kroner. Reserven består av en fin miks av arbeid og kjøretøy.

Uavhengig av lokasjon
Dagens virksomhet drives fra lokalene på Tynset, men kan i prinsippet driftes fra hvor som helst i landet. Driften, merkevaren og kundegrunnlaget vil ikke påvirkes av lokasjon annet enn i positiv retning, dersom virksomheten eksempelvis flyttes til et mer befolkningstett distrikt. Ved flytting til mer sentraliserte områder vil man potensielt også kunne optimalisere noe av kostnadsbasen, knyttet til blant annet transport.

Norges sterkeste merkevare
T1Motor har opparbeidet seg Norges beste omdømme når det gjelder kvalitet og ekspertise i sin nisje. Den utelukkende positive mediedekningen knyttet til flere av de særegne prosjektene har ytterligere forsterket dette omdømme. Samlet har det resultert i et svært solid fundament som ved nøysom videreforedling har potensial til å styrkes ytterligere.

Merkenavnet T1Motor har blitt synonymt med ypperste kvalitet, ekspertise og dedikasjon i markedet. Dets betydning og symbolske verdi representerer derfor en betydelig kapital i seg selv.

Monopolsituasjon 
For nye drivere som tar over, åpner det seg her en unik mulighet til å operere i et marked som ellers har få reelle konkurrenter. Dette gir mulighet til å ekspandere virksomheten uten å være begrenset av intens konkurranse. Den relative mangelen på konkurrenter byr også på mulighet til å utforske nye markedssegmenter.

God PR
Bedriften har ikke hatt behov for å drive aktiv markedsføring, men har etablert en imponerende digital plattform med profesjonell nettside og til sammen 7.000 følgere på Facebook og Instagram. De opplever også mye positiv publisitet knyttet til sine prosjekter. Dette er god gratisreklame som sørger for at de når ut til bilentusiaster over hele landet.

Videreføring
Det er viktig å merke seg at dagens eier har sagt seg villig til å være aktivt involvert i en overgangsfase, for å sikre at kompetansen blir overført på en grundig måte. Dette understreker hans genuine engasjement og ønske om en smidig og vellykket videreføring. Sammen vil man også sikre at kundene har tillit til kvaliteten og ekspertisen som T1Motor står for fortsatt blir ivaretatt.

Pris og verdivurdering
Det vi har for salg her er en «one-time-only»-mulighet til å overta virksomheten til Norges ledende aktør innenfor totalrestaurering av Volkswagens legendariske bobler og busser. Virksomheten har en helt unik markedsposisjon i et nisjemarked som preges av svært få reelle konkurrenter.
Med dagens betydelige portefølje av ventende ordrereserve vil det for nye eiere dreie seg om å realisere de eksisterende verdiene uten behov for aktivt å måtte jage nye inntektskilder. Man overtar her hele virksomheten, inkludert merkenavnet og porteføljen.
Med bakgrunn i dette vurderer Bedriftsbørsen verdien av virksomheten til 690.000 kr.
Varelager kommer i tillegg.
Kontakt megler for pris og ytterligere informasjon rundt kjøp av eiendom og verkstedsutstyr.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.