Tavle Teknikk AS

Leverandør av el-tavler og styringssystemer til proffmarkedet. Veletablert bedrift med god lønnsomhet!

Kr. 4.350.000 Beliggenhet: Larvik
Prisantydning : Kr. 4.350.000,–
Estimert oms. 2022: Kr. 17.500.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Tavle Teknikk AS
Etablert: 2002
Antall ansatte: 9
Årsverk: 9
Nett: Tavleteknikk.no + Facebook og Instagram

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 132.085 kr per kvartal
Areal: 700 m2 + fellesarealer
Husleiegaranti: 75.250 kr
Løpetid leiekontrakt: 01.01.2024
Forlengelse: 5 år av gangen
Felleskostnader: 4274 kr pr mnd
Adresse: Torsvang 3, 3271 Larvik
Parkering: God kapasitet

Drift

Konsept: Produksjon av tavler

Finansiell informasjon

Omsetning 2021: 14.041.000 kr
Lønnsprosent: 40%
Varekostnad: 48%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Tavle Teknikk AS leverer el-tavler og elektrisk infrastruktur av høy kvalitet. De har vært i bransjen i hele 20 år, og kan vise til høy ordreinngang og stabilt god lønnsomhet. Bedriften driver effektivt og opererer i et marked som gir godt utviklingspotensial.

Produkter og konsept
Tavle Teknikk AS tilbyr produkter og tjenester knyttet til elektrisk styring og tilhørende infrastruktur. Oppdragene varierer fra de aller enkleste hylleløsninger, til store hoved-/fordelingstavler til nærings- og industribygg, samt avanserte styringssystemer for industri, VA-anlegg og fiskenæringen.

Bedriften leverer hoved-/fordelingstavler opp til 7100 ampere som er fult ut typetestet i henhold til standarder og dekker alle formkrav. Det benyttes utstyr av anerkjente fabrikat som sikrer at alt kan dokumenteres i henhold til bransjens standard. De leverer skreddersydde eller kundetilpassede løsninger på alle typer automasjon- og kontrollskaper. I tillegg tilbyr de fordelingssystemer og skreddertilpassede kobberskinner. Sistnevnte bearbeides på eget verksted eller ute på anlegg.

Tavle Teknikk AS samarbeider med og gjør sine innkjøp fra store anerkjente leverandører Norge og Europa. Slik sikrer de at sluttproduktene holder svært høy kvalitet. Gode avtaler med leverandører og avtaler uten mellomledd sikrer at de kan tilby produkter til konkurransedyktig priser. De beregner og tegner de fleste av anleggene som leveres. Dette gjøres av dyktige medarbeidere og med avanserte tegne- og kalkyleprogram. Disse sørger også for at all nødvendig dokumentasjon følger med.

Produktene selges primært til proffmarkedet, og de fleste av kundene benytter dem også til service, tilpasninger og utvidelser, samt ved utskiftinger og erstatninger av gamle anlegg. Slik har de kunne vokse i takt med en stadig større portefølje. Nå er de ni ansatte, med en estimert omsetning for inneværende år på 17.5 MNOK.

Bedriften er lokalisert i Larvik, med kort vei til E18 slik at de effektivt kan distribuere sine?produkter. Alle tavler er skreddersøm og spesial tilpasset sitt bruk. De ble etablert i 2002 og har gjennom mange år vært en stabil og god leverandør for sine kunder.

Kunder og markedssituasjon
Tavle Teknikk AS har stor kundeportefølje som består både av store anerkjente firmaer og mindre bedrifter som typisk kan være installatører, maskinbyggere osv.

En stor andel av kundene kommer tilbake og gjør gjenkjøp hos Tavle Teknikk AS. Det tilføres stadig flere kunder til porteføljen på grunn av kvaliteten og servicen som gis.

Bruksområdene fordeler seg på bl.a. industri, landbruk, sagbruk, boligblokker, offentlige bygg som skoler, eldresentra, sykehus, offshore, med mer.

Drift
Mannskapet består i dag av 9, hvor alle er faglærte. De ansatte besitter høy kompetanse som gjør at selskapet kan levere et bredt utvalg av skap og kan håndtere også de mer avanserte bestillingene. Det stilles stadig høyere krav til tavlene med mer avanserte teknisk utstyr og styringsenheter.

De fleste jobber i produksjonen på verkstedet. En del av produktene bygges i større enheter som må deles opp og sammenstilles ute på anlegg. Dette er også en del av bedriftens service.

Økonomi
Bedriften har over tid hatt en stabil omsetning på 15-18 MNOK. De klarte seg greit under pandemien, men fikk en reduksjon i omsetning til 14-15 MNOK. I 2022 ligger bedriften an til å levere på nivåer som var før Covid, trolig rundt 17,5 MNOK. De har en sterk ordre portefølje så det ser lovene ut også for 2023. I de siste årene før covid har bedriften hatt en EBITDA på 6-8%.

Fordeler og muligheter
Tavle Teknikk AS er en meget godt innarbeidet aktør i markedet med tjue års fartstid. Bedriften har et godt renommé som bidrar til god kundetilgang.

Etter 20 års drift hvor de har levert flere tusen tavler har de opparbeidet seg en god portefølje på service siden. Blant disse finnes mange store kjent bedrifter.

Bedriften opererer i et stort marked så muligheten for utvidelse ligger godt til rette.

Vekst kan gjøres på mange måter både innenfor dagens geografiske nedslagsfelt, men også utenfor, som kan gjøres ved å etablere seg med egen produksjon, eller kun ha salgsavdelinger rundt omkring og ha all produksjon på ett sted.

Det å sette på flere salgsressurser vil kunne være et godt tiltak for å løfte omsetningen videre.

Bransjen har mange små/mellomstore aktører så en sammenslåing av flere vil kunne skape en større bedrift med de fordeler det fører med seg.

Andre muligheter er å inngå flere samarbeid med installatører og entreprenører, samt å utvide driften, eller kjøpe opp flere tilsvarende selskaper.

Pris og verdivurdering
Tavle Teknikk AS har en velfungerende drift som kan videreføres komplett med dagens mannskap. Bedriften budsjetterer i 2022 med en omsetning på 17,5 MNOK med en EBITDA på 8%.

Vi mener ut ifra dette at prisantydningen på kr. 4.350.000 er riktig pris (eksl. varelager)
Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.