Vår største engelskspråklige nettavis

Norway Today er den foretrukne nyhetskanalen for engelskspråklige, innbyggere, turister og andre med interesse for Norge

Kr. 590.000 Beliggenhet: Norge
Prisantydning: Kr. 590.000,–
Omsetning: Kr. 250.000,–
Brukere: 1.700.000

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Norway Today Media AS
Etablert: 2011
Bakgrunn for salg: Prioritering og strategiske behov
Antall ansatte: 4
Årsverk: 1
Web: NorwayToday.info

Dokumenter

Drift

Konsept: Nettavis
Åpningstider: 24/7

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 143.000 kr
Lønn: 32.907 kr
Varekostnad: 190.316 kr
Verdi inventar: 50.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Norway Today har en strategisk viktig verdi for alle engelskspråklige i eller utenfor Norge, som ønsker å oppdatere seg på det norske nyhetsbildet. Plattformen når en målgruppe ingen andre gjør, og har gjennom ti års drift opparbeidet seg store leserskarer og høy tillit i markedet.

Forretningskonsept
Norway Today (NT) er en uavhengig nettavis som i hovedsak rapporterer norske nyheter på engelsk. Avisa fylte tidlig nisjen som den naturlige nyhetskilden for alle med interesse eller behov for å følge med på hva som skjer i Norge. Mediet fyller et viktig samfunnsoppdrag, da det ikke finnes gode alternativer på markedet.

Det publiseres daglig mellom 10 og 20 artikler, og besøksvolumet ligger på 10.000–20.000 brukere per dag. Målgruppen er bred, men kjennetegnes av segmenter som nyinnflyttede innvandrere, turister, expats, internasjonale studenter, med flere.

Tjeneste og innhold
Avisens nyheter blir i hovedsak distribuert gjennom selskapets nettside, NorwayToday.info, samt Facebook, Twitter og en egen nyhetsapp.

Innholdet er objektivt og rapporterende, uten tabloid tilsnitt. Sakspekteret er bredt, og omfatter alt fra generelle nyheter, finans og utdannelse, til sport, reise, kultur, m.m. På Facebook er innholdet splittet opp i ulike sider, basert på nyhetskategorier som finans, underholdning, utdannelse, reiseliv, etc.

Mye av innholdet kjøpes fra NTB, som regnes som det ledende uavhengige norske nyhetsbyrået. NTBs journalister følger nasjonale og internasjonale nyheter døgnet rundt, og leverer innhold til over 200 medier. De tilbyr også visuelt innhold, underholdning, kommunikasjonstjenester og teknologi.

Valget av NTB som hovedinnholdsleverandør bidrar til å styrke troverdigheten og bruksfrekvensen hos NTs publikum.

Drift og økonomi
I tillegg til eierne består bedriften i dag av noen deltidsansatte og frivillige, som har fulgt og bidratt gjennom flere år.
I midten av 2020 ble virksomheten styrket på eiersiden, og samtidig omstrukturert til aksjeselskap. De nye eierne har sammen med gründer rustet opp nettsiden, blant annet for å øke brukeropplevelsen og legge til rette for mer trafikk. Løsningen er nå godt skalert i forhold til tjenestens vekstpotensial.

Dagens eiere har fokusert mest på utvikling, og ikke hatt kapasitet til å øke volumet på annonsering. Annonseinntekter fra blant annet Google Display og Ezoic resulterte i 2020 imidlertid på 143.000 kr, Og for perioden januar til april 2021 endte driftsinntektene på 115.000 kr.

Eierne ser det nå som naturlig å overføre virksomheten til noen som kan realisere det kommersielle potensialet i avisas unike målgruppe og innholdskonsept.

Markedspotensial
Basert på dagens driftsnivå har Norway Today bygget opp en imponerende mengde trafikk og datagrunnlag, som tydelig viser potensialet. De sitter også på 140–150 saker av tidløs karakter, som jevnt høster trafikk, både organisk og gjennom søkemotoroptimalisering.
NT har gjort en del tester mot markedet som viser svært gode resultater. Som følge av Covid-19 har eksempelvis Helsedirektoratet valgt å bruke Norway Today for å nå spesifikke målgrupper.

Noen sentrale tall
• Google Analytics viser mellom 10.000 og 20.000 økter hver dag
• Brukere/besøkende: 1.613.586 i 2020
• Økter: 4.724.751 i 2020
• Sidevisninger: 6.683.629 i 2020
• Andel brukere i Norge: 43.33%
• Andel brukere utenfor Norge: 56.67%
• Abonnenter på nyhetsbrev: 7684

Sosiale medier
• Facebook- Norway TodayNews 250.432 likes / 251.354 følgere
• Facebook.- Norway TodayEducation 773 likes / 818 følgere
• Facebook- Norway TodayFinance 1.501 likes / 1.509 følgere
• Facebook- Norway TodayDailyNews 4.722 likes / 4.843 følgere
• Facebook- Norway TodayTravel 21.310 likes / 21.495 følgere
• Twitter- Norway TodayNews 4.216 følgere
• Twitter- DailyNorway 15 følgere

Fordeler og muligheter
Her får ny eier mulighet til å overta en nettavis med en helt unik posisjon i markedet. Dagens eiere har ikke fokusert på salg, men bygget opp plattformen til det den er i dag. Det gjør at Norway Today er godt rigget for videre drift og vekst.

NT er desidert størst på markedet for engelskspråklige nyheter i Norge, samtidig som nisjen har stort vekstpotensial. Antall lesere er allerede betydelig, og vil kunne vokse både i takt med økt markedsføring og økt innholdsproduksjon. Sammenligner man med norske lokalaviser og deres inntekter, viser grunnlaget til Norway Today at en ny har et inntektspotensial på flere titalls millioner.

Posisjonen til NT er unik både overfor norske og utenlandske målgrupper. NT vil eksempelvis være en foretrukken plattform også for norske selskaper som ønsker å nå ut i andre land. Særlig vil dette gjelde for aktører med behov for utenlandsk arbeidskraft til Norge, samt ikke minst reiselivsbransjen.

De fleste som søker engelskspråklige nyheter er fremmedspråklige som av ulike årsaker oppholder seg Norge. Det er et faktum at også disse har behov for informasjon og nyheter. Ønsker man å eksponere seg mot disse, slik det f.eks. ble behov for under pandemien, vil NT være en svært attraktiv kanal.

Plattformen åpner for ulike former for betalt annonsering og/eller andre former for samarbeid. Bredden i type produkter, annonser og tjenester som kan tilbys er stor, og dette er noe ny eier har mulighet til å bygge opp videre.
Det er foreløpig ikke satset på markedsføring av avisen mot utlandet, noe som også er stort marked for de med interesse for norske nyheter.

NT har ikke egne journalister, og drives i dag fra en særdeles liten organisasjon. Selskapet har få økonomiske forpliktelser, og dette gjør at fleksibiliteten for en ny eier er stor.

NT leverer i dag for det meste helt ordinære nyheter, basert på et redaksjonelt utvalg hovedsakelig fra NTB. Her kan det gjøres en vesentlig økt innsats for å nå en et bredere publikum med alle de interessefeltene leserne representerer.

Pris og verdivurdering
Bedriftsbørsen AS har verdivurdert Norway Today media AS. Bakgrunnen for vurderingen er basert mye på mulighetsbildet i NT som plattform, samt volumet til siden og den helt unike målgruppen som NT når ut til. Selv om det må tilføres ressurser for å skape inntekter har NT et åpenbart, nærliggende og vesentlig potensiale.

NTs plattform vil kunne skape store inntekter for en eier som ønsker å satse i mediemarkedet. Verdivurderingen er et forsiktig anslag på markedsverdi av en helt unik mulighet og plattform.

Bedriftsbørsen AS verdivurderer virksomheten Norway Today til 590.000 kr.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.