VBK Nordic: spesialkjøretøy, mekanisk verksted og overflatebehandling

Kvalitetsleverandør med bredt og solid driftsområde og omfattende leveranser til Forsvaret, Tolletaten, helseetaten m.fl

Kr. 7.500.000 Beliggenhet: Horten
Prisantydning: Kr. 7.500.000,–
Omsetning: Kr. 48.000.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: VBK Nordic AS
Etablert: 2001
Bakgrunn for salg: Generasjonsskifte
Antall ansatte: 14
Årsverk: 14
Web: vbknordic.no

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: Forhandles (1.680.000 kr/år)
Areal: 3000 m2
Husleiegaranti: 12 mnd leie
Løpetid leiekontrakt: 31.012022
Forlengelse mulig: Ja
Adresse: Nedre vei 8, bygg 31, 3192 Horten
Parkering: Ja

Drift

Konsept: Spesialkjøretøy og industrielt vedlikehold
Åpningstider: 08:00 – 16:00

Finansiell informasjon

Omsetning 2020 23.807.312 kr
Lønnsprosent: 34.8%
Varekostnad: 48.9%
Verdi inventar: 500.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Morten Persson

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 89 99 99

Ønsker du å utvikle et selskap med lang historikk mot det offentlige? VBK Nordic AS tilbyr salg og tilpasning av ambulanser og andre spesialkjøretøy til dette segmentet. I tillegg kommer flere andre produkter og tjenesteområder som bidrar til solid omsetning og robuste driftsforhold. Selskapet er i sterk vekst som følge av nye rammeavtaler, og selges grunnet pensjon.

Forretningskonsept
VBK Nordic AS tilbyr utvikling, produksjon og salg av ambulanser og spesialkjøretøy, samt produkter og tjenester knyttet til dette. De tilbyr også total overflatebehandling av komponenter for offshore- og forsvarsindustrien samt vedlikehold av forsvarsmateriell.

VBK Nordic er «rigget» for å bygge om kjøretøy og har levert tjenester til ambulansetjenestene, forsvaret, Tolletaten, politiet og andre. VBK Nordic kan bygge om og/eller levere hele spesialkjøretøy etter spesifikasjoner fra kunde.

Bedriften jobber på rammeavtaler med det offentlige, og er en solid godkjent leverandør med eget kvalitetssikringssystem. Dette er godkjent i henhold til AQAP-2110, som tilsvarer ISO 9001-2015 med flere tillegg utviklet av NATO.

Historikk
VBK Nordic har vært i drift i over 21 år, og har røtter helt tilbake til i Marinens Flyvebaatfabrikk fra 1915 (senere Horten Flyfabrikk og etter hvert Horten verft) og Vestfold Bil & Karosseri AS fra 1951. VBK Nordic oppstod i 2001 da firmaene VBK Forsvar og VBK Ambulanse og Nordic Care ble slått sammen.

Dagens eiere overtok 1. mars 2000 og selskapet har siden den tid drevet med ombygging av spesialkjøretøy, salg av ambulanser, overflatebehandling og vedlikehold av forsvarsmateriell, m.m.

Driftsområder
VBK Nordic AS er delt inn i tre hovedvirksomhetsområder:
1. Salg, produksjon og ombygging av ambulanser og andre spesialkjøretøy
2. Ombygging og vedlikehold av militære kjøretøy, våpensystemer, offshore-utstyr, m.m.
3. Overflatebehandling i form av industrilakkering og sandblåsing

Markedssituasjon
Selskapet opplever kraftig vekst og forventer en omsetning på ca. 48.000.000 kr i 2021.

Ambulansedivisjonen utgjør i dag 75% av omsetningen, og for inneværende år leverer VBK Nordic 35 ambulanser. Salget baserer seg i høy grad på landsomfattende kontrakter, med rammeavtale på 3+1+1+1 år. Dette sikrer leveransene i årene som kommer.

Bedriften var ute av markedet for ambulanse fra 2015 til 2020, men grunnet høy omstillingsevne og bruk av underleverandører kan de steppe inn igjen og delta på offentlige anbud når kapasiteten tillater det. I 2021 fikk de rammeavtale med Tolletaten for ombygging av kjøretøy for 2+1+1 år.

VBK Nordic deltar på «volumrelaterte» anbud (Doffin) – for det meste på forespørsel. Selskapet mener det er mulig å delta på vesentlig flere anbud dersom ny eier ønsker å utnytte kapasiteten ytterligere.

De har to avtaler med Forsvaret, og disse går helt tilbake til 1987.

Lokaliteter og utstyr
Bedriften har verkstedlokaler på 2.800 m2 i Horten Industripark. Her har de alt av nødvendig utstyr for ombygging av chassis, montering av utstyr, samt alle spesialtilpasninger som blålys, belysning, teknisk, mekanisk og elektrisk. Verkstedet har to store lakkbokser, hvorav en stor på 23 meter som kan deles i to mindre.

VBK Nordic har også lager med slitedeler og forbruksmateriell.

Organisering
VBK Nordic har fem ansatte i administrasjonen. Disse er daglig leder, admin/regnskap, selger, maskiningeniør og innkjøper. Verkstedet er bemannet med:

Overflatebehandling: 4 faglærte innen industrilakkering og billakkering
Forsvaret: 2 faglærte mekanikere med spisskompetanse
Kjøretøy 3 faglærte mekanikere/bilelektriker
Omtrekking 1 timeansatt salmaker

VBK benytter en finsk underleverandør for ombygging av ambulanser. Disse sendes til Norge for ferdigstillelse. Resten av arbeidet utføres fra bedriftens lokaler.

Bedriften bruker økonomi og produksjonsstyringssystemet Multi Plus.

Fordeler og muligheter
VBK Nordic AS har lang historikk i markedet, og er en kjent som en stabil og trygg leverandør. Potensialet i selskapet anses som vesentlig. De kan med fordel delta på flere anbud og tilegne seg langt flere oppdrag.

Selskapet er etablert med en enkel nettside. VBK Nordic gjør ellers minimalt med markedsføring mot bedrifter og/eller privatkunder. Her kan det være uforløst potensial.

VBK Nordic går nå igjennom et generasjonsskifte og har behov for fornyelse og utvikling. Spesielt vil det være mye å hente innenfor eksisterende drift og utvikling av denne. Lakkboksene er eksempelvis i kontinuerlig bruk, men det er mulig å omorganisere og/eller bygge om lokalet for mer effektiv drift og dermed også økt kapasitet.

Pris og verdivurdering
VBK Nordic AS har over tid hatt store svingninger i omsetning og resultater. Fra år 2012 og frem til i dag er snitt omsetning rundt 44.000.000 kr.

Selskapet har evnet å omstille seg fra år til år, når det har vært behov for dette. I 2012 omsatte selskapet for hele 122 MNOK, med et resultat på 8.600.000

For 2021 omsetter selskapet for ca 48.000.000 kr, men går dessverre med et driftsunderskudd på ca
1 MNOK, grunnet utfordringer knyttet til leveranse og Covid-19.

Selskapet selges inkludert inventar, verktøy og utstyr. Varelager kommer i tillegg. Bedriftsbørsen legger til grunn at selskapet har et stort potensial i eksisterende drift.

Bedriftsbørsen AS vurderer virksomheten VBK Nordic AS til en verdi av 7.500.000 kr

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på «kontant og gjeldfri»-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.