Vekstbedrift innen maling og oppussing

Buma tilbyr rehabiliteringstjenester til sameier og borettslag. Bedriften kan vise til sterke resultater.

Kr. 9.250.000 Beliggenhet: Viken
Prisantydning: Kr. 9.250.000,–
Omsetning 2022: Kr. 23.241.000,–
EBITDA: Kr. 4.239.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Buma AS
Etablert: 2018
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 17-25
Årsverk 2022: 16,5
Web: Buma.no

Dokumenter

Drift

Konsept: Maling, oppussing


Finansiell informasjon

Omsetning 2022: 23.312.592 kr
Lønnsprosent: 54.8%
Varekostnad: 13.8%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, leasingavtale, etc.

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Fleksibel driftsform og godt renommé har gitt fart i seilene for Buma AS. I markedet er de kjent for å levere etter avtale, og med upåklagelig kvalitet. De leverer selv alle tjenestene fra stillas til finpuss, og beholder slik full kontroll over både inntekter og arbeidsflyt.

Forretningskonsept
Buma ble etablert i 2018 som profesjonell tilbyder av tjenester innen oppussing og maling, til sameier og borettslag. Virksomheten spesialiserer seg på fasader i tre og mur, samt trappeoppganger.

De tilbyr skreddersydde løsninger etter kundens ønske, og kan bistå med faglig funderte forslag. I motsetning til mange av sine konkurrenter opererer de med fastpris, slik at kundene gis økonomisk forutsigbarhet. Dette er viktig for mange, og er med på til å øke oppdragsmengden.

I de innledende årene jobbet Buma mye som underleverandør til andre entreprenører, men etter hvert som de har blitt mer etablert og bedre kjent i markedet, har stadig større del av oppdragene blitt gjort direkte for sluttkunde. Dette bidrar til bedre dialog med kundene, som igjen fører til bedre sluttresultat.

Marked
Det er stor etterspørsel i markedet, og det er også forventet betraktelig økning i årene som kommer. Kundene til Buma består hovedsakelig av etablerte borettslag og sameier. Disse er generelt trygge og gode kunder som betaler i henhold til avtale. Bumas marked er dermed ikke like konjunkturutsatt som mange andre i bransjen.

Oppdragene kommer i all hovedsak gjennom henvendelser fra folk som har hørt at Buma har levert en god jobb eller lagt merke til dem i nabolaget. De har også opparbeidet seg en lang liste med gode referanser. Disse kan leveres ut på forespørsel.

Drift
Buma har et velfungerende bemannings- og rekrutteringssystem, som i tillegg til å gi dem fleksibiliteten de trenger også sørger for tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft.

Bedriften har et sterkt grunnmannskap, bestående av 17 ansatte. Fordi en stor del av oppdragene er fasaderelatert, trenger de imidlertid langt større arbeidsstokk på sommeren. Sesongvariasjonene kan i praksis variere fra 10 til 20 ansatte. En velfungerende bemanningsdynamikk som svinger så mye kan være vanskelig å få til, men Buma har over tid utviklet et system som løser dette på en svært god måte.

For både å kunne levere til avtalt tid, ha god flyt i arbeidet og god lønnsomhet har Buma valgt å ha kontroll på alt selv. Det vil si at de både har egne håndverkere som utfører snekker og grunnarbeid, samt egne stillaser og folk som setter opp dette. På denne måten sikrer de at de får startet opp og levert tjenestene etter avtalt tid.

Selskapet besitter anleggsmidler med en verdi på ca. 1.5 MNOK. Disse består hovedsakelig av stillaser, verktøy og tre varebiler. I tillegg medfølger to leasing-baserte biler, én varebil og én til stillaser.

Fordeler og muligheter
Buma er godt inne i sitt sjette år i bransjen. Driften er veletablert, og godt rigget for et vellykket eierskifte. Det vil være opp til nye eier å velge videre strategi, men alt ligger til rette for god vekst.

Bedriften leverer et sterkt resultat på ca. 20% av omsetningen. Det er realistisk å anta at bedriften kan opprettholde dette nivået fremover, så sant nåværende modell og struktur videreføres. Det er god kostnadskontroll i bedriften, og de er ikke bundet til store lokaler, dyre biler og lignende.

Den fleksible driftsstrukturen er en viktig del av suksessen til Buma, og ikke minst vil den være avgjørende for at videre vekst foregår på kontrollert vis. Ny eier vil få god innføring i dette systemet.

Buma har satt av få ressurser på salg, så her ligger det en stor oppside for å skape ytterligere vekst. Det gjøres heller ikke mye på markedsføringsfronten, og virksomheten er foreløpig ikke etablert på sosiale medier. Her vil det være mye å hente på selv et minimum av synlighet og aktivitet.

Buma har i stor grad sommerbaserte jobber. Økt satsing på innendørs malejobber vil kunne stimulere til flere jobber på vinterstid.

Pris og verdivurdering
Buma er en veletablert aktør med godt forretningskonsept og effektiv driftsform. De har mange gode referanser, og har fin vekstkurve i et marked som selv er i vekst. I 2022 hadde de en omsetning på 23,2 MNOK med et driftsresultat på 4,2 MNOK. Det er forventet god vekst i både omsetning og resultat i 2023, og vi mener derfor at prisantydningen er gunstig for denne bedriften.

Prisantydning er satt til kr. 9.250.000 kr. Varelager kommer i tillegg.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for å selge aksjeselskapet.

Eier bistår gjerne i en overgangsfase for å sette ny eier inn i virksomheten og sørge for at ny eier kan drive videre med de samme gode tallene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 40-60 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.