Veletablert regnskapsbyrå for salg i Bergen

Byrået ligger i et næringsstrategisk godt område med god tilkomst. Høyt kundegrunnlag og pent overskudd!

Kr. 2.500.000 Beliggenhet: Bergen
Omsetning 2023: Kr. 3.950.000,–
Husleie: Kr. 225.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: På 70-tallet
Bakgrunn for salg: Andre prioriteringer
Antall ansatte: 4
Årsverk: 3.1

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie 2021: 225.000 kr pr år
Areal: 185 m2
Løpetid leiekontrakt: 31.10.2026
Forlengelse: 5 år av gangen
Felleskostnader: Etter fordelingsnøkkel 1/10
Parkering: 1.500 kr pr merket plass

Drift

Konsept: Regnskap

Finansiell informasjon

Omsetning 2023: 3.956.609 kr
Lønnsprosent: 57.5%
Driftskostnad: 28.2%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Bedriftsbørsen har nå for salg et autorisert regnskapskontor beliggende i en stor næringspark, rett sør for Bergen. Etter drøye femti års drift går selskapet nå gjennom et generasjonsskifte, og dette åpner døren for nytt eierskap. Virksomheten har høy inntjening og svært stabil drift.

Konsept og virksomhet
Bedriften er et autorisert regnskapskontor med fire ansatte. De tilbyr grunnleggende økonomi- og regnskapstjenester, herunder bokføring, fakturering, lønn, rapportering og årsoppgjør.

Byrået er oppriktig engasjert i sine kunder, og opptatt av å bygge gode menneskelige relasjoner. Det er lite som differensierer regnskapstjenester, så i tillegg til solid tjenestekvalitet legger de derfor stor vekt på hvordan de behandler sine kunder. Terskelen for å ta kontakt skal være lav, og kundene møtes med godt humør og høy serviceinnstilling.

Med røtter tilbake til 70-tallet er selskapet svært godt etablert i det lokale markedet. Byrået har en godt sammensatt kundegruppe bestående av rundt 70 klienter, med ulik størrelse og bransjetilhørighet. Majoriteten har tilhold i Bergen og omegn, mens noen få er etablert helt andre steder i landet.

Selskapet står nå i en ombemanningsprosess, da deler av personalet av ulike årsaker skal avslutte sitt arbeid i sommer. Dette betyr at en ny eier som kommer raskt på banen vil kunne ta aktivt del i prosessen, og blant annet påvirke valg av personell og driftsstruktur.

Beliggenhet
Bedriften leier lokaler i en næringspark rett utenfor Bergen. Lokalene er lyse og moderne, med rom for 6 arbeidsplasser. Fasilitetene er hensiktsmessige både for ansatte og kunder.

Næringsparken er regionens største og mest allsidige. Parken rommer godt over hundre eiendommer for kontor, lager, handel, industri, hotell og restaurant. Området er i sterk utvikling, og med tre bybanestopp og veiforbindelse for bil, buss og sykkel er tilgjengeligheten svært god.

Området spiller en nøkkelrolle for veksten i regionen, og det satses derfor betydelig på videreutvikling av handelen og næringsaktivitetene her. Stadig flere bygg reiser seg for å huse nye og spennende virksomheter. Med sin umiddelbare nærhet er bedriften som selges i god posisjon til å kunne være det ideelle og foretrukne regnskapsbyrået for mange av disse.

Drift
Bedriften har i dag 4 ansatte, fordelt på 3,1 årsverk. Som nevnt står de nå i en omstruktureringsprosess, så dette vil kunne endres.

Gjennom mange års drift har kontoret erfaring med en rekke ulike regnskapssystemer. De fleste kundene benytter i dag 24SevenOffice, mens noen få bruker Unimicro. I tillegg benyttes Matrix, Nettlønn og Maestro på årsoppgjør.
Selskapet har egen nettside med god oversikt over tjenester og annen grunnleggende informasjon.

Økonomi
Virksomheten kan vise til god økonomi. I 2023 omsatte de for 3.95 MNOK, med en EBITDA på 16.3%. Forventningene til 2024 ligger på omtrent det samme. I tillegg fins det gode muligheter for å forbedre både topp- og bunnlinje.

Fordeler og muligheter

Veletablert – Bedriften har lang fartstid og er godt kjent i markedet.

Høy kundetilstrømming – Selskapet har en omfattende kundebase med god tilkomst av nye kunder. Disse kommer primært via kjennskap, renommé og nettverk.

God beliggenhet – Bedriften har en god lokasjon i Bergens største næringspark. Det er mange potensielle kunder i umiddelbar nærhet.

Stort markedspotensial – Bedriften driver per i dag ingen markedsføring. Bransjen er i stor utvikling, og dette åpner for betydelige muligheter for aktører som er tilpasningsdyktige og synlige i markedet.

Driftoptimalisering – En mer strømlinjet drift vil kunne bedre virksomhetens bunnlinje. Bedriften har også effektiviseringspotensial i form av automatisering av prosesser og systemer.

Prisvurdering
Bedriftsbørsen vurderer verdien av virksomheten til 2.500.000 kr.
Prospektet er basert på salg av virksomheten/portefølje, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.