Veletablert serviceaktør med god inntjening

ØBU Service er spesialist på vedlikehold og rengjøring av rulletrapper og rullebånd. Landets største uavh. tilbyder.

Kr. 1.750.000 Beliggenhet: Larvik
Omsetning 2022: Kr. 1.072.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Øbu Service AS
Etablert: 2009
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 2
Årsverk: 1
Nett: obuservice.no + Facebook

Dokumenter

Drift

Konsept: Bygg, renhold

Finansiell informasjon

Omsetning 2022: 1.072.000 kr
Lønnsprosent: 46%
Varekostnad: 45.715 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

ØBU Service AS ble etablert i 2009 som spesialist på renhold av rulletrapper og rullebånd. Bedriften er stasjonert i Larvik, men leverer sine tjenester over hele Norge, og er også inne på det svenske markedet. Nåværende eier har de siste årene hatt fokus på annen virksomhet så en ny eier med engasjement i bedriften vil raskt kunne løfte omsetningen.

Forretningskonsept
Det norske rulletrappmarkedet teller rundt 2 800 anlegg. Rengjøring av disse er nødvendig for å unngå skader og kostbare reparasjoner. Godt renhold bidrar også vesentlig til å gi miljøet et visuelt løft. Disse faktorene sørger sammen for et solid og pålitelig marked for tjenestene ØBU Service tilbyr.

Bedriftens kjernetjeneste er dyprens. I tillegg tilbyr de håndleder- og brannvernrens. Hygienisk rens av håndledere har vært spesielt etterspurt i tilknytning til Covid-19, og har slik bidratt til å styrke bedriftens næringsgrunnlag gjennom pandemien.

ØBU Service har siden etableringen hatt et godt samarbeid med de fleste rulletrappleverandørene i Norge. Høy tjenestekvalitet bidrar til å sikre dem posisjonen som fast servicepartner for rens i store deler av dette segmentet.

De har også etablert rammeavtaler med flere av de største senterkjedene i Norge, samt utført rens på flere av Norges mest trafikkerte knutepunkter. Blant disse er Oslo Lufthavn Gardermoen og Oslo Sentralbanestasjon. I tillegg står bedriften for rens av flere anlegg i Sverige.

Tjenester og teknologi
Bedriftens utstyrspark består av bransjen mest avanserte maskiner, med en total innkjøpsverdi på godt over 1.2 MNOK. Dette sikrer at de kan utføre jobben i henhold til rulletrapprodusentenes krav.

Maskinene dyprenser både trinn og opptrinn på en skånsom måte, med minimal bruk av væske. Væsken suges også opp igjen av maskinen under prosessen, slik at tjenesten kan utføres effektivt uten søl. Dyprens med denne metoden kan senke kundenes rengjørings- og servicekostnader betraktelig, sammenlignet med andre løsninger. Renseprosessen er gjort i løpet av noen timer, i motsetning til andre metoder som kan gå over flere dager.

ØBU Service tilbyr også brannvernrens, som utføres på undersiden av rulletrappen. Behovet for dette oppstår med alt av støv, søppel, småstein som samler seg opp på undersiden av rulletrappen. Ofte kan dette akkumulere seg opp til et støvteppe på 5–15 cm, som dermed utgjør en vesentlig brannfare. Brannvernsrens er en omfattende teknisk operasjon, som krever samkjøring mellom flere rulletrappteknikere.

Bedriften har i den senere tid også fått økt fokus på rens av rulleanleggenes håndledere. Disse er rangert som en av samfunnets største smittefarer, og det er svært få som kan tilby ordentlig rengjøring av disse. ØBU Service utfører både analyser av bakterienivå, samt klinisk rens med spesialtilpasset utstyr.

Virksomheten har en oppdatert og proff nettside, med utfyllende informasjon rettet mot både eksisterende og nye kunder.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for å selge aksjene i selskapet.

Fordeler og muligheter
ØBU Service er den største uavhengige aktøren i markedet og har rammeavtaler med flere av de største senterkjedene i Norge. Virksomheten er kjent for høy kvalitet, god service og effektivitet og er en ettertraktet leverandør i markedet.

Bedriften har en sjelden høy avkastningsprosent, som oppnås med effektive prosesser, de mest moderne maskiner og meget lave driftskostnader. Dette er med på å gjøre den attraktiv både som investorcase og for en aktiv driver. Med selskapets maskinpark finnes det god kapasitet til å utføre langt flere oppdrag enn hva de gjør i dag.

ØBU Service gjør per i dag nærmest ingen form for salg- og markedsaktiviteter. Serviceavtalene med rulletrappleverandørene gir selskapet en svært god markedsposisjon, med løpende oppdrag. Det øvrige norske markedet er også omfattende, og i tillegg ligger det muligheter for ekspansjon både i Sverige og Danmark. En slik ekspansjon vil i stor grad forenkles av at de samarbeidene rulletrappleverandørene også er godt etablert der.

Selskapets nyere tjenester, som brannvern- og håndlederrens, har et stort uforløst potensial. Flere nye kunder har signalisert et stort behov for dette i årene som kommer, og da med ØBU Service som ønsket samarbeidspartner. Dette vil bidra til betydelig økt omsetning, og er med på å styrke bedriftens framtidsutsikter.

Tjenestespekteret kan utvides ytterligere, for å øke bredden i tilbudet til både nye og eksisterende kunder. Utviklingen kan eksempelvis skje innen områder som aluminiumsrens, ventilasjonsrens, fjerning av tagging og tyggis, osv.

Under Covid-19 har mange kjøpesentre holdt stengt og dermed utsatt sin rutinemessige rens av rulletrapper/bånd, det er derfor forventet en større oppdragsmengde i tiden fremover.

Pris og verdivurdering
ØBU Service har gjennom mange år hatt god drift og høy avkastning. I normale driftsår har selskapet en omsetning på 2,3 MNOK med driftsresultat etter lønn på i overkant 1 MNOK. Maskinparken har en innkjøpsverdi på godt over 1,2 MNOK.

Selskapet har gode avtaler og nye tjenester som gjør at fremtiden ser svært positiv ut.
Driften er sesongbasert, med hovedvekt på perioden februar til november. Kombinert med den sjeldent høye avkastningsprosenten gjør dette ØBU Service til et svært attraktivt objekt.

Vi mener ut ifra dette at 1.750.000 kr er en riktig prisantydning.

Prospektet er basert på salg av virksomheten, men eier er også åpen for en transaksjon av aksjene.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.