Vikarbyrå i sterk vekst

Økende etterspørsel i kombinasjon med lønnsom driftsform gjør dette til et svært attraktivt salgsobjekt.

Kr. 5.500.000

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Din Vikarpartner AS
Etablert: 2018
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Antall ansatte: 25
Årsverk: 12
Nett: dinvikarpartner.no + Facebook

Dokumenter

Drift

Konsept: Vikartjenester

Finansiell informasjon

Omsetning 2020: 7.880.889 kr
Lønnsprosent: 61.54%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Med bare et knippe kunder og strategisk spesialisering innenfor barnevern har Din Vikarpartner på få år etablert seg som et svært vellykket bemanningsbyrå. Grunnet endrede prioriteringer selges nå virksomheten. Ny eier kommer til dekket bord og kan i praksis ta selskapet videre så langt ambisjonene strekker.

Forretningskonsept
Din Vikarpartner (DVP) ble etablert i 2018 som leverandør av bemanning innen helse og omsorg. Byrået tilbyr faglært personell over kortere eller lengre perioder, og kan i tillegg bistå med rekruttering til faste stillinger. De har spesialisert seg på barnevern, samt på kompetansekrevende stillinger.

Bedriften har en grunnleggende filosofi om å forstå, respektere og behandle mennesker der de er, og slik de er. DVP har opparbeidet seg et godt renommé i bransjen, og regnes for å være dyktige til å plukke ut riktige ressurser til jobbene. Konsulentene opplever selv at byrået er attraktivt å jobbe for, og dette bidrar til at de tiltrekker seg flinke folk.

Veiledning, kvalitetssikring og dokumentasjon står sentralt i driftskonseptet. Vikarene følges tett opp underveis, og instrueres i forkant om hvordan de best kan gå inn i den aktuelle arbeidssituasjonen. Byråets leder kjenner selv godt til utfordringene og ansvaret innen de aktuelle fagfeltene, og skreddersyr opplæringen i nær dialog med oppdragsgiver.

Denne tilnærmingen har vært avgjørende for byråets suksess. Få, om noen, kan tilby personell med tilsvarende kompetanse og opplæring, og den grundige innsatsen har betalt seg i form av doblet omsetning for hvert driftsår.

Kundene
Kundelisten består av en liten, men eksklusiv gruppe på i underkant av et titalls kunder. Blant disse er Norges største aktør innen barnevern, samt flere kommuner og sentrale aktører innenfor barnevern.

Selskapet samarbeider tett med de faglige lederne ute hos oppdragsgiverne, og dette bidrar i tillegg til å heve tjenestekvaliteten også til å skape høy kundelojalitet.

DVP opplever sterk pågang og får stadige forespørsler fra nye kunder som de må takke nei til. Med utvidelse av den administrative kapasiteten vil bedriften raskt kunne øke ordrevolumet.

Drift
DVP har i dag ca. 25 vikarer i arbeid, og en total pool på rundt 50. Selskapet er etablert i Oslo, men kan uten større omlegging flyttes til annen lokasjon.

Parallelt med at omsetningen er doblet har selskapet i 2021 effektivisert driftsmodellen. Dette vil slå svært positivt ut på resultatet fra og med inneværende regnskapsår. Dette er en driftsmodell som den nye eieren enkelt kan videreføre.

Fordeler og muligheter
Din Vikarpartner har etablert en seg med suksess, og blitt en attraktiv aktør i et lukrativt marked. Den store pågangen i forespørsler tilsier at det er godt grunnlag for videre vekst.

Bedriften mangler i all hovedsak kapasitet. Ved å utvide administrasjonsleddet vil dette kunne realiseres med god risikostyring. Vekstmuligheten innenfor dagen nisje er på mange titalls millioner.

I tillegg til påtrykket fra nye kunder ligger det et stort potensial i de eksisterende. Deres største kunde har eksempelvis flere regioner byrået kunne gått inn i, dersom kapasitet hadde vært der.

For ytterligere vekst kan bedriften vurdere å tilby tjenester inn mot flere helserelaterte områder. Bemanningsbransjen er omfattende, og innen helse-Norge finnes det mange interessante nisjer og fagdisipliner å satse på.

Pris og verdivurdering
Din Vikarpartner er en meget attraktiv aktør i en spennende nisje. Bedriften opplever sterk vekst, som ser ut til å kunne fortsette i mange år. Bedriftens estimerte tall for 2021 viser en omsetning på 13.3 MNOK og et resultat på 3.3 MNOK.

Vi mener ut ifra dette at en prisantydning på 5.500.000 kr er gunstig for denne virksomheten.

Prospektet er basert på transaksjon av virksomheten, men selger er åpen for også å selge aksjeselskapet.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.