Vinje Taxi m/eiendom og bilpark

Taxiselskap med stabile avtaler og stort geografisk nedslagsfelt. Solide resultater for 2023. Selges nå grunnet pensjon.

Kr. 1.690.000 Beliggenhet: Vinje, Åmot
Prisantydning virksomhet: Kr. 1.690.000,-
Prisantydning eiendom: Kr. 3.500.000,-
Omsetning: Kr. 7.000.000 ,-
EBITDA 2023: Kr. 1.488.000,-

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Vinje Taxi AS
Etablert: 2020
I disse lokalene: 2022
Bakgrunn for salg: Pensjon
Antall ansatte: 12
Årsverk: 5

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Adresse: Verkstadvegen 11, 3890 Vinje
Parkering: God kapasitet

Drift

Konsept: Taxi
Åpningstider: Døgnservice

Finansiell informasjon

Omsetning 2023: 7.023.953 kr
Driftskostnader 2023:6.434.348 kr
Verdi eiendom:3.500.000 kr

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Ingen kjente
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, takst eiendom

Lars-Gunnar H. Martinsen

Megler
T: 22 61 21 00
M: 959 84 724

Vinje Taxi i Telemark selges komplett med eiendom og bilpark. Selskapet er sikret omsetning gjennom fast skoleskyss og eksklusiv avtale med Pasientreiser. I tillegg kommer ordinære kjøreoppdrag i et omfattende geografisk område. Bedriften selges grunnet pensjon, og ny eier vil kunne overta en bedrift som har et godt fundament og solid utviklingspotensial.

Virksomhet
Vinje Taxi utfører alle former for skyssoppdrag, og leverer sine tjenester med høy grad av punktlighet og service. Bedriften har 12 ansatte som deler på ca. 5 årsverk, og drives basert på 7 drosjeløyver og 1 turvognløyve.

Nåværende drift er hovedsakelig sentrert rundt skolekjøring og pasienttransport, som totalt utgjør rundt 90% av omsetningen. Disse oppdragene utgjør en stabil og pålitelig inntektskilde, med langsiktige avtaleutsikter.

Skolekjøringen gjelder for hele kommunen og utgjør 25% av omsetningen. Avtalen ble fornyet i 2023, og løper til 31.07.27. Avtalen med Pasientreiser løper frem til 31.08.24. Oppdraget skal på anbud våren 2024, med påfølgende beslutning estimert april/mai 2024. Normalt er dette en avtale på 3+1+1+1 år. Man har stor tro på å vinne anbudet og fortsette dagens gode samarbeid. Fra høsten 2024 vil potensielt også Haukeli-distriktet inngå i avtalen. Ved fornyelse vil Vinje Taxi i så fall bli eneste aktør som tilbyr pasienttransport i kommunen.

Vinje Taxi er videre den eneste tilbyderen av rullestolbiler i Vest-Telemark. Dette gir dem et unikt fortrinn i dette segmentet.
Vinje kommune har også innført en subsidiert skysstjeneste for unge, der alle mellom 13 og 30 år kan bestille hjemtransport for 50 kr på kvelds- og nattetid. Kommune dekker da resten, slik at Vinje Taxi mottar full betaling.

Område
Vinje kommune ligger i Vest-Telemark og er blant landets største kommuner, med et areal større enn Vestfold. Dette skaper grunnlag for flere lengre turer, som igjen er mer inntektsbringende for driften og behagelige for sjåførene. Kommunen har 3 tettsteder; kommunesenteret Åmot og vintersportsstedene Rauland og Haukeli.

Vinje Taxi er kommunens eneste drosjeaktør, og innehar dermed en unik markedsposisjon. Det er også lav konkurranse i regionen for øvrig.

Taxisentralen har en strategisk beliggenhet i tettstedet Åmot, som også er regionalt industri- og handelssenter. Industriområdet huser foruten Taxisentralen blant annet veletablerte virksomheter som Vianor, Qmatec Drilling, Vinje Industri og Vinje Bilberging.

Åmot er også et nasjonalt trafikknutepunkt, hvor E 134 Haugesund–Drammen, F 37 Åmot–Rjukan–Kongsberg og F 38 Åmot–Dalen– Kragerø møtes. Fra sin eiendom i Verkstadvegen 11 har Vinje Taxi direkte tilgang til samtlige av disse hovedfartsårene, noe som minimerer responstiden for oppdrag fra alle kanter. Bussruta Haukeliekspressen mellom Oslo og Haugesund/Bergen går også gjennom Åmot.

Bilpark
Vinje Taxi har en velholdt og variert bilpark, som er godt tilpasset driftsbehovene. Alle utenom ett av kjøretøyene eies av bedriften selv. Bilene er relativt nye, og flere har høy passasjerkapasitet:

• 2018 VW Caddy 7-seter
• 2018 VW Crafter 12-seter (innleid)
• 2021 Skoda Octavia 5-seter
• 2022 Skoda Octavia 5-seter
• 2022 Skoda Octavia 5-seter
• 2023 VW ID Buzz 5-seter
• 2023 VW Crafter 9-seter

Eiendom
Vinje Taxi eier sitt eget taxianlegg med tomt og bygg som dekker alle behov for dagens drift. Blant annet vaskehall og lagerhall med tilhørende kjøreporter. Tomtearealet på romslige 3.600 m2 åpner for en rekke anvendelsesmuligheter – blant annet utleie.Den ene delen av tomten står for tiden ubrukt, og dekker omtrent 2.200 m2.

Den utbygde delen av tomta har et areal på omtrent 1.400 m2. Her ligger lagerbygningen med totalt 3 kjøreporter, hvorav 2 fører til et garasje- og lagerområde med god lagringskapasitet, mens den tredje leder til en oppvarmet vaskehall. I samme bygg ligger også en boligenhet, med 3 soverom, kjøkken, oppholdsrom, toalett og kombinert dusj- og vaskerom, samt kontor. Bygningen ble opprinnelig oppført i 1994, og i 2011 ble det gjort tilpasninger som inkluderte et nytt takoverbygg over et tidligere åpent område mellom lagerbygningen og boligdelen.

På den utbygde delen av tomta er alt av uteområder asfaltert. Hele eiendommen er inngjerdet.

Fordeler og muligheter

Vinje Taxi byr på en rekke spennende inntekts- og utviklingsmuligheter. I kombinasjon med et trygt og forutsigbart driftsgrunnlag vil man her få det best tenkelige utgangspunkt. For en aktiv og engasjert eier vil Vinje Taxi dermed kunne ha et betydelig vekstpotensial.

Bedriftsbørsen vil spesielt fremheve følgende oppsider:

1. Gode fastinntekter
Oppdrag innen skolekjøring og pasienttransport utgjør bærebjelkene i dagens drift. De er en pålitelig inntektskilde, og sikrer stabilitet og forutsigbarhet i selskapets økonomi. Skolekjøringen alene står i per i dag for ca. 25% av den totale omsetningen, og bidrar slik med vesentlig økonomisk trygghet.

2. Hjemmeside og markedsføring
Det gjøres i dag ingen aktiv markedsføring for Vinje Taxi, hverken lokalt eller regionalt. Det eksisterer heller ingen operativ nettside for Vinje Taxi eller eksklusiv mobilapp. Det vil derfor ligge betydelig potensial i dette området, og kanskje spesielt i å utvikle dedikert nettside og app. Dette vil gjøre kundeopplevelsen markant enklere, og mer sømløs for de kundesegmentene hvor dette allerede er en naturlig del av interaksjonen. Aktiv markedsføring på og utenfor egen nettside, med tilhørende landingssider, samt målrettet annonsering i sosiale medier vil også bidra til større aktivitet både direkte og organisk.

3. Nærliggende forretningsområder
Med flere mils avstand til nærmeste tilbyder av busstransport vil det være gode muligheter for å innta posisjonen som distriktets ledende og foretrukne bussaktør. Parallelt med dagens allerede eksklusive posisjon på pasienttransport og skoleskyss, vil en potensiell utvidelse med busstransport virkelig befeste Vinje Taxis posisjon i regionen.

Utover dette finnes uutforskede muligheter knyttet til bedriftsavtaler med både lokalt- og regionalt næringsliv, herunder flytaxi, flexiruter, gruppereiser og pakketransport.

Åmot er én av tre destinasjoner som spesifikt inngår i kommunens strategiplan for reiseliv.
Kommunen er for øvrig i startgropen med utvikling av ny reiselivsstrategi for kommunen. Her vil det ligge relevante muligheter for en etablert og så sentralt beliggende aktør som Vinje Taxi.

4. Utnyttelse og utvikling av eiendom
For øyeblikket er det potensial for utvidelse og utvikling av både den nåværende bygningsmassen på eiendommen, samt for den ubrukte delen som strekker seg over hele 2.200 m2. Her er en rekke anvendelsesmuligheter, inkludert, men ikke begrenset til, utleiekapasitet som for tiden ikke er realisert. Se verditakst for utdypende info.
Beliggenheten i Verkstadvegen er svært sentral og fungerer som et naturlig knutepunkt for alle hovedveiene i området. Med sin strategiske plassering midt i industriområdet, er det en naturlig mulighet å vurdere utleie av deler av den nåværende tomtens areal, både til bedrifter i nærområdet og til andre interessenter både på lokalt og regionalt nivå.
Interessenter oppfordres til å kontakte kommunen direkte for å avklare hvilke muligheter som ligger til rette for utvikling av eiendommen.

Økonomi og verdivurdering
Vinje Taxi har på relativt kort tid utviklet et solid fundament med selveid bilpark og eiendom, og samtidig sikret seg eksklusive rettigheter i store deler av fylket for mange år fremover. Selskapet er i sterk vekst, og har siden oppstart hatt følgende omsetningsutvikling:

2020: 571.000 kr (oppstartsår)
2021: 4.938.000 kr
2022: 5.800.000 kr
2023: 7.000.000 kr (foreløpig, ikke revidert)

For 2023 viser foreløpige regnskap en EBITDA på solide 1.487.994 kr, med driftsresultat og avskrivninger på henholdsvis 589.605 og 898.389 kr.

Det er godt tilrettelagt for at ny eier kan ta ut potensialet i den eksisterende driften, samt utforske og videreutvikle de nærliggende forretningsmessige mulighetene.

Med bakgrunn i dette vurderer Bedriftsbørsen verdien av virksomheten i Vinje Taxi til 1.690.000 kr.

Som følge av balansen pr. 31.12.2022 vil en transaksjon av biler, eiendom og omløpsmidler, med fratrekk for all gjeld, tilsvare en sum på 1.482.000 kr.

Verdien av eiendommen er vurdert av lokal næringsmegler til 3.500.000 kr.

Verdivurdering kan oversendes ved forespørsel.

Ved overtagelse av aksjeselskapet vil transaksjonen gjennomføres på «kontant- og gjeldfri»-basis.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB-markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.