Per Arne Reiersrud

Per Arne er daglig leder og partner i Bedriftsbørsen. Han har bakgrunn som gründer av flere selskaper og har opparbeidet seg vesentlig kompetanse innen salg av bedrifter. Per Arne har meglet over 250 virksomheter siden 2009 og innehar en unik bransje- og markedskunnskap. Per Arne gjennomfører verdivurderinger av alle typer selskaper og er en fleksibel og løsningsorientert megler.

Kontakt en av våre meglere her