20 år med Bedriftsbørsen

Vi har solgt 1000 bedrifter for våre klienter siden 1999.

Vi hjelper deg med salg av din bedrift

Gjennom trygge og åpne prosesser hjelper Bedriftsbørsen alle typer bedrifter i SMB-markedet med å finne nye eiere. Vår lange erfaring på tvers av ulike bransjer har gitt oss en unik innsikt i markedet.

Med innovative løsninger og effektiv utnyttelse av nye markedskanaler når vi flest mulige potensielle kjøpere. Vi gjennomfører hele prosessen fra verdivurdering til gjennomført transaksjon.

Kontakt en av våre meglere her

Nyheter

Nyheter

Ny bedrift til salgs: KONTORFRITT REGNSKAPSBYRÅ MED HØY FORTJENESTE

Les mer

Månedens utvalgte: NORGES STØRSTE AKTØR INNEN ETNISKE MATVARER

Importør og leverandør av senger og innovative gel-madrasser. Lave driftskostnader og unike konkurransefortrinn!

Les mer

Utvalgte prospekter i Sverige

TACTIC er Sveriges største meglerhus innen SMB-markedet. Vårt samarbeid med TACTIC gjør at det nå blir enklere og mer effektivt å kjøpe og selge bedrifter på tvers av landegrensene. På denne siden har vi samlet tre utvalgte selskaper med stort potensial for investorer og kjøpere, med base i Sverige.

Les mer

Ny oppkjøpsbølge i regnskapsbransjen?

Les mer

Q&A – Å SELGE EN BEDRIFT

Skal du selge din bedrift? Salgsprosessen skal oppleves som trygg og profesjonell. Vi har samlet de mest stilte spørsmålene kunder lurer på i forbindelse med salg av en bedrift.

Les mer

Økt fortjeneste ved bruk av bedriftsmegler

Bedriftseiere som velger bedriftsmeglere ved salg av bedriften, sikrer trygg handel for både selger og kjøper. Likevel er mange ukjent med fordelene ved å bruke bedriftsmegler.

Les mer

Kort om Verdivurdering

Er verdivurderingen markedsrettet?

Les mer

Bedriftsbørsen er et trygt valg for salg av bedrift

Norsk-svensk meglersamarbeid

Bedriftsbørsen AS har inngått samarbeidsavtale med en av Sveriges største bedriftsmeglere, TACTIC AB. Dette styrker begge foretak, og vil komme både våre kjøpere og selgere til gode.

Les mer

Generasjonsskifte

Bedriftsbørsen har en egen tjeneste rettet mot generasjonsskifte. Betegnelsen generasjonsskifte blir ofte benyttet når bedriften skal videreføres til neste generasjon internt i familien eller til nye eksterne eiere. Bakgrunnen for at dette kan være at nåværende eier enten skal gå av med pensjon eller av andre grunner ikke ønsker/kan fortsette.
Generasjonsskifte medfører en rekke potensielle utfordringer, som blant annet det juridiske rundt arv, den nye eierens sikkerhet til å drive bedriften videre og forutsetninger for videre drift.
Våre Profesjonelle medarbeidere har lang erfaring med generasjonsskifte og bred markedskunnskap om transaksjon av bedrifter i alle ledd i prosessen

Les mer

Verdivurdering

Bedriftsbørsen har siden etableringen vurdert tusenvis av bedrifter innen forskjellige næringer. Vår brede markedskunnskap og kompetanse gjør oss i stand til å vurdere hva markedet faktisk er villig til å betale. Vi kombinerer markedskunnskap og tekniske analyser med bransjekunnskap og investorforståelse

Les mer