20 år med Bedriftsbørsen

Vi har solgt 1000 bedrifter for våre klienter siden 1999.

Vi hjelper deg med salg av din bedrift

Gjennom trygge og åpne prosesser hjelper Bedriftsbørsen alle typer bedrifter i SMB-markedet med å finne nye eiere. Vår lange erfaring på tvers av ulike bransjer har gitt oss en unik innsikt i markedet.

Med innovative løsninger og effektiv utnyttelse av nye markedskanaler når vi flest mulige potensielle kjøpere. Vi gjennomfører hele prosessen fra verdivurdering til gjennomført transaksjon.

Kontakt en av våre meglere her

Nyheter

Månedens utvalgte:

Bemanningsselskap i vekst selges

Les mer

Nyheter

Bedriftsbørsen AS ønsker Sofus Kielland og Gaute Fisknes velkommen i "teamet".

Les mer

Kort om Verdivurdering

Er verdivurderingen markedsrettet?

Les mer

Generasjonsskifte

Bedriftsbørsen tar generasjonsskifte på alvor og lanserer egen dedikert tjeneste. Tjenesten ivaretar dagens eier og styrer prosessen frem til avtalt resultat. Les mer om Generasjonsskifte under "tjenester" på våre nettsider.

Les mer

Bedriftsbørsen er et trygt valg for salg av bedrift

Bedriftsbørsen lanser 40 nye bedrifter for salg første 6 mnd i 2019

Utvikling i bygg- og anlegg

Sektoren innen bygg- og anlegg er i utvikling. Sterk vekst fører til flere oppkjøp. Bedriftsbørsen tilrettelegger og gjennomfører.

Les mer

Vi søker regnskapskontorer for salg i Oslo

Vurderer du å selge regnskapskontor? Ta kontakt på post@bedriftsborsen.no

Les mer

Generasjonsskifte

Bedriftsbørsen har en egen tjeneste rettet mot generasjonsskifte. Betegnelsen generasjonsskifte blir ofte benyttet når bedriften skal videreføres til neste generasjon internt i familien eller til nye eksterne eiere. Bakgrunnen for at dette kan være at nåværende eier enten skal gå av med pensjon eller av andre grunner ikke ønsker/kan fortsette.
Generasjonsskifte medfører en rekke potensielle utfordringer, som blant annet det juridiske rundt arv, den nye eierens sikkerhet til å drive bedriften videre og forutsetninger for videre drift.
Våre Profesjonelle medarbeidere har lang erfaring med generasjonsskifte og bred markedskunnskap om transaksjon av bedrifter i alle ledd i prosessen

Les mer

Verdivurdering

Bedriftsbørsen har siden etableringen vurdert tusenvis av bedrifter innen forskjellige næringer. Vår brede markedskunnskap og kompetanse gjør oss i stand til å vurdere hva markedet faktisk er villig til å betale. Vi kombinerer markedskunnskap og tekniske analyser med bransjekunnskap og investorforståelse

Les mer