Modumstigen: den geniale brannsikringen

Modum Sikkerhetssenter selges med salgs- og leveranseselskap på Vest- og Østlandet. Inkludert er agentur på Modumstigen.

Kr. 5.700.000 Beliggenhet: Sandnes/Jessheim
Omsetning 2022: Kr. 16.000.000,–
EBITDA 2022: Kr. 2.100.000,–

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Selskapets navn: Modumstigen AS og Modum System Stavanger AS
Etablert: 1998
Bakgrunn for salg: Pensjon
Antall ansatte: 6
Årsverk: 5,2
Web: Modumstigen.no + Modum.com

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Adresse: Luramyrveien 19, 4313 Sandnes

Drift

Konsept: Brannsikring, bolig/bygg
Åpningstider: Normale arbeidstider

Finansiell informasjon

Omsetning 2022: 16.209.142 kr
Lønnsprosent: 28.3%
Varekostnad: 38.5%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Nei
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap, m.m.

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Modum Sikkerhetssenter er Norges ledende leverandør av rømningsveier. Nå selges virksomheten grunnet pensjon. Dermed åpnes en gyllen anledning til å overta agentur, salgs- og leveranseapparat på et etterspurt produkt med god avkastning!

Produkter og driftskonsept
Modum Sikkerhetssenter har hatt agentur for Modumstigen i det norske markedet i over 30 år. Stigen som ble funnet opp i 1985 har et banebrytende, innfellbart design, med trinn som trekkes ut ved behov for evakuering. I hvilemodus er den derfor beskyttet for vær og vind, samtidig som fasaden forblir uforstyrret. Designet er kort sagt like enkelt som det er genialt!

Stigen er testet og godkjent for bruk i hele Europa. Brannsikkerhet pålegges av myndighetene, og driver slik frem et forutsigbart og omfattende marked. Virksomheten tilbyr både salg, montering og spesialtilpasning.

Sortimentet ut mot kundene omfatter også produkter for brannvarsling, slukking, merking og rømningsveier. Bedriften har med dette utviklet seg til å bli en helhetlig leverandør, som tilbyr komplette brannsikkerhetsløsning til privat og proffmarkedet, såvel som boligsameier.

Stigene bør følges opp med service, og dette tilbys via egne serviceavtaler. Bedriften tilbyr også langsiktige avtaler til bedrifter og borettslag/sameier for oppfølging av lovpålagt brannsikkerhet. Her foretar de årlige innspeksjoner og utskiftninger slik at alle kan være trygge på at brannsikkerheten er godt nok ivaretatt.

Modumstigen
Den innfellbare Modumstigen tilbys i et stort antall ulike farger, som gjør at den glir godt inn i fasaden. Tilpasninger og kombinasjonsmuligheter gjør at den kan anvendes på ulike bygg, det være seg både næring og bolig. Lengdespennet varierer fra 5 til 15 meter, og stigen leveres med 15 års garanti.

Tekniske egenskaper:
• Solide veggfester som gir god sidestabilitet
• Kraftig sikkerhetssele som kobles på stigens ytre vang
• Sklisikre trinn med profil som reduserer friksjon
• Foring rundt utløsersplint slik at splinten går lett
• Alle bolter og utløsesplint i syrefast A4-kvalitet
• Tette vanger som hindrer inntrengning av snø, støv, o.l.

Til stigen er det også utviklet en del ekstra sikkerhetsutstyr og monteringsløsniger. Det finnes bl.a. utstigningsbrett som forenkler og sikrer bruken av stigen der det ellers ville vært utfordrende. En annen av styrkene til stigen er at den har en utløsersplint som alltid er lett å trekke ut. Dette kan være avgjørende i kritiske situasjoner.

Stigen utvikles ellers i henhold til gjeldende krav, og kan bl.a. fås med sikkerhetsbøyle rundt stigen for å redusere fallrisiko Den innehar sertifiseringer fra SINTEF, Underwriters Laroratories (UL) i USA og TÜV/GS som gjelder for hele Europa, inkludert Skandinavia.

Marked, rettigheter og salg
Modumstigen utgjør kjernen i virksomheten. Bedriften har agentur og er importør, grossist, og leverandør. Senteret har selv utviklet en rekke tilpasninger og tilleggsprodukter, og innehar således eierrettighetene til disse.

Omsetningen fordeler seg omlag slik:
Brannstiger, rømningsløsninger, inspeksjonsstiger osv: ca 80 %
Brannvarsling – brannslokking – og kontroll / service: ca 15 %
Masterlock (nøkkelsafer) + komfyrvakter + diverse: ca 5 %

Selskapet har gjennom årene opparbeidet seg et visst forhandlernettverk. Det jobbes for tiden med å utvide dette, og her er det flere spennende prosesser som kan resultere i at bedriften blir landsdekkende i løpet av de nærmeste månedene. Dette vil kunne bidra til betydelig vekst fremover.

Drift og organisering
Modumstigen produseres i Danmark, mens tilpasninger gjøres av montørene ved bedriftens lokaler i Sandnes. Driften består hovedsaklig av salg av stiger og sikkerhetsutstyr, med montering og service. Bedriften selger og monterer mye selv, men har også et forhandlernettverk. Internt har de tre montører/prosjektledere som håndterer oppdragene fra a til å, samt én montør på Jessheim.

Bedriftens hovedlokasjon er i Sandnes, mens en egen avdeling er lagt til Jessheim for å serve Østlandsområdet. I tillegg har Modum Sikkerhetssenter frittstående avdelinger med lokalt eierskap i Trondheim og Bergen.

Bedriften er organisert gjennom holdningselskapet Modum System AS, som har fullstendig eierskap til de to datterselskapene Modumstigen AS og Modum System Stavanger AS. Det er disse to driftsselskapene som nå selges i en samlet transaksjon. Stavanger-avdelingen er det største driftsselskapet, med flest ansatte. Denne enheten håndterer også salg til eksterne forhandlere.

Fordeler og muligheter
Modumstigen er meget godt innarbeidet og har for mange blitt selve begrepet for utfellebare brannstiger. Produktet har gjennom snart 40 år bevist sine kvaliteter til fulle, og er derfor lettsolgt.

Nåværende eier har de senere årene ikke hatt ambisjoner om å utvide bedriften, men for de som måtte ønske det ligger alt til rette for en solid vekst i de kommende år. Videreutvikling kan eksempelvis skje gjennom egne avdelinger og/eller gjennom utvidelse av forhandlernettverket.

Bedriften har også større etterspørsel enn de kan håndtere, både på service og nysalg. Det bør derfor tilføres større kapasitet som kan håndtere dette. Spesielt på Østlandet er det stor etterspørsel fra eksisterende kundemasse. Her burde det derfor etableres en egen serviceavdeling, som konsentrerer seg om eksisterende kunder i borettslag/sameier i Oslo, Drammen og Vestfold-byene.

Bedriften leverer ca. 1.000 nye stiger årlig, og disse burde alle ha en serviceavtale. Her er det gjort lite, og det er derfor mye å hente på å følge opp eksisterende kunder, og aktivt inngå serviceavtaler ved nysalg. Serviceavtaler tegnes gjerne for 10–15 år, og bygger derfor opp et solid økonomisk fundament i bedriften.

For ytterligere vekst ligger et stort potensial i etablere salgsressurser som følger opp proffmarkedet. Tidligere initiativ mot dette markedet har vist seg svært fruktbart, da det er stor interesse for produktene og tjenestene som Modum Sikkerhetssenter tilbyr.

Sortimentet og tjenesteutvalget kan med fordel utvides. Eksempelvis kan det tilbys konsulenttjenster innen brannsikring, hvor det også fins stort spenn i behovene – som igjen åpner for utvidelse av produktsortimentet.

Kort oppsummert er vekstmulighetene betydelige på flere fronter. Samtidig kan ekspansjon skje kontrollert og med lav risiko.

Pris og verdivurdering
Modum Sikkerhetssenter har en fartstid på mer enn 30 år i bransjen. De har god posisjon i markedet, sterkt produkt og store vekstmuligheter. Økonomien er solid, og driften gir god avkastning.

Bedriftbørsen vurderer utifra dette prisantydningen til 5.750.000 kr + varelager.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.