Tverrfaglig fysikalsk klinikk

Hovedaksjeposten i et ledende helseforetak selges. Klinikken med spesialistkompetanse ligger sentralt på Østlandet.

Kr. 3.500.000 Beliggenhet: Østlandet
Prisantydning for 40%: Kr. 3.500.000,–
Omsetning: Kr. 15.000.000,–
Størrelse: 700m2

Kontakt en av våre meglere her

Detaljer

Etablert: 2000
Bakgrunn for salg: Endrede prioriteringer
Web: Nettside + Facebook

Dokumenter

Husleie/Lokalitetene

Husleie: 350.000 kr/kvartal eks mva
Areal: 697.2 m2
Husleiegaranti: 6 mnd leie+felleskost
Løpetid leiekontrakt: 31.12.26
Felleskostnader: 232.201 kr/år inkl. mva

Drift

Konsept: Helse, fysioterapi, trening

Finansiell informasjon

Omsetning 2019: 14.278.036 kr
Lønn og terapeutkostnader: 74.8%

Diverse informasjon

Kompaniskap: Ja
Offentlige pålegg: Nei
Tilgjengelige vedlegg: Regnskap og leiekontrakt

Per Arne Reiersrud

Megler/Partner
T: 22 61 21 00
M: 91 77 27 36

Vi har nå hovedaksjeposten i et av Bærums ledende helseforetak for salg. Klinikk Pluss holder til i hjertet av Sandvika og har opparbeidet seg solid spesialistkompetanse og et bredt behandlingstilbud. Senteret er områdets desidert største, og tilbyr et bredt spekter av konsultasjoner og behandlinger innenfor fysikalsk medisin.

Deleierskap
Med 40% av aksjene blir man hovedaksjonær i klinikken. Selskapet innehar selv en aksjepost på 10%, så indirekte overtas 44% av virksomheten. Det øvrige eierskapet er fordelt på 5 aksjonærer, hvorav alle unntatt én har sin praksis på senteret.

Dette er et eierskap som passer best for en aktiv eier. Aktiviteten kan ligge på ulike plan, men det er ønskelig med bidrag innen drift, vekst og utvikling. Helsefaglig bakgrunn er ingen forutsetning.

Forretningskonsept
Klinikk Pluss er et moderne helseforetak med helhetlig pasienttilnærming og mer enn 20 års fartstid. Hovedfokus ligger på fysioterapi, kiropraktikk, massasje og akupunktur. En av medeierne er blant landets fremste innen ultralyddiagnostikk og injeksjonsbehandling med ultralyd. Dette vil være et strategisk satsningsområde fremover.

Senteret har hatt et kontinuerlig fokus på kvalitet og tilgjengelighet. Personalet holder svært høyt faglig nivå, og er satt sammen for å komplementere hverandre og skape et mest mulig helhetlig pasienttilbud. God tilgjengelighet sikres gjennom optimal beliggenhet og kort ventetid på nye timer.

Driften er organisert etter en modell der alle behandlerne er selvstendige og betaler omsetningsbasert husleie.
Klinikken samarbeider med alle de største helseforsikringsselskapene.

Behandlings- og spesialisttilbud
Staben omfatter blant annet ni fysioterapeuter – noen med offentlig driftstilskudd og andre uten. Senteret har stor kompetanse innen følgende områder:

• Fysioterapi
• Kiropraktor
• Akupunktur
• Ultralyddiagnostikk
• Injeksjonsbehandling med ultralyd
• Trykkbølgebehandling
• Slyngebehandling/Neurac
• Massasje

I tillegg tilbys treningssesjoner med fysioterapeut og personlig trener. Treningsavdelingen brukes både behandlingsrelatert, og gjennom frittstående medlemskap. Klinikken har satt et tak på 200 medlemmer for at det skal være god kapasitet for pasienter under opptrening.

Lokaler og beliggenhet
Klinikken ligger midt i sentrum av Sandvika, med tog og buss rett rundt hjørnet. Det er også flere parkeringsmuligheter i området.

Senteret på hele 700 m2 har en hyggelig resepsjon, 23 behandlingsrom og en romslig og godt utrustet treningsavdeling med tilhørende garderober og dusjanlegg. I samme bygg ligger også et senter for avansert ortopedi.

Økonomi
Klinikken har en meget stabil omsetning på +/–15 MNOK. Til tross for et vanskelig år med Covid-19 restriksjoner leverte selskapet i 2020 en omsetning på 12.25 MNOK – altså en nedgang på kun 18%.

Fordeler og muligheter
Etter mer enn 20 års drift har Klinikk Pluss opparbeidet seg et sterkt navn i markedet. Kombinasjonen av dyktige behandlere, tverrfaglig behandlingstilbud og gode treningsfasiliteter utgjør til sammen en attraktiv totalpakke. I tillegg kommer den sentrale beliggenheten, som gir stor geografisk radius og lett tilkomst for pasienter med fysiske begrensninger.

Klinikkens vekststrategi ligger innenfor injeksjonsbehandling med ultralyd. Dette er en fremtidsrettet behandlingsmetode som gir gode resultater, og samtidig høy inntjening. Satsingen vil derfor gi et økonomisk løft både på topp- og bunnlinjen.
Det ligger også mye å hente i en mer helhetlig profilering og markedsstrategi.

Klinikken kan i tillegg utvikles på flere områder. Det kan eksempelvis tilføres flere profesjoner. Senteret har god kapasitet, og det står blant annet et legekontor med lab ledig, etter en nylig overgang til fastlege-stilling. Skulle det bli behov for ytterligere areal fins det også muligheter for det.

Virksomheten har de siste par årene savnet en tydelig leder. Å få på plass dette vil bidra til at selskapet raskere når målene som styret har satt. Med et mer strategisk og vekstorientert lederskap bør klinikken innen et par år kunne komme opp mot 20 MNOK i omsetning – og videre opp mot 25–30 MNOK i de påfølgende år.

Pris og verdivurdering
Klinikk Pluss har mer enn 20 års fartstid og leverer en stabil omsetning på +/– 15 MNOK, med et normalisert driftsresultat på i underkant av 1 MNOK og et godt videre utviklingspotensial.

Vi mener ut ifra dette at prisantydningen bør ligge på 3.250.000 kr.

Bedriftsbørsen AS er Norges største bedriftsmegler. Totalt står vi for 60-70 transaksjoner i SMB- markedet hvert år. Vi har unik kompetanse på salg av bedrift og bred transaksjonserfaring. Våre verdivurderinger er «markedsrettede», og forteller gjennom vår erfaring hva markedet burde være villig til å betale for virksomheten.