Norsk-svensk meglersamarbeid

Bedriftsbørsen AS har inngått samarbeidsavtale med en av Sveriges største bedriftsmeglere, TACTIC AB. Dette styrker begge foretak, og vil komme både våre kjøpere og selgere til gode.

TACTIC er Sveriges største meglerhus innen SMB-markedet. Med hovedkontor i Stockholm og 24 underavdelinger fra Malmö i sør til Luleå i nord, er de godt representert over hele det svenske landskapet. Samlet vil Bedriftsbørsen og TACTIC stå for rundt 120 årlige transaksjoner, dermed bli en ledende nordisk megleraktør. Vi ønsker også å se på videre muligheter inn mot det danske og finske markedet.

Vårt samarbeid med TACTIC gjør at det nå blir enklere og mer effektivt å kjøpe og selge bedrifter på tvers av landegrensene. Vi vil distribuere hverandres salgsannonser på nett, tilføre hverandre oppdrag og utveksle fagkompetanse og lokalkunnskap. Kjøperne vil merke at markedstilbudet øker vesentlig, mens selgerne vil få flere interessenter – og dermed også potensielt høyere priser for sine bedrifter.

I det daglige arbeidet vil vi i tillegg stå fritt til å bistå hverandre med tilgjengelig kapasitet, og slik øke både driftseffektivitet og omsetningshastighet. Det vil også styrke vår totale kompetanse og profesjonalitet. Dette, samt vårt utvidede geografiske nedslagsfelt, gjør oss også mer interessant som transaksjonspartner for større bedrifter og konsern.

Samarbeidet vil også kunne utløse andre typer oppdrag enn de vi normalt jobber med i dag. Bedriftsbørsen ser fram til alle fordelene og mulighetene dette vil kunne utløse for oss og våre klienter.

Kontakt en av våre meglere her