Q&A – Å SELGE EN BEDRIFT

Skal du selge din bedrift? Salgsprosessen skal oppleves som trygg og profesjonell. Vi har samlet de mest stilte spørsmålene kunder lurer på i forbindelse med salg av en bedrift.

1. Hva er verdien på bedriften?

Verdivurdering av bedrifter er et eget fagfelt. For bedrifter i SMB- markedet er det laget en rekke utregningsmodeller for hvordan man skal sette en verdi. Vi ser ofte at disse vurderingene ikke stemmer med virkeligheten, både på positiv og negativ side for eier. For å få en korrekt verdivurdering, må vi også kunne se «bak» tallene så man får et korrekt grunnlag. En annen særdeles viktig faktor er bransjekunnskap for salg av bedrifter. Verdien av bedriften er den verdien markedet faktisk er villig til å betale. Her har vi i Bedriftsbørsen helt klart mest kompetanse i Norge – Vi kjenner markedet!

2. Hvem kjøper, og hvordan er markedet for salg?

Mange bedriftseiere ser for seg hvem som kan eller burde kjøpe, men vi opplever at mangfoldet er vesentlig bredere enn hva man først kan se for seg. For å nå dette mangfoldet, bruker vi derfor en modell hvor vi når ut til flest mulig potensielle kjøpere. Kombinasjonen av rett verdivurdering og modellen er suksessfaktoren for å få gjennomført en transaksjon: Rett kjøper til den høyeste prisen som markedet faktisk er villig til å betale.

3. Hva kan vi bidra med?

Vi bidrar i hele prosessen fra A til Å. Vi skal sørge for at du som bedriftseier får en transaksjon du er fornøyd med. Med vår bransjekunnskap og transaksjonserfaring sørger vi for en trygg handel, og ivaretar både selger og kjøper på en god måte. Vi finner kjøperen og sørger for nødvendig juridisk forankring fra bud til oppgjør og gjennomføring. Det skal være både trygt og lønnsomt for deg å velge oss som megler.

4. Hvor lang tid vil det ta å selge?

Å selge en bedrift kan ta litt tid. Noen ganger går det raskt, mens andre ganger kan det ta opp i mot 12 måneder. Vi oppfordrer deg derfor til å ta kontakt før man er på «overtid». Vi skal selge bedriften din mens den er i full drift, så start prosessen når du ser for deg et salg i løpet av ett til to år. Vi prater med nye bedriftseiere hver eneste dag, og har gode tips og råd dersom du går med tankene om at du en dag skal selge.

5. Hvordan vil en transaksjon være?

Dette er et stort tema, og det finnes en rekke transaksjonsmodeller. Det er også avhengig av type bedrift, eiers rolle etc. I en stor andel av de bedriftene vi selger er det 100% salg med 100% oppgjør ved overtagelse. Bedriftsbørsen står for mange typer transaksjoner i ulike bransjer, med transaksjoner fra 2 til 200 millioner.

Som rådgiver og megler i dette markedet, uavhengig om det er et rent salg, en fusjon eller delsalg, så skal vi sørge får at vår oppdragsgiver forstår seg på transaksjonen med de faktorene som tilhører denne. Vi går mao inn i transaksjon med 100% forståelse og belyser alle eventuelle risikofaktorer.

6. Hva skjer om man ikke får solgt?

Det er hender en sjelden gang at en bedrift ikke blir solgt. Da er det som regel særegne årsaker til dette. Dersom man mot formodning ikke skulle få solgt, har prosessen feilet. Vi tar ikke på oss et oppdrag vi ikke mener vi vil løse. Skal vi gjennomføre en transaksjon, må vi ha en kjøper som er villig til å gjennomføre en transaksjon som du selger er villig til å akseptere. Vi har derfor en rekke tiltak vi kan gjennomføre, før man konkluderer med avvikling. Bedriftsbørsen har altså kun rett på honorar dersom vi har et akseptert juridisk bindende bud.

7. Hva sier man til de ansatte i en slik prosess?

Mange bedriftseiere er bekymret for deres ansattes reaksjoner. Vi anbefaler at du informerer dine ansatte før man går ut i markedet med et salg. Det er ikke ønskelig å skape spekulasjoner og uro i bedriften frem til en transaksjon. Husk at det at bedriften bytter eier ofte er positivt både for bedriften og dine ansatte. En ny eier er ofte engasjert og har ambisjoner for bedriften i årene som kommer. En endring i eierskapet skal være positivt for de ansatte, ikke dramatisk. Husk også at de ansatte har jobb videre og er beskyttet av arbeidsmiljøloven. En kjøper overtar bedriftens ansatte som en viktig del av transaksjonen. Vær åpen og ærlig med de ansatte, så vil de oppleve at et eierskifte er noe man kan se frem til.

8. Hva koster det?

Vi engasjerer oss utelukkende i oppdrag vi mener vi vil løse. Dette skal vi stå inne for og har derfor kun inntjening på gjennomført transaksjon. Våre kunder må kun betale for direkte markedsføringsutgiftene (ca kr. 25.000,-) i første omgang. Vår inntjening kommer først når transaksjonen gjennomføres. I de fleste tilfeller trekker vi da fra honorar når kjøpesummen skal utbetales fra klientkonto til selger. Vi baker inn andre kostnader i honoraret som f.eks er alt arbeid fra megler, juridisk, kontrakter etc. Det skal være enkelt å forholde seg til kostnadene og belastningen skjer når vi har en konkret transaksjon. Dermed løper det ikke noen risiko for deg som selger på kostnadssiden. Vi kaller det «no cure- no pay». Honorar er på mellom 5% og 10% avhengig av størrelse på transaksjonen. Vi har en «fair» holdning til honorarstruktur og jobber sammen med deg som eier om et felles mål.

Kontakt en av våre meglere her