Kort om Verdivurdering

Er verdivurderingen markedsrettet?

Verdivurdering av bedriften er ofte et interessant tema for eier, men hva er den faktiske verdien? Den faktiske verdien er den prisen markedet er villig til å betale for bedriften. Det finnes en rekke metoder for å verdivurdere en virksomhet, men vår erfaring er at disse ikke tar hensyn til omkringliggende faktorer hva gjelder bedrifter i SMB- markedet.

Omsetning, resultat og balanse gir en indikasjon på verdi, men den tar ikke hensyn til eventuelle investeringer tatt over drift, faktisk verdi på avskrevne midler, lønn, dekningsbidrag, varelager, portefølje, goodwill, strategiske disponeringer etc. som samlet skal kunne gi et reelt bilde av verdien.

Vi ønsker å kort belyse temaet rundt Verdivurdering da vi stadig ser vurderinger og møter forventninger fra bedriftseiere med stor feilmargin både på positiv og negativ side. Det er en helhetsvurdering som samlet omfatter alle faktorene kombinert med potensialer og ikke minst meglers kjennskap til hva markedet faktisk er villig til å betale.

Bedriftsbørsen AS har solgt over 1000 virksomheter siden oppstart. En av våre viktigste kompetanseområde er vår forståelse av kjøpers marked. Vi lever av å gjennomføre transaksjoner til det markedet faktisk er villig til å betale. Vurderer du å selge bedrift anbefaler vi at du tar en prat med oss. Her får du en ærlig og konkret tilbakemelding om du vurderer å selge!

Kontakt en av våre meglere her