Økt fortjeneste ved bruk av bedriftsmegler

Bedriftseiere som velger bedriftsmeglere ved salg av bedriften, sikrer trygg handel for både selger og kjøper. Likevel er mange ukjent med fordelene ved å bruke bedriftsmegler.

Bedriftseiere som velger bedriftsmeglere ved salg av bedriften, sikrer trygg handel for både selger og kjøper. Likevel er mange ukjent med fordelene ved å bruke bedriftsmegler.

– At antall henvendelser øker, viser at flere ser fordelene med å bruke megler ved salg av bedriften, sier Per Arne Reiersrud, megler og partner i Bedriftsbørsen AS.

Oppnå en bedre pris

Gjennom bedriftsmegler får man en profesjonell verdivurdering og en god markedsrettet pris. Ved å bruke åpne prosesser og åpne markedskanaler, likt som i eiendomsmeglerbransjen, når man ut til langt flere interessenter.

– Ved å bruke megler ved salg, sikrer man at salgsprisen er rett. Dette uten synsing eller å overlate noe til tilfeldighetene. Vår jobb er å gi en profesjonell verdivurdering og en god markedsriktig pris, sier Reiersrud.

Mange legger ned virksomheten

Mens noen velger å selge bedriften selv, legger andre ned virksomheten fordi de rett og slett ikke vet at det går an å selge. Om en ønsker at for eksempel en bekjent, nabo eller venn skal overta bedriften, kan store verdier potensielt gå tapt.

– Selv om man kjenner den som skal overta bedriften, vil en bedriftsmegler likevel sikre ryddig og trygg prosess for begge parter.

Noen ganger gjennomføres salg helt uten bistand. Andre ganger henter man bistand fra for eksempel regnskapsfører eller advokat.

– Det er veldig stor forskjell på pris fra en regnskapsfører og megler, da regnskapsfører opererer med tekniske priser ut ifra selskapets balanse, istedenfor korrekt markedspris, forteller Reiersrud videre.

Unngå fallgruver

Ved kjøp og salg av bedrifter er det høy risiko for at noe kan gå galt. Det kan være at avstemt forventning mellom kjøper og selger ikke stemmer, eller at kjøper rett og slett ikke har penger.

– Vi har opp igjennom årene hørt om flere saker der salget har gått galt. En ting er at man kan tape penger på det, det andre er at det gir en langt større risiko for at gjennomføringen av transaksjonen går galt.

Ukjent for mange

Fortsatt er mange ukjent med fordelene av å bruke en bedriftsmegler, mens andre ikke vet at det finnes en meglertjeneste for salg av bedrift.

– Det finnes en profesjonell bransje for salg av bedrift. Salget gjøres med skriftlige bud og kjøpekontrakter. Klientmidler gjøres via klientkonto av vår fagansvarlige advokat, sier Reiersrud.

Økt fokus og opplysning gjør at nå flere tar kontakt med bedriftsmegler ved salg.

– Vi har langt strengere krav til oss selv, likt som eiendomsmeglerbevilgningen. Vi bistår med riktige modeller for gjennomføring, og vi har kunnskapen om å se modeller som er interessante for begge parter.

Stor interesse for kjøp av bedrifter

Interessen for kjøp av bedrifter har de siste årene økt kraftig. Det er et godt marked både for selger og kjøper. Både blant privatpersoner, men også mer profesjonelle aktører.

– Det bør være like naturlig å velge bedriftsmelger når man skal selge en bedrift, som å velge eiendomsmegler ved salg av eiendom. Det er tross alt store verdier det er snakk om i begge tilfeller, avslutter Reiersrud.

Kontakt en av våre meglere her